Ytring:

Ocean Space Center – Et nytt Dora på Tyholt!

En hel bydel reagerer sterkt over planene som er presentert de siste ukene for et gigantisk Ocean Space Center på Tyholt.

Slik ser NTNU for seg at OSC blir seende ut. - Et nytt Dora, frykter naboer.
Publisert Sist oppdatert

Det blir svært. Enormt svært. Mye større enn i dag. Byggene vil utgjøre et samlet volum på over én million kubikkmeter. Dette tilsvarer over 12 store fotballhaller for 11-lag og er over tre ganger så stort som dagens Marinteknisk Senter! Vegger som er 280 meter lange og fem ganger så høye som Berlinmuren med den likheten at det i praksis ikke har vinduer.

Prislappen er på 7,7 milliarder og vi kan bare spekulere i hvor store driftskostnadene vil bli. Alt dette uten at det fører til flere arbeidsplasser eller studentplasser. På toppen av det hele stiller viktige deler av fagmiljøet seg uforstående til behovet for de mest ruvende byggene.

Konsekvensene for nærmiljøet vil bli dramatiske. Syv års byggeperiode inkluderer tre år med støyende aktiviteter som sprenging, spunting og riving, rasering av lokal fauna, grøntarealer og akebakker med dertil negative konsekvenser for barn og unge. Barnehager må flyttes på ubestemt tid til ubestemt sted, og lagt i skyggen i flere måneder av året når de kommer tilbake, skoleveier trues, beboere mister utsikt og solforhold, lokalmiljø forringes og familier risikerer å måtte flytte fra hjemmene sine i lengre perioder. Listen bare fortsetter etter hvert om det som går opp for folk hva dette egentlig er.

Plandokumentene er etter vår mening fulle av feil og mangler, villedning og visuell manipulasjon med skisser som viser flere trær og grønne plener enn enorme fasader og faktiske dimensjoner. Noen av de groveste eksemplene er:

Det mangler utredning av det totale klimaavtrykket for prosjektet. Hvordan er det mulig på et prosjekt til over 7,7 milliarder i 2021? Og når det står klart i Finansdepartementets kvalitetssikring (KS1 fra 2017) som en av de kritiske suksessfaktorer for prosjektet at prosjektgjennomføringen av anleggene skal ha en overordnet grønn profil?

Konsekvensutredning for barn og unge er svært mangelfull, selv om dette er lovpålagt gjennom rikspolitiske retningslinjer for barn og unge.

Statsråd Iselin Nybø kunne fortelle NTNU-rektor Anne Borg og Sintef-direktør Alexandra Bech Gjørv at det blir penger til Ocean Space Center for et års tid siden. Ikke alle er like glade for det.

Statsbygg hevder at akebakken «Spruten» er bevart og faktisk forbedret. Denne virkelighetsforståelsen er stikk i strid med nærmiljøets oppfatning som er underskrevet av over 2000 personer i underskriftskampanjen «Bevar Spruten».

Statsbygg unnlater å fortelle at flere av oss får vegger som er opptil 20 meter høye og 60 meter brede rett utenfor stuevinduene våre. Dimensjonene må vi finne ut av selv – og når vi innser hvor stort det egentlig blir er det knapt til å fatte.

For mange av oss som bor her, bringer dette minner tilbake til 2009 da Berg skole ble foreslått nedlagt. Den gang var også kvaliteten i beslutningsunderlaget mangelfull, men fornuften seiret over prestisjen. Vi håper det også skjer denne gang, men vi frykter det verste.

Mer enn hundre merknader til Statsbyggs forslag har kommet inn til Trondheim kommune gjennom høringsprosessen. Disse har kommet fra naboer, barnehager, FAU, Statsforvalter, AtB og andre. «Dora på Tyholt» er noe som engasjerer langt utover de nærmeste naboene. Merknadene står i sterk kontrast med Statsbygg som sier de har hatt møter og god dialog med oss naboer i over ett år. Gjentatte merknader fra de første møtene er i svært liten grad hensyntatt, og tilliten til Statsbygg som regulerende part er svekket. Vi er oppriktig bekymret for at konsekvensbildet ikke er godt nok belyst for beslutningstakerne. Statsforvalterens merknader over et brev på fem sider har også langt på vei grepet tak i dette.Tidligere denne uken kunne vi lese i kronikken: «Havet kan ikke utforskes i et basseng på Tyholt» at et klart flertall av de vitenskapelige ekspertene på NTNU hadde uttalt seg til rektor og sagt at det ikke er bruk for disse enorme laboratoriene. Vi naboer har ikke grunnlag for å mene noe om behovet for et slikt anlegg, men det er åpenbart noe som skurrer her. For et så gigantisk byggeprosjekt med en kostnad som er anslått til å være nesten fire ganger så mye som Operahuset var tenkt å koste, kreves det en åpen debatt rundt behovet for alle de ulike del-elementene av det som til sammen skal utgjøre Ocean Space Center. Både på lokalt og nasjonalt nivå. For å kunne treffe riktige beslutninger må grunnlaget være av topp kvalitet og godt dokumentert. Da er det avgjørende at alle konsekvenser også blir grundig belyst og inkludert i regnestykket.

Naboer i Tankvegen og Paul Fjermstads veg:

Marit Sjølie

Torbjørn Haagensen

Kjersti Kvendbø

Ole Magnus Holden

Tone Vanvikmyr

Aage Sliper Midling

Frank Kjelsli

Joralf Aurstad

Marit Melhuus

Vidar Figenschou

Lars Erik Hårberg

Nina Hårberg

Marthe Haugan

Pål Christensen

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Les flere ytringer her.