Frykter åpent landskap i nytt helsebygg

NTNU-ansatte som skal inn i nytt helsebygg på Øya mener det faglige arbeidet er avhengig av at de får cellekontor.

Øyvind Eikrem har tatt initiativ til en henstilling om at ansatte ved Institutt for anvendt sosialvitenskap må få cellekontor i det nye helsebygget på Øya.
Øyvind Eikrem har tatt initiativ til en henstilling om at ansatte ved Institutt for anvendt sosialvitenskap må få cellekontor i det nye helsebygget på Øya.
Publisert
Det eksisterende bygget i Elgeseter gate 10 skal rives for å gjøre plass til et nytt bygg for helse- og sosialfag. Kanskje kommer det også et nytt idrettsbygg på tomta.
Det eksisterende bygget i Elgeseter gate 10 skal rives for å gjøre plass til et nytt bygg for helse- og sosialfag. Kanskje kommer det også et nytt idrettsbygg på tomta.

Det nye bygget i Elgeseter gate 10 skal samle NTNUs helse- og sosialmiljø på Øya med mål om blant annet å få bedre utdanningskvalitet. Men ansatte ved Institutt for anvendt sosialvitenskap frykter utdanningskvaliteten svekkes om de må sitte i åpent kontorfellesskap.

- Det faglige arbeidet vårt avhenger av at vi har cellekontor, sier førsteamanuensis Øyvind Eikrem, som har tatt initiativ til en henstilling som er sendt til instituttleder Skender E. Redzovic ved Institutt for anvendt sosialvitenskap og dekan Solrun J. Valen ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Ikke klart hvordan bygget blir ennå

”De vitenskapelig ansatte vil med dette på det sterkeste henstille om at det blir planlagt cellekontor som framtidig arbeidsplass for denne gruppen i det nye bygget”, heter det i dokumentet. De 14 underskriverne mener typen arbeid og ambisjonene om både mer forskning og muligheter for individuelle og fortrolige samtaler med studentene gjør at åpent landskap ikke er egnet.

NTNUs campussjef Merete Kvidal forteller at et overordnet arbeid med konseptutvikling for blant annet læringsarealer, arbeidsplasser, uterom og mer vil starte til høsten. Dette arbeidet skal være konkret kunnskapsbasert på både dagens og framtidens lærings- og arbeidsmønster. Prosjekteringen av Elgesetergate 10 ligger noe i forkant av dette arbeidet, ifølge Kvidal. Det ikke er klart hvordan bygget skal se ut ennå, verken utvendig eller innvendig.

- Det skal flere hundre ansatte inn i det nye bygget, og vi må se på behovene i forhold til kontakt mellom forskere, undervisere og studenter. Vi har hatt noen møter der vi har diskutert arealbehov og funksjon, men ingenting er avgjort med hensyn til løsning ennå, sier Kvidal.

- Viktig med diskresjon

- Ryktene sier at det planlegges åpent landskap i bygget. Plutselig er det bestemt. Nå har vi iallfall kommet med vårt innspill, sier Eikrem.

Han er bestemt på at motstanden mot åpent landskap ikke har noe med komfort å gjøre, men at det vil gå utover arbeidet.

- Vi har en utdanning der det i mange tilfeller er viktig med diskresjon. Både i bachelor i sosialt arbeid og bachelor i barnevern er det mye smågruppebasert og en-til-en-basert undervisning. Studentene er for eksempel i praksis i barnevernet, og det kan være behov for å diskutere taushetsbelagt informasjon. Det er mange samtaler som ikke egner seg i et rom med 30 personer, sier Eikrem.

I dag har de ansatte på instituttet små, men godt lydisolerte kontorer, ifølge førsteamanuensisen.

Ønsker innspill velkommen

Kvidal har mottatt underskriftene fra Institutt for anvendt sosialvitenskap, og ønsker innspill fra dem som skal inn i bygget velkommen.

Det er Statsbygg som er byggherre i Elgeseter gate 10, og NTNU blir leietaker i det nye bygget. Kvidal forteller NTNU og Statsbygg for tiden diskuterer prosess, roller og ansvarsfordeling i den videre prosjekteringen. Det er planlagt at arkitekttegningene av bygget skal lages til høsten. Innen den tid skal et kunnskapsbasert grunnlag være klart som utgangspunkt for formingen av arealene i bygget.

- Vi er i gang med å innhente kunnskap om den fremtidige bruken av bygningen, og hvordan vi best kan utnytte plassen. Som en del av dette vil vi se på arbeidsmønsteret til de ulike brukerne, sier campussjefen som håper på byggestart i 2018.

Miljøene som skal inn i Elgeseter gate 10 er de som i dag har tilhold på Tungasletta 2: Institutt for helsevitenskap (radiograf-, audiograf-, fysioterapi- og ergoterapiutdanningene), Institutt for anvendt sosialvitenskap (vernepleier-, sosionom- og barnevernpedagogutdanningene) og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap. De to førstnevnte er fra tidligere HiST, mens sistnevnte er i dag på Dragvoll.

LES OGSÅ: Her vil SiT ha nytt idrettsbygg