Gjøvik: Disse vant årets Eurekapris 

Hver høst hedres de beste bacheloroppgavene ved NTNU i Gjøvik med en egen pris. Dette er vinnerne av Eurekaprisen 2023.

Her er årets vinnere av Eureka-prisen. Hver av dem får 10.000 kroner i tillegg til diplom. To av dem kunne ikke være til stede på utdelingen fredag.
Publisert

Eurekaprisen gis til den beste bacheloroppgaven ved hvert av de fem fakultetene representert ved NTNU i Gjøvik. Formålet er å fremme kvalitet i studentprosjektene.

For å kvalifisere til Eurekaprisen må oppgaven ha fått karakteren A. De nominerte prosjektene blir deretter vurdert ut fra sin vitenskapelige kvalitet, nytteverdi, samfunnsrelevans og nytenkning.

Foruten heder og ære mottar vinnerne hvert sitt diplom og en pengepremie på 10 000 kroner.

Dette er vinnerne og juryens begrunnelser: 

Fakultet for arkitektur og design 

Vinnere: Henrik Landgraff Granum, Sivert Gullberg Hansen, Ola Hulleberg og Magnus Moen

Oppgavetittel: «Sustainable Web Design Guidelines»

Juryens begrunnelse: Bacheloroppgaven behandler et tema av stor betydning for vår tid, og som er sentralt i samfunnsdebatten, nemlig «Hva er miljøkonsekvensene av internett, og hva kan industrien gjøre for bærekraftig praksis». 

Oppgaven har både vitenskapelige og utviklingsmessige kvaliteter som gjør den til en verdig mottaker av Eurekaprisen 2023. Oppgavens tre vitenskapelige studier holder høy kvalitet og har blitt akseptert og presentert på internasjonale forskningskonferanser. De gir også retningslinjer og eksempler på hvordan industrien kan arbeide på en mer bærekraftig måte. 

Valget av engelsk som språk i oppgaven viser en ambisjon om å bidra til en samfunnsutfordring som er global og ikke bare lokal. Sluttproduktet av bacheloroppgaven er en nettside utviklet i henhold til egne prinsipper for bærekraftig web-utvikling. 

Fakultet for informasjons-teknologi og elektroteknikk 

Vinner: Vetle Elvebakken Andersen 

Oppgavetittel: «Magnetic field-mappings in low field large-aperture accelerator magnets» 

Juryens begrunnelse: Det teoretiske grunnlaget for prosjektet inneholder avansert elektromagnetisme på et nivå som er langt over det en kan forvente i en bacheloroppgave. Resultatene oppnådd gjennom kandidatens prosjekt vil bli brukt som del av en publikasjon i et internasjonalt tidsskrift, noe som er svært uvanlig for en bacheloroppgave. Oppgaven er svært godt organisert og velskrevet. 

Kandidaten har utviklet en metodikk for måling av svake magnetfelt som kan gi lavere kostnader og mindre tidsbruk til å utvikle spesialiserte spoler for ønskede målinger av svake magnetfelt. I sammenhenger der måling av svake magnetfelt er viktig, som for eksempel ved grunnforskning som i en partikkelakselerator, vil dette kunne ha stor nytteverdi. 

Kandidaten peker selv på at metoden kan videreutvikles til å gjelde et utvidet område og for ulike geometriske konstruksjoner av magneter.

Fakultet for ingeniørvitenskap 

Vinnere: Torgeir Brandsar, Sondre Kofstad og Einar Reistad 

Oppgavetittel: «Desktop-sized fatigue testing machine – Design and prototype» 

Juryens begrunnelse: Denne oppgaven gikk ut på å designe og utvikle en prototype av en utmattingstestingsmaskin i skrivebordsstørrelse. Gruppen har nærmest fra bunnen av designet og utviklet prototypen selv.

Bacheloroppgaven tildeles Eurekaprisen for 2023 først og fremst på grunn av sin innovasjon og nytteverdi, men også for graden av vitenskapelig kvalitet, teori og kunnskap.

Komiteen har lagt hovedvekten på at gruppen har utviklet et konsept for utmattingstesting med et stort potensial som kan videreutvikles og få stor betydning for industrien, særlig i form av kostnadseffektivisering. 

Gruppa har i sitt arbeid med denne oppgaven demonstrert nytenkning ved å vise at man kan bygge en velfungerende utmattingstestingsmaskin i liten skala.

Fakultet for medisin og helsevitenskap 

Vinnere: Martine Storesund Gaard og Therese Hardesty Dahl 

Oppgavetittel: «Står vi ovenfor et nytt paradigmeskifte når det gjelder adjuvant strålebehandling mot tidlig cancer mammae?» 

Juryens begrunnelse: Oppgaven presenterer en potensielt ny behandlingsstrategi for cancer mammae som ikke er brukt i Norge i dag, og som foreløpig bare er på forskingsstadiet i utlandet. Oppgaven sammenfatter det som er av tilgjengelig litteratur, og gjør den tilgjengelig for det norske publikum og fagmiljøet. Oppgaven åpner på den måten dørene for en potensielt stor omveltning i behandlingen av cancer mammae – eller som studentene selv skriver «(…) et nytt paradigmeskifte (…)». 

Bakgrunnen for oppgaven er god, og innlendingen bygger naturlig frem til problemstillingen. Teorikapittelet er grundig og formålet og utfordringene med strålebehandling er godt beskrevet.

Den valgte metoden er relevant, og valget er godt begrunnet i oppgaven. Det er videre en god forklaring av metoden som er brukt, og studentene viser en god  forståelse. 

Fakultet for økonomi

Vinnere: Ida Kristin Guttormsen Turi, Daniel Sandvik Bjørnstad og Victoria Bergo 

Oppgavetittel: «Muligheter og utfordringer for potensial i det perifere: En case-studie av nyetablerte kunnskapsintensive bedrifter i Gjøvik By» 

Juryens begrunnelse: Tema for denne oppgaven var å undersøke faktorer som påvirker nyetableringer i Gjøvik by. De kvalitative funnen viser at personlig og profesjonelt nettverk er en viktig faktor for nyetablerte bedrifter i Gjøvik. Funnene viser at det med fordel burde vært med tilgjengelige møteplasser for entreprenører for å skape mer innovasjon i Gjøvik bysentrum. 

Problemstilling og mål for prosjektet er klart framstilt og oppgaven er avgrenset på en god måte. Det er særlig en omfattende litteraturanalyse som er styrken i denne oppgaven, da kandidatene har satt seg inn i mange teorier som i stor grad går ut over et pensum for på et bachelornivå. 

Det er ingen tvil om at problemstillingen er av stor betydning for byen Gjøvik, og at resultatene bidrar til å utvikle et godt kunnskapsgrunnlag om behovene og faktorene som fører til at nye, kunnskapsintensive bedrifter velger Gjøvik sentrum som lokalisering.