Dette er det Lånekassen mener du må vite om studielån og stipend

Hvor mye kan du få i lån, hva er rentesatsen – og hva finnes egentlig av stipend?

Så snart du vet om du har kommet inn, bør du også søke lån, råder kundeveileder Annbjørg Leddet Nytrøen i Lånekassen.
Publisert

I disse dager får titusenvis av norske studenter beskjed om de har fått studieplass eller ikke. Så snart du vet om du har kommet inn, bør du også søke lån, råder kundeveileder Annbjørg Leddet Nytrøen i Lånekassen.

– Noen synes det er vanskelig å fylle ut skjema og er redde for å gjøre feil. Det trenger en ikke være. Det viktigste er at folk søker så snart de kan, og så kan man heller rette opp om det skulle være noe senere, sier hun.

En stor del av dem som tar kontakt tidlig, har ofte gjort ting rett og sitter på svaret selv, forteller Nytrøen. Andre, som for eksempel er blitt gravide eller syke under studiene og føler at ting har hopet seg opp, venter gjerne lenger. Det er særlig dem som har behov for litt ekstra oppfølging, som bør ta kontakt tidlig om de ikke finner svar på nettsidene deres. For det er en del ordninger å sette seg inn i:

– Det finnes stipend for dem over 30 år, for dem som har barn under 16 år, og for dem med funksjonsnedsettelse som hindrer dem i å jobbe ved siden av studiene. Det finnes også særskilte lån til skolepenger for dem som studerer privat eller tar nettstudium.

Gunstig rente

– Vi har i tillegg sykestipend, som er en form for sykepenger for studenter hvor lånet i sykeperioden blir omgjort til stipend. Når lånet skal tilbakebetales, finnes det også gunstige ordninger med å få deler av lånet ettergitt for visse yrkesgrupper i enkelte geografiske områder.

På kundesentret hos Lånekassen er de rundt 50 ansatte som er klare til å hjelpe de nye lånesøkerne – i tillegg til de 450.000 kundene som allerede er i gang med studier, og de 1,2 millioner kundene som er ferdig studert, men fortsatt betaler på lån.

Renten hos Lånekassen følger markedet. Den tar utgangspunkt i rentesnittet hos de fem bankene som har best boliglån, og legger seg deretter 0,15 prosentpoeng under dette. I øyeblikket er renten på 3,66 og skal opp til 3,94 fra 1. september, forteller Annbjørg Leddet Nytrøen.

– Studielån er et gunstig lån. Men det er fortsatt et lån. Så i tillegg til å leve og nyte i studietiden – for det skal en jo – kan det være verdt å ha i bakhodet at lånet også skal betales tilbake.

10 tips

1. Du kan søke lån på lanekassen.no når du har fått studieplass. Søk så raskt som mulig, slik at du kan få pengene til studiestart. Søknadsfrist for hele året og bare høstsemestret er 15. november. 15. mars 2024 er fristen for vårsemestret.

2. For å få utbetalt pengene må du registrere deg for semestret, melde deg opp til eksamen og signere avtalen med Lånekassen. Egne regler gjelder for private høyskoler og nettundervisning.

3. Du kan få inntil 137.907 kroner i basislån i studieåret 2023–2024. Studenter i Norge får en større utbetaling ved studiestart og deretter penger den 15. hver måned.

4. Inntil 40 prosent av lånet kan senere bli omgjort til stipend; om du bor borte fra foreldrene dine, har inntekt og formue under fastsatt beløpsgrenser og fullfører utdannelsen.

5. Inntektsgrensen for 2023 er 205.579 kroner. Du kan ikke tjene mer enn dette dersom du har fått støtte for hele året. Får du støtte for bare ett semester, er grensen høyere. Du mister ikke hele stipendet om du tjener litt mer enn grensen, men det blir gradvis redusert etter hvor stor inntekt du har hatt. Det er egne grenser for formue.

6. Du kan ha rett til andre typer lån og stipend i tillegg til basislån om du for eksempel er over 30 år, betaler skolepenger, har barn eller nedsatt funksjonsevne som gjør at du ikke kan jobbe ved siden av utdannelsen. For dem som har barn under 16 år, finnes det et eget barnestipend.

7. Dersom du avbryter utdannelsen, må du gi Lånekassen beskjed slik at de kan stoppe utbetalingene. Du må også gi beskjed om du bestemmer deg for å ta flere eller færre studiepoeng. Om du bytter lærested etter at du har søkt om lån og stipend, må du søke på nytt, selv om du allerede har fått svar på søknaden.

8. Blir du syk i mer enn to uker, kan du få sykestipend. Da blir lånet ditt omgjort til stipend for den perioden du er syk. Du kan maksimalt få sykestipend i 4 måneder og 15 dager i løpet av et studieår. Du må ha søkt om vanlig lån og stipend før du ble syk.

9. Du kan få støtte til å ta til sammen 480 studiepoeng. Det svarer til åtte år med fulltidsutdannelse. Du kan være forsinket med inntil 60 studiepoeng. Er du mer forsinket, har du i utgangspunktet ikke rett til lån og stipend, og du må ta igjen forsinkelsen før du kan få mer støtte.

10. Når du ikke lenger får penger fra Lånekassen til fulltidsutdannelse, skal lånet betales tilbake. Den første regningen kommer cirka sju måneder etter siste periode du fikk støtte.