kommentar

Råten i Team Erna kan ha trengt inn i partiet Høyre

Tre tidligere forsknings- og høyere utdanningsministre spiller sentrale roller i sommerens og høstens aksjeføljetong. To av statsrådene kommer fra det mest populære partiet blant norske akademikere.

Tre fagstatsråder for UH-sektoren har spilt sentrale roller i sommerens og høstens aksjeføljetong, her representert ved de to siste: Henrik Asheim overleverer nøkkelkortet til sin etterfølger Ola Borten Moe.
Publisert Sist oppdatert

Norske borgere er vant til å tenke at samfunnsmessig tillit er vårt kanskje største aktivum. Den som lyttet til Politisk kvarter i dag tirsdag morgen, kunne høre tidligere forskningsminister, for øyeblikket nåværende operativ leder i Høyre, Henrik Asheim, bruke ordet gjentatte ganger i sitt forsvar for Erna. To ganger anvendte han formuleringene «vi må kunne stole på folk/de vi har rundt oss».

Aksjeføljetongens første episode: Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe må trekke seg etter at E24 avslørte at han hadde brutt habilitetsregler i forbindelse med kjøp av aksjer. Andre episode: E24s samfunnsredaktør, tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Torbjørn Røe Isaksen, forklarer hvorfor det er dypt problematisk. Isaksen viser i sin kommentar til devisen Cæcars hustru må ikke engang kunne mistenkes. Vi siterer fra Store Norske Leksikon: «Da Cæsars hustru, Pompeia, holdt en fest til ære for gudinnen Kybele, hvor ingen mann fikk være til stede, ble hun, visstnok uten grunn, mistenkt for å ha latt en mann delta i forkledning. Dette ble ansett for å være en plett på hennes dyd, og Cæsar lot seg skille fra henne.»

Føljetongens tredje episode: Nestleder i Høyre, Henrik Asheim, som var forsknings- og høyere utdanningsminister før Ola Borten Moe, nå tildelt rollen som Ernas fremste våpendrager. Asheim har ansvaret for å legge fram en tidslinje som han forsikrer vil vise at Høyre og Erna Solberg har gitt riktig informasjon i saken og at hele aksjelisten ikke kunne kommet ut før valget.

I tirsdagens Politisk kvarter bruker Asheim ordet «tillit» gjentatte ganger. Hun må kunne ha tillit til sin ektemann, til «folk omkring seg» Vi må ha tillit til det politiske systemet. Implisitt, folket må ha tillit til Erna.

Tillit som hersketeknikk: hvem så den komme?

Vi låner øret til en forsker og en korrupsjonsjeger: Nina Witoszek og Eva Joly. I boka Det blåøyde riket (a.k.a. Norge) spør de som følger: «kan det bli for mye tillit i et samfunn? Kan tilliten gjøre oss sløve og naive? Legger nordmenns store, nesten grenseløse tillit til myndigheter og statlige institusjoner veien åpen for korrupsjon, maktmisbruk og nasjonale sikkerhetstrusler – og for at vi nordmenn i for stor grad tolererer inkompetanse?»

Svaret forskeren og korrupsjonsjegeren gir er kortfattet: Ja.

Dagens episode av Politisk kvarter anbefales. Det er en interessant opplevelse å følge Asheims retoriske manøver, hvor han turnerer spørsmålene fra programlederen og Rødts Marie Sneve Martinussen med en tidvis lattermild stemme, svar avlevert med en intonasjon som antyder forbauselse over spørsmålsstillingene, for etter hvert å bli noe mer anstrengt i stemmen. Det siste spørsmålet er av en type man skulle forsverget ville bli stilt landets, for øyeblikket største parti:

Har dere stjålet valget?

I sin (foreløpig) siste kommentar om Erna, Sindre og Høyre formulerer Isaksen det norske folks utfordring slik: «Amerikanerne har et uttrykk: Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me.»