Håp for kinesisk og japansk

Japansk og kinesisk kan bli berget fra nedlegging. Protester fra mange hold har fått ledelsen ved Det humanistiske fakultet til å tenke nytt.

Publisert Sist oppdatert
Nå håper dekan Kathrine Skretting at tilleggsfinansiering kan berge de nedleggingstruede emnene.

- Vi har fått flere signaler som trekker i samme retning. Vi må kutte 15 millioner, men det er ingen som sier at det må være japansk eller kinesisk, slår Kathrine Skretting fast.

Ber om ny vurdering

Rektor Torbjørn Digernes sier til UA denne uka at ut fra reaksjonene fra omgivelsene, kan det være rett av fakultetet å vurdere nedleggingsforslagene på nytt.

- Det strir mot måten vi vil styre på, å skulle gripe inn overfor et fakultets faglige prioriteringer. Men om man vurderer potensialet disse fagene har, og responsen fra samfunnet om behovet, kan det være noe de tar inn i sin beslutningsprosess, sier Digernes.

I tenkeboksen

Kathrine Skretting diskuterte forslagene om nedlegging med Digernes under styringsdialogen i november. Hun sier at rektor har stor respekt for situasjonen til HF-fakultetet, og har vært støttende og lyttende.

- Nå tenker vi en gang til, ikke unaturlig ettersom høringsfristen ikke er ute. Vi vurderer rektors innspill, og de andre henvendelsene vi har fått, sier Skretting.

Dekanus Skretting sier at det særlig er Mads Nygård, dekan for sivilingeniørutdanningen og leder av FUS, som har formidlet ønsket om å opprettholde japansk og kinesisk.

- Hvis fakultetsledelsen nå greier å finne løsninger for å berge emnene, så er vi veldig glade for å høre det, sier Mads Nygård.

Emnene velges som komplementære emner av sivilingeniørstudentene, og som perspektivemner av andre studenter ved NTNU.

Stor interesse

Nygård forteller at interessen blant sivilingiørstudentene for japansk og kinesisk er stor. Han mener det er viktig at det tilbys undervisning i såpass fremmede språk, og at kulturkunnskap ikke må undervurderes for å kunne forstå og samarbeide med personer fra fremmede kulturer .

- Sivilingeniørstudiene ønsker seg både språk- og kulturemner mht. japansk og kinesisk. Det idelle vil være å tilby kulturemner først, som deretter følges opp med språkemner.

- Dette er også sterkt understreket av representanter fra industribedrifter som jobber tett opp mot Japan og Kina, sier han.

Hvis alt går etter planen, skal saken opp til behandling i fakultetsstyret 23. februar. Da blir det avklart om de to emnene i japansk språk 1 og 2, og emnet i kinesisk kulturkunnskap overlever denne runden med kuttforslag.

Høringsfristen for å uttale seg om de foreslåtte kuttene, er satt til 20. januar.

- Vi har fått signaler, bekrefter HF-dekan Katrine Skretting.
Stor interessse blant siving-studentene. - Hvis disse emnene blir opprettholdt, er vi svært glade for det, sier Mads Nygård, dekan for sivilingeniørutdanningen.