Studentenes valgsystem

Skepsis til listevalg, men lover nøytral vurdering

Studenttinget skal revidere sitt valgsystem. Da er alle kort på bordene, men mange av representantene favoriserer personvalg over listevalg.

Studenttingsleder Morten Eidsvaag Althe forteller at diskusjonen i Studenttingsmøtet 23. februar kun var første steget i en lang prosess.
Publisert

Gjennom sitt arbeidsprogram vedtatt 2. februar bestilte Studenttinget at de skal ta opp til vurdering om dagens valgordning skal opprettholdes i sin nåværende form eller revideres. På torsdagens møte diskuterte Studenttinget hva de skulle legge i sin bestilling til Arbeidsutvalget.

Fakta

Personvalg og listevalg

  • Studenttinget ved NTNU benytter seg i dag av personvalg og fordeler mandater etter Huntington-Hill-metoden. Dette i likhet med Representantenes hus i USA. Kandidater stiller på sine egne vegne og det velges 21 representanter fra Trondheim, to fra Gjøvik og to fra Ålesund.
  • Studentparlamentene i Oslo og Bergen benytter seg heller av listevalg. Her stemmer man på ulike lister av kandidater. Dette i likhet med måten valg av blant andre representanter til Stortinget.

- Slik vi oppfatter diskusjonen i Studenttinget er det ønskelig med en arbeidsgruppe som skal foreta en nøytral vurdering av dagens valgordning og vurdere den opp mot andre alternativer, forklarer leder av Studenttinget, Morten Eidsvaag Althe til Universitetsavisa.

Flere uttrykte skepsis til listevalg

Flere ganger under diskusjonen ble det presisert viktigheten av å gå inn i den kommende prosessen med med et åpent sinn. Til tross for dette var det flere som også delte sin skepsis til for store endringer av valgsystemet, samt en eventuell endring til listevalg. Althe tror at mye av skepsisen rundt listevalg er knyttet til den selvstendigheten som Studenttingsrepresentantene innehar i dag.

- Studentpolitikken i Trondheim har aldri benyttet seg av listevalg, og jeg tror at skepsisen mot listevalg også kan indikere en tiltro til at dagens valgordning fungerer, selv om den ikke er perfekt, sier Althe.

- Mange tenker nok også at en eventuell innføring av listevalg vil påvirke det samarbeidet som eksisterer mellom de ulike delene av Studentdemokratiet ved NTNU, legger han til.

Usikker på hvor lang tid prosessen vil ta

Althe forklarer at diskusjonen i Studenttingsmøtet 23. februar kun var første steget i en lang prosess, men at arbeidsutvalget i etterkant har kommet fram til at de ønsker å komme med et innstillende forslag om mandat og sammensetning av arbeidsgruppe.

- Etter diskusjonen torsdag kveld har vi i ledergruppen i Studenttinget fått de innspill vi behøver for å kunne komme med et forslag om veien videre.

På dette tidspunktet er han usikker på hvor lang tid prosessen vil ta.

- Men mest sannsynlig vil ikke dette påvirke høstens valg til Studenttinget 2024.