Nedgang i utveksling til utlandet

Nedgangen var et faktum allerede før pandemien, ifølge årsrapporten fra Lånekassen.

Storbritannia er fremdeles på toppen over de mest populære landene å reise på utveksling til.

Selv om pandemien sørget for at utveksling av nordmenn nådde bunnen, viser tall fra Lånekassens årsrapport at nedgang allerede begynte i 2017.

Det skriver Khrono.

Da utveksling var på topp i 2014-2014 fikk 25 ooo nordmenn støtte fra Lånekassen til å studere i utlandet. Det siste studieåret er det kun 19 400 studenter på utveksling. Dette utgjør 8,3 prosent i 2021-2022.

14 100 av utvekslingsstudentene i år tar hele graden sin i utlandet. Tallet har ikke vært så lavt siden 2010 og er på det samme nivået som fjoråret. 5200 studenter har påbegynt en grad i utlandet i år.

Storbritannia på topp

Ifølge årsrapporten er Storbritannia er fremdeles det mest populære studiestedet for utenlandsstudentene, men antall utvekslingsstudenter som velger landet synker. 3800 studenter har valgt Storbritannia i år, 1700 mindre enn i året 2013-2014.

Etter Storbritannia kommer Danmark på andre plass over de mest populære utvekslingslandene er Danmark, og USA er på tredje. Disse landene opplever også en nedgang i norske studenter, dog i mindre grad enn Storbritannia.

Mer enn 500 studenter tar graden ved Copenhagen Business School i år. Studiestedet har vært den mest populære skolen for norske studenter i utlandet i flere år.

Brexit, pandemi og krig

Årsrapporten lister opp flere årsaker til nedgangen i utveksling til utlandet. Den mest åpenbare forklaringen på nedgangen de siste årene er pandemien, men nedgangen var allerede et faktum før viruset tok fatt i samfunnet.

Blant annet viser Lånekassen til en svak norsk krone som har påvirket hvor mye penger man har til å betale skolepenger i land som USA, men også Brexit kan være en av årsakene til nedgangen i Storbritannia. Lånekassen er usikker på hvordan dagens situasjon i Europa vil kunne påvirke utveksling i fremtiden:

«Vi lever i en urolig tid, med pandemi og krig i Europa. Det er grunn til å tro at det vil kunne påvirke studenters ønske om å reise utenlands for å studere, men det er foreløpig for tidlig å si hvilke langsiktige konsekvenser dette vil ha når det gjelder utenlandsstudier,» står det i årsrapporten.