Satsing på bærekraft gir over 40 ph.d.-stillinger

NTNU utlyser interne forskningsprosjekter for å få en bedre systemforståelse av de endringer som skjer innenfor området bærekraft.

Øremerker 40 stillinger til bærekraft: Tor Grande er prorektor for forskning ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

– Dette er stort både for NTNU og i nasjonal sammenheng, sier prorektor for forskning Tor Grande i ei pressemelding om den tverrfaglige satsinga.

I pressemeldinga fra NTNU heter det: «For å få en bedre systemforståelse knyttet til transformative endringer på bærekraftsområde, har NTNU derfor nå øremerket 40 ph.d.-stillinger på bærekraft hvor systemforståelse og interessekonflikter mellom ulike bærekraftmål, i tillegg til kritiske faktorer for å lykkes med omstillinger i samfunnet, er sentrale tema.»

– Dette er nødvendig for at NTNU skal kunne uteksaminere kandidater med kunnskap slik at de kan møte bærekraftutfordringene, og for at vi gjennom forskning, nyskaping og formidling skal kunne påvirke endringer i samfunnet, sier Grande.

Prorektoren ser for seg at dette kan gi en konkurransefordel ved framtidige utlysninger fra for eksempel EU og Norges Forskningsråd.

Prosjektet er finansiert av en øremerket tildeling av 30 stillinger innen matematikk, naturvitenskap og teknologi fra KD. I tillegg har NTNU lagt inn 10 ekstra stillinger slik at også andre fagmiljøer kan delta i utlysningen, heter det i pressemeldinga.

Søknadsfristen er 16. august 2021, og det er kun ansatte i fast vitenskapelig stilling som kan være prosjektleder for et slikt prosjekt.

Her finner du fullstendig utlysning av forskningsprosjektene

Webinar om utlysningen 18. mai 2021

Det planlegges et eget webinar om utlysningen 18. mai, hvor hensikten er å informere og inspirere fagmiljøene til å utvikle prosjektsøknader og å klargjøre premissene for vurdering av søknader.

Webinaret retter seg primært mot ansatte i fast vitenskapelig stilling ved NTNU som vil være interessert i å utvikle eller å delta i søknader. Det er mulig allerede nå å registrere seg for webinaret. Dette er ikke en bindende påmelding.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.