Tekna enige i at kveldsarbeid ikke kan pålegges

Tekna mener, på lik linje med NTL, at jobbing etter kl 17 må være frivillig. Forskerforbundet er bekymret over utviklingen med mer kveldsundervisning.

Arkivfoto. Bildet er tatt under en kveldsforelesning ved NTNU.
Arkivfoto. Bildet er tatt under en kveldsforelesning ved NTNU.
Publisert Sist oppdatert

Rune Sætre, leder for Tekna ved NTNU, sier Tekna er helt enige med NTL om at kveldsjobbing må være frivillig etter kl 17.

– Vi mener dette er noe man kan avtale med sin nærmeste leder. Det at mange har en fri og uavhengig stilling må ikke bety at vi skal akseptere å presses til å jobbe fast utenfor normal arbeidstid fra 7-17, sier Sætre.

NTL gikk nylig ut i Universitetsavisa og sa at avtaleverket er klinkende klart: Undervisning om kvelden må være basert på frivillighet.

Kun hvis begge parter er enige

Sætre sier at jobbing på kveldstid kun må skje hvis begge parter synes det er greit.

– Dette kan avtales mellom vitenskapelige ansatte og instituttleder. Hvis de er enige, så er det greit, sier han, og påpeker at det vil være individuelle forskjeller på hva slags arbeidstid man ønsker.

– Noen vil for eksempel heller jobbe til kl 18 enn å begynne kl 7 hver dag. Andre har kanskje bestemte dager de må hente før kl 17 i barnehagen, eller levere etter kl 7, for å få privatlivet til å gå opp, sier han.

Bekymret for utviklingen

I følge Lisbeth Aune, fungerende hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet ved NTNU, ser Forskerforbundet med bekymring på utviklingen med mer kveldsundervisning.

– Vi forutsetter at NTNU-ledelsen holder seg innenfor lovverket, sier Aune.

Hun sier problemstillingen med kveldsarbeid har vært tatt opp av Forskerforbundet også tidligere.

– Men etter fusjonen og samlokalisering har det blitt trangere om plassen, og omfanget av kveldsundervisning ser ut til å ha økt. Vi opplever at vi nå får flere henvendelser fra medlemmer knyttet til dette enn tidligere, sier Aune.

Hun mener det kommer til å bli enda større kamp om undervisningslokalene fremover, som følge av campusutbygging.

– Vi er bekymret for at kvaliteten på undervisningen skal bli dårligere når den foregår på kvelden, og at både vitenskapelig ansatte og studenter skal bli mer presset og mindre motiverte. Dette har konsekvenser for arbeidsmiljøet ved NTNU, sier Aune.

Har bedt om økonomisk kompensasjon

Hun er enig med NTL i at normal arbeidstid skal være mellom kl 7 og 17.

– Og dette kan ikke endres uten videre, slår hun fast.

Hun sier Forskerforbundet også tidligere har sagt ifra til NTNU-ledelsen om at det i det minste må gis en økonomisk kompensasjon ved kveldsarbeid.

– Men dette fikk vi den gang ikke ledelsen med på. Dessuten vil det være slik at for flere ansattgrupper, som for eksempel småbarnsforeldre, kan det være vanskelig å kompensere for kveldsarbeid, sier Aune, og understreker at Forskerforbundet vil fortsette å følge nøye med på saken, for å sikre de ansattes arbeidsvilkår.