Leter med lys og lykte for å spare inn 365 millioner på campusprosjektet

Da styret bestemte seg for å beholde termisk lager i campusprosjektet, ble det nødvendig å kutte 365 millioner kroner andre steder i prosjektet.

NTNUs styre ville ikke ta ut det termiske lageret av campusprosjektet. Nå foregår jobben med å finne 365 millioner kroner andre steder.
NTNUs styre ville ikke ta ut det termiske lageret av campusprosjektet. Nå foregår jobben med å finne 365 millioner kroner andre steder.
Publisert Sist oppdatert

NTNUs styre valgte i styremøtet 16. september å beholde det termiske lageret i campusprosjektet. Dette er en brønnpark som lagrer varme ved overskudd.

Rektors forslag var i utgangspunktet å kutte ut det termiske lageret. Slik skulle NTNU spare 365 millioner kroner. Tiltaket ble den gang begrunnet med at det tross alt var bedre å kutte i miljøtiltak enn at kuttene skulle gå ut over kjernevirksomheten til NTNU.

Nå er jobben å finne ut hvordan disse pengene kan spares inn på andre områder, slik at utgiftene til NTNUs nye campus kommer under 11,6 milliarder.

- Statsbygg er i ferd med å se på dette. De utreder alternativer til innsparing, som NTNU tar stilling til, svarer seniorrådgiver Åse Sjømæling i kommunikasjonsavdelingen på vegne av rektor Anne Borg.

Kan spare inn på gangbrua

NTNU mener de skal klare å finne innsparinger på noen områder uten kutt i avgjørende funksjonalitet.

- For eksempel ved en billigere konstruksjon på gangbroen, en oppdatert vurdering på de mest krevende tomtene, eller om det er enkeltelementer i kalkylen som bør vurderes grundigere, sier Sjømæling.

Prislappen på gangbrua mellom platået og Økonomi og innovasjon i Hesthagen er på nette 300 millioner kroner. Å skjære ned på kostnaden til gangbrua ble diskutert på styremøtet i september. Den gang karakteriserte Bjørn Skallerud brua som en luksusbru, og mente at det måtte være mulig å finne noe billigere på Clas Ohlsson.

- Vi tror det er mulig å få en billigere gangbru. Noe funksjonalitet er det avgjørende for NTNU å beholde, blant annet at broen skal være universelt utformet. Statsbygg sine arkitekter er i ferd med å undersøke hvordan gangbroen kan konstrueres til mindre kostnad, uten å miste vesentlig funksjonalitet.

Vil vurdere å løfte kuttforslagene til styret

- Kommer dere tilbake til styret med nye kuttforslag?

- Det skjer ingen kutt uten at NTNU har vurdert konsekvensene for kjernevirksomheten. Dersom det kommer nye kuttforslag som har stor konsekvens for funksjonalitet, må vi vurdere om dette må løftes til styret for behandling. Dersom nye kuttforslag har liten konsekvens for kjernevirksomheten vår vil dette kunne løses i prosjektet i dialog med rektor. Styret blir selvsagt orientert om status, opplyser Sjømæling.

UA har også spurt Statsbygg hva de nå gjør for å finne ut hvor de siste 365 millionene skal hentes.

Statsbygg gjør utredningene

Prosjektdirektør i NTNU Campussamling i Statsbygg, Helga Melhus Loholt, svarer at Statsbyggs rolle som byggherre er å utrede og jobbe frem beslutningsgrunnlag for nedskaleringstiltak.

- Det jobber vi med nå. Det er NTNU som på bakgrunn av våre utredninger prioriterer og velger nedskaleringstiltak som samlet bringer prosjektet innenfor kostnadsrammen, svarer Loholt i en e-post.

Parallelt jobber Statsbygg med å sikre at all ny informasjon fra alle utredninger og undersøkelser er med i oppdaterte kostnadskalkyler og usikkerhetsvurderinger.

- Det er viktig at vi til enhver tid har det riktige bildet og utgangspunktet før vi tar nye beslutninger, sier Loholt.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.