Still til valg og bestem over NTNU!

Min tid i den mest spennende stillingen for midlertidige ansatte på NTNU er over, og jeg håper at mange griper muligheten i valget om noen uker, skriver Sigrid Rønneberg, styremedlem for de midlertidig ansatte i NTNUs styre.
Å være styremedlem ved Norges største universitet har vært et privilegium uten like. Den neste sjefen til rektor kan bli deg, skriver Sigrid Rønneberg, som oppfordrer midlertidige ansatte til å stille til valg i april.  
        
            (Foto: KRISTOFFER FURBERG)

Å være styremedlem ved Norges største universitet har vært et privilegium uten like. Den neste sjefen til rektor kan bli deg, skriver Sigrid Rønneberg, som oppfordrer midlertidige ansatte til å stille til valg i april.   Foto: KRISTOFFER FURBERG

Det er tid for styrevalg for midlertidige ansatte. Dette valget skjer én gang i året og kun én midlertidig ansatt fra NTNU skal velges av sine kollegaer til å sitte rundt bordet i NTNUs øverste organ. Hva vil dette si, og hvorfor er det viktig?

Det står nedfelt i universitets- og høgskoleloven at styret ved NTNU er ansvarlig for all virksomhet ved universitetet. Styret er sjefen til rektor og rapporter direkte til Kunnskapsdepartementet og statsråden. I styret sitter 11 personer, som alle er likeverdige selv om de har ulik bakgrunn. Fire velges av Kunnskapsdepartementet, fire er fast ansatt ved NTNU, to er studenter og én er midlertidig ansatt.

Der resten av styremedlemmene velges for fire år, sitter studentene og den midlertidige ansatte i kun ett år. Det gir både utfordringer og fordeler.

For midlertidige ansatte foregår valget i år fra 8.-10. april. Den som velges inn vil være med på å bestemme NTNUs retning det neste året. Men hva vil det si å være styremedlem ved NTNU?

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Årets gang

Som styremedlem består hovedjobben i å delta på styremøtene, som er 6-8 ganger i året. Senest en uke før hvert møte mottar vi sakspapirene. Disse er konsise, og godt gjennomarbeidet fra administrasjonen slik at vi som styremedlemmer lettere kan sette oss inn i kjernen av saken. Vi får innsyn i aktiviteten ved hele NTNU, og i mars diskuterer vi blant annet kvalitet i utdanningen ved NTNU, faglig lokalisering i campussaken, og hvilke deler av NTNU som skal få oppgradert undervisnings- og forskningsareal.

Noen saker kommer på samme tid hvert år, for eksempel årsrapporten som vedtas i mars og studieporteføljen som vedtas i oktober. Noen saker kommer på flere møter for diskusjon, for eksempel campus-saken har vært mye diskutert i styret det siste halve året.

Midlertidighet

En sak som blir spesielt viktig i året 2019-2020 er midlertidighet. Når vi inkluderer stipendiater og postdoktorer, er mer enn 4 av 10 ansatte ved NTNU midlertidig ansatte. Midlertidighet er en stor utfordring for universitetene, men aller mest for oss som faktisk er midlertidig ansatte. Ved å sitte i styret ved NTNU har du den største muligheten til å påvirke din egen arbeidshverdag.

Hvert år vedtar styret ved NTNU tiltak for å redusere midlertidigheten. I juni 2018 ble det vedtatt at alle forskere med ekstern finansiering som varer i to år eller mer skal ansettes fast. En fast ansettelse løser ikke alle problemer med forutsigbarhet i en akademisk karriere, men det er et skritt i riktig retning.

I juni 2019 skal midlertidighet ved NTNU igjen diskuteres i styret, og det samme kommer til å skje i juni 2020. Perspektivet som midlertidig ansatt er tungt vektlagt i denne saken, og en arena for reell innflytelse for å gjøre arbeidshverdagen bedre for alle midlertidige ansatte ved NTNU.

Dessverre er ikke stipendiater og postdoktorer nødvendigvis inkludert i denne årlige diskusjonen av midlertidighet. Derfor har jeg bedt NTNU om å gjøre en undersøkelse av arbeidsmiljøet for stipendiater og postdoktorer høsten 2019. Stipendiater og postdoktorer har ofte dårligere betingelser enn andre ansatte, og utgjør den største forskningskapasiteten ved NTNU. Uten denne gruppen ansatte kan ikke NTNU bli internasjonalt fremragende, eller utvikle oss i riktig retning.

Høsten 2019 vil styremedlemmet valgt av midlertidige ansatte være viktigere enn på lenge. Som styremedlem og midlertidig ansatt vil ditt perspektiv bli avgjørende i behandlingen av denne saken.

Ny representant

Jeg har vært styremedlem for midlertidig ansatte siden 1. august 2018. Min siste dag som styremedlem vil være 31. juli 2019, og etter det vil en annen ta over stafettpinnen. Aller helst vil jeg sitte et år til, men siden kontrakten min som stipendiat går ut i august, har jeg ikke den muligheten. Min tid i den mest spennende stillingen for midlertidige ansatte på NTNU er over, og jeg håper at mange griper muligheten i valget om noen uker.

Er du rektors nye sjef?

Prosessen for å velge nytt styremedlem blant de midlertidige ansatte er i gang. Kandidater kan fremmes fram til 20. mars, og valget foregår mellom 8.-10. april.

Alle styremøtene ved NTNU er åpne, og sakspapirene kan leses av alle. Alle som lurer på hva som foregår på NTNUs øverste nivå anbefales sterkt til å ta en pause fra forskningen og kikke innom et styremøte. Hvis du har spørsmål om det å sitte som styremedlem eller om valget, ikke nøl med å ta kontakt med meg. Det neste styremøtet er torsdag 14. mars, på Scandic Lerkendal Hotell.

Å være styremedlem ved Norges største universitet har vært et privilegium uten like. Den neste sjefen til rektor kan bli deg.

Hva venter du på?


Høsten 2019 vil styremedlemmet valgt av midlertidige ansatte være viktigere enn på lenge

Sigrid Rønneberg, styremedlem
Relaterte artikler

Studentene sitter kun ett år i styret

– Du blir med i en maraton halvveis

Siri Arnesen og Philip Lautin Jackson er valgt av studentene i NTNUs styre, og sitter i ett år. – Du blir med i en maraton halvveis, og må kanskje lære deg å løpe i deres tempo underveis, sier Jackson.

Mener samfunnet taper på at forskerstillinger lyses ut internasjonalt

– Samfunnet investerer i utdannelsen vår, men får lite igjen for pengene når jobbene går til utenlandske søkere, sier Astrid Mork-Jansson ved Universitetet i Stavanger.

Vil ikke at ledelsen skal få for frie tøyler

- Vi ser ei gradvis dreining i retning av økt toppstyring og mindre medbestemmelse, både nasjonalt og i vår egen institusjon. Med kronikken vår vil vi vise at vi er oppmerksomme på denne dreininga, sier styremedlem Kjersti Møller i NTNUs styre.

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Misfornøyd med Sits boliginformasjon på nett

Student Victoria Dontsova mener manglende innvendige bilder og plantegninger på Sits nettsider skaper unødvendig merarbeid for flytteklare studenter.

Rapport:

Nesten 1 av 4 undervisningsansatte melder om svekket IT-sikkerhet i hjemmekontor

Flere ansatte i hjemmekontor melder om svekket IT-sikkerhet som følge av at jobben måtte gjøres hjemmefra. Undervisningsansatte er nesten i toppen av listen.

Rambøll og C.F. Møller signerer kontrakt for campussamling

Selskapene får ansvar for programmering og prosjekteringstjenester til NTNU campussamling, sier Statsbygg i en pressemelding.

Kronikk:

Bør være obligatorisk for alle studenter å gjennomføre kurs i formidling

Forskere skylder samfunnet å formidle forskningen sin på en god, forståelig måte. Dessverre er det alt for få universiteter som tilbyr kurs i formidling.