Gjesteskribenten

Det er nå vi virkelig blir utfordret på arbeidslivsrelevans

Hva forventes av en student på utkikk etter jobb? Ann Kristin Tveten har lest et utvalg jobbannonser.

Det nærmer seg uteksaminering for noen av studentene. Deretter blir de jobbsøkere.
Det nærmer seg uteksaminering for noen av studentene. Deretter blir de jobbsøkere.
Publisert Sist oppdatert

Da var det januar igjen – ett nytt år med nye muligheter. Januar begynte litt skjevt med omlegging til digital undervisning, men det begynner vi å bli vant med nå. Det er heldigvis åpent på Campus og for hver dag som går blir det mer aktivitet i gangene.

Fakta

Ann-Kristin Tveten

Ann-Kristin Tveten laboratoriet

Ann-Kristin Tveten er en av UAs seks gjesteskribenter.

Utdanning: Bioingeniør i Ålesund, MSc Bioteknologi, NTNU og PhD i mikrobiologi fra NVH/NMBU.

Nåværende jobb: Førsteamanuensis ved Institutt for biologiske fag (IBA) og altmuligdame.

Roller i UH-sektoren: Har vært tillitsvalgt for NITO, både lokalt og sentralt for NITO universitet og høgskoler og forhandlingsutvalg.

Har hatt administrative roller som FoU-koordinator for gamle Høgskolen i Ålesund og nestleder for forskning ved IBA. Er programleder for bachelorprogram i Bioteknologi og et årsstudium ved IBA.

Faglige interesser: Mikrobiologi og molekylærbiologi. Laboratorieanalyser.

Er opptatt av: Praktisk studentaktiv læring, gjerne på laboratoriet. Alternative vurderingsformer.

Vårsemesteret markerer også at det nærmer seg uteksaminering for noen av studentene våre, og vi har mange spennende samtaler med dem om hvilke planer de har for fremtiden. Det blir selvfølgelig mye snakk om ledige stillinger, jobbsøknader, referanser, vitnemål og hvordan bygge en god CV. Vi diskuterer muligheter for jobbsøknader og hvordan studieprogrammet har gitt kompetanse som er relevant for ulike stillinger.

Det er nå vi virkelig blir utfordret på arbeidslivsrelevans, et tema nesten alle har en mening om, men som også kan ha varierende betydning. Fagkunnskap fra ulike emner fra studieprogrammet har ulik arbeidslivsrelevans, og er ofte koblet til hvilken stilling studentene søker på. Noen kompetanser og personlige egenskaper er gjerne generiske egenskaper som er utviklet på tvers av emner.

Omstillingsevne, kreativitet, fleksibiliet

Når vi diskuterer studium og arbeidslivsrelevans så blir man litt nysgjerrig på hva som forventes av en student som skal være jobbsøker ala 2022. Av ren nysgjerrighet har jeg lest et utvalg jobbannonser for å få en bedre oversikt over hva arbeidsgivere søker etter i en jobbannonse, og prøve å forstå hva det betyr for studentenes utdanning.

Overraskende mange jobbannonser har en vag beskrivelse av krav til fagkunnskap som er nødvendig for stillingen. Ofte står det i jobbannonsen at de ønsker kandidater med kjennskap til et fagområde, og gjerne litt erfaring. Det er også få jobbannonser hvor faglige kvalifikasjoner er dominerende i utlysningsteksten. Solid faglig bakgrunn er det en selvfølge at den rette kandidaten skal ha. Når man leser videre, så ser man at listen over personlige egenskaper og kompetanse er nok så detaljert. Det er interessant når man diskuterer arbeidslivsrelevans.

Flere utlysningstekster vektlegger omstillingsevne, kreativitet og fleksibilitet. Det er noe dagens studenter har blitt godt kjent med i løpet av sin studietid, og en kompetanse vi kan stimulere gjennom godt planlagt undervisning. Her kan man også finne gode digitale løsninger, hvis man planlegger det godt.

Ofte blir det mer vellykket hvis man har en grundig forventningsavklaring med studentene og spiller litt på egne erfaringer. Tenk tilbake på det siste året, hvor mange digitale møter har vi hatt, og ta lærdom av de møtene som var inspirerende og utfordrende. Hvis vi tenker gjennom hvordan møtene ble gjennomført, så tror jeg vi alle har en mening om hva som er god digital kvalitet som kan bidra til personlig utvikling.

Selvstendighet og teamarbeid

Arbeidsgivere har også i stor grad tatt i bruk begrepet «selvstendighet» i jobbannonsene. Den rette kandidaten skal kunne jobbe selvstendig, ta initiativ og har gode kommunikasjonsevner. Samtidig skal de gjerne kunne jobbe i team. Dette er kompetanser som er direkte overførbar til hvordan vi designer undervisningen vår, og med en god blanding av fysisk og digital undervisning er det ekstra viktig at vi sørger for en balanse av studentaktiviteter som skal bidra til utvikling av disse kompetansene. Derfor er det også viktig at vi klarer å formidle hvordan ulike studentaktivteter er arbeidslivsrelevante.

Det faglige er vi ofte tydelig på hvorfor det er relevant og hvordan kunnskapen er nyttig i arbeidslivet, men det er også viktig å være like tydelig på hvorfor det er viktig med muntlige presentasjoner, samarbeid i grupper og prosjektarbeid.

Denne våren kommer til å handle om å finne den gode balansen mellom læringsaktiviteter, og hvordan vi kan stimulere studentens læring når vi ikke kan møtes så ofte som vi gjerne ønsker. Da trenger vi tilbakemeldinger, innspill og inspirasjon, helst fra studentene som sitter på andre siden av skjermen.