Signerte samarbeidsavtale mellom NTNU og NHO

Arbeidslivsrelevans, livslang læring og kompetanse- og kunnskapsbygging i et omstillingsperspektiv er hovedpunktene i ny avtale.

Det ble velvillig posert for kamera da NTNU og NHO signerte avtalen fredag. Bak fra venstre: Geir Myklebust, Marit Reitan, Siri Granum Carson, Cecilie Gotaas Johnsen og Tor Grande. Sittende: Ole Erik Almlid og Anne Borg.
Det ble velvillig posert for kamera da NTNU og NHO signerte avtalen fredag. Bak fra venstre: Geir Myklebust, Marit Reitan, Siri Granum Carson, Cecilie Gotaas Johnsen og Tor Grande. Sittende: Ole Erik Almlid og Anne Borg.
Publisert

Fredag signerte NTNU-rektor Anne Borg og NHO-direktør Ole Erik Almlid en samarbeidsavtale om arbeidslivsrelevans, livslang læring og kompetanse- og kunnskapsbygging i et omstillingsperspektiv.

Fakta

Disse temaene skal de fokusere på

Styrke samarbeidet om arbeidslivsrelevans i studietilbud hos NTNU, samt å mobilisere NHO-bedrifter til å delta i arbeidet ved å tilby praksisplasser, nærings-phder med mer.

Kompetanse- og kunnskapsbehov for nye grunne verdikjeder.

Samarbeid om piloter for desentralisert og fleksibel etter- og videreutdanning med fokus på små og mellomstore bedrifter.

Styrke samspillet om FoU og innovasjon mellom næringsliv og NTNU.

Kunnskapsdeling og utveksling av synspunkter knyttet til for eksempel NOUer og statsbudsjett med mer.

- Store bedrifter med mye egen forskning har alltid hatt god tilgang til NTNU. Målet nå er at små og mellomstore bedrifter også skal få det, og at de igjen skal gi oss noe tilbake, sa prorektor for utdanning Marit Reitan, for anledningen konfransier for det faglige arrangementet rundt signeringen av avtalen.

Bakgrunnen for avtalen, som i første omgang har en varighet på to år, er et gjensidig ønske om å knytte tettere kontakt mellom næringslivet og universitets- og høyskolesektoren for å møte arbeidslivets skiftende behov, samt bidra til å øke samfunnets omstillingsevne.

- Får til mer sammen

Spesielt nevnes utfordringer knyttet til endringstakt i arbeidslivet, det grønne skiftet, digitalisering og demografiske endringer i avtalen.

- Poenget her er at vi kan få til mer sammen enn hver for oss. Det er jeg helt sikker på. Men slike samarbeid måles på hva vi gjør, og ikke hva vi signerer på. Så vi må begynne raskt, sa NHO-direktør Ole Erik Almlid i samtale med NTNU-rektor Anne Borg om avtalen.

- For vår del handler det mye om å forstå hva de små og mellomstore bedriftene trenger. Det er kjempeviktig for de kandidatene vi utdanner, sa Borg.

Et av temaene som ble vektlagt under arrangementet var nettopp det grønne skiftet, og da spesielt utviklingen av en batteriindustri.

- Det er et globalt kappløp når det gjelder batteriproduksjon, og vi prøver å se hvordan vi kan vri dette våre vei. Men skal vi lykkes må vi starte stort og vi må gjøre det raskt, i et samarbeid på tvers av universitetene, næringslivet og det offentlige Norge, sa prorektor for utdanning Tor Grande.

Historier fra tidligere samarbeid

Underveis i arrangementet fortalte Cecilie Gotaas Johnsen fra Equinor om eksempler på hva et samarbeid mellom dem og NTNU har ført til av teknologiutvikling, mens Geir Myklebust fra ScaleAQ fortalte hvilke behov et selskap som eksporterer til et globalt marked fra hovedkontoret i Trondheim har.

Også Siri Granum Carson, direktør for NTNU Havrom, sa noen ord om viktigheten av samarbeidet med næringslivet, og erfaringene de har gjort seg gjennom Brohode Havbruk hvor de nettopp gjør det. Der har de blant annet startet opp studiumet Havbruksingeniør etter ønske fra, og i samarbeid med, næringslivet.

Ansvaret for oppfølgingen av denne avtalen vil hos NTNU ligge på prorektor for utdanning, mens det på NHOs side er avdeling for kompetanse og innovasjon som holder i tømmene.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.