Ola Borten Moe varsler kutt i campusprosjektet på «mange millarder kroner»

NTNU-rektor Anne Borg reagerer sterkt: - Hele campusprosjektet står i fare.

Da var det god stemning: Campusdirektør Merete Kvidal beretter om campusplanene for Ola Borten Moe på første besøk ved NTNU som minister for forsking og høyere utdanning.
Publisert Sist oppdatert

– Det er helt åpenbart at det må betydelig ned. Jeg opererer ikke med noe tall.

– Er det snakk om flere milliarder?

– Ja ja, vi snakker mange milliarder.

Dette sier ministeren til Dagens Næringsliv i dag søndag.

Pengebruken på nye universitetsbygg har gått «over stokk og stein» mener Borten Moe - og legge skylda på Høyre.

- Oppsiktsvekkende, kommenterer Borten Moes forgjenger i statsrådstolen, Henrik Asheim (H).

Campusprosjektet ved NTNU har en foreløpig budsjettramme på 11,8 milliarder kroner.

Alternativet til budsjettkutt er klokkeklart, sier Borten Moe til DN:

Klarer vi ikke det, så vil ikke det bety noe annet enn at en rekke prosjekter ikke vil la seg gjennomføre. Dette er en generell problemstilling, der ting har gått over stokk og stein.

Det reagerer NTNU-rektor Anne Borg på. Ifølge Borg er samfunnsnytten ved prosjektet vurdert fem ganger, og har allerede vært gjennom flere nedskaleringer. Nå frykter hun for hele prosjektet.

– Ved siste nedskalering mente NTNUs styre at det fortsatt var forsvarlig å gjennomføre prosjektet innenfor totalrammen. En ytterligere nedskalering må diskuteres med NTNUs styre. Jeg er bekymret for om vi klarer å nå målene med campussamling med ytterligere kutt i rammene, sier hun.

På sin Facebookside utdyper Borten Moe sitt resonnement slik:

«At vi i i 2022 på alvor snakker om tilgang på basale varer som mat og byggematerialer som et problem i stor skala understreker hvor usikker og dramatisk situasjonen er. Det er åpenbart at dette vil drive priser og inflasjonen i været, men det er heller ikke usannsynlig at konsekvensene kan bli langt mer dramatiske enn som så; mye kan rett og slett stoppe opp i vår største fastlandsnæring. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

Mitt bidrag nå er å stoppe kostnadsgaloppen vi har sett spesielt i de større og mer komplekse byggeprosjektene i min sektor, samt vurdere de grunnleggende behovene tøffere. Alle kan ikke få alt samtidig, spesielt ikke i en virkelighet der det er mangel på alle innsatsfaktorer. Da er det den sterkeste som vinner frem - i Norge er det staten - men til en skyhøy pris på alle vis.»

I debattråden kommenterer Fremskrittspartiets Sivert Bjørnstad med å vise til at det er fint at folk tenker nytt, men:

«Dette er jo fundamentalt annerledes enn hva du uttrykte i debatter i valgkampen i fjor. Da var du, om noe, bekymret for for lite penger til Campus NTNU-prosjektet, ikke for mye penger. Der du heller bør tenke nytt er hvordan man kan få mest mulig ut av hver krone bevilget til slike utbygginger - f.eks kan man la andre enn Statsbygg være byggherre. De har en svært dårlig historikk å vise til når det gjelder universitetsbygg. Opprett heller Nye Bygg AS, etter modell fra Nye Veier AS, og la de ha ansvar for byggingen. Det er et mye mer konstruktivt spor enn å kutte i bevilgningene, som i praksis vil bety en gravlegging av prosjektet.»S