Statsbudsjettet:

Mindre penger til nye studentboliger

I statsbudsjettet for 2020 ble det bevilget penger til 2200 nye studentboliger. Til neste år foreslår regjeringen å redusere antallet til 1650.

Regjeringen innstiller på lavere takt i bygging av nye studengboliger neste år. (Moholt studentby)
Regjeringen innstiller på lavere takt i bygging av nye studengboliger neste år. (Moholt studentby)
Publisert Sist oppdatert

Få innmeldte byggeprosjekt gjør at regjeringen foreslår å redusere bevilningene til nye studentboliger fra 2200 i år til 1650 neste år.

I sitt forslag til statsbudsjett begrunner regjeringen dette med at samskipnadene de siste årene har søkt om penger til færre boliger enn tidligere.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

NSO kritisk: – Ansvarsfraskrivelse

I en pressemelding fra Norsk studentorganisasjon (NSO) stiller leder Andreas Trohjell seg kritisk til forslaget.

– Jeg blir opprørt over forslaget fra regjeringen. Hvert år ser vi tusenvis av studenter i boligkø etter studiestart. Regjeringen sier at de satser på kunnskap samtidig som de legger opp til at studentene ikke har et sted å bo mens de studerer, her må Stortinget rydde opp, sier Trohjell.

Trohjell legger til at bygging av studentboliger er et samarbeid mellom samskipnad, staten og kommunene, men at det fortsatt er statsbudsjettet som er førende for hvor mange studentboliger som bygges.

– Vi hadde forventet at regjeringen gjorde sitt for å løse den vanskelige situasjonen mange studenter står i hvert år. Det blir en ansvarsfraskrivelse kun å skylde på samskipnadene, sier Trohjell.

Vil bygge mer

Ved Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) forteller administrerende direktør Audhild Kvam at hun tror at noe av årsaken til nedgangen er markedssituasjonen i de forskjellige byene.

- Noen av studiebyen har bedre dekning av studentboliger enn andre, blant annet på grunn av det private markedet. Mens hos andre, som for eksempel våre byer og Oslo, er det et ønske om å bygge mer, sier hun.

Hun forteller at det også har endret seg hvordan en søker om tilskudd til utbygging etter at det for noen år siden ble gjort endringer i bevilgningsmodellen slik at bevilgningene ble indeksregulert fra år til år.

- Før søkte en gjerne på det en hadde på blokken flere år frem i tid, mens en nå ser at det er sterke insentiver for å kun søke på prosjekter som er gryteklare.

Kvam forteller videre at det går litt i rykk og napp hvorvidt samskipnadene klarer å søke om tilskudd som tilsvarer hele rammen som til slutt blir vedtatt.

- For noen år siden fikk vi en tilleggsbevilgning på sommeren, noe som gjorde at det ikke var så mange prosjekter igjen å søke om penger til da statsbudsjettet kom på høsten. I fjor ble det, samlet for alle samskipnadene, derimot søkt om midler til alle de 2200 studentboligene som det ble satt av midler til, sier hun og legger til at Sit kommer til å søke om midler også over neste års budsjett.

- Vi vil bygge mer i årene som kommer og ønsker en høyere dekningsgrad. Blant annet kommer vi til å søke om penger til å få bygd studentboligene på Nardo.