Innfører mer miljøbevisste retningslinjer for reiser

NTNU vil redusere reiserelaterte utslipp med 50 prosent innen 2030. Rektor Anne Borg oppfordrer til å bruke tog isteden for fly og buss isteden for taxi.

Færre flyreiser, mer tog, sier de nye retningslinjene for reiser ved NTNU.
Færre flyreiser, mer tog, sier de nye retningslinjene for reiser ved NTNU.
Publisert

I en melding på Innsida sier rektor at hovedprinsippet i de nye retningslinjene er at all reiseaktivitet skal vektes mot miljøhensyn.

«Noen reiser er nødvendige. Andre kunne kanskje vært unngått», skriver Anne Borg.

Hun påpeker at tidlig i karrieren har unge forskere ofte behov for å reise noe mer, og at NTNU-ansatte tradisjonelt sett har en sterk tilstedeværelse i det internasjonale akademiske miljøet.

«Vi skal fortsette å være til stede der det er viktig, men uten at det går på bekostning av miljøet», skriver hun.

LES OGSÅ: I 2019 reiste NTNU-lederne 280 ganger med fly. I 2021: 71.

Miljøhensyn skal vektes tungt

Hun sier også at NTNU som en stor og viktig samfunnsaktør bærer et betydelig ansvar for å bidra til å redusere CO2-utslipp.

I de nye retningslinjene står det blant annet at før enhver reise skal det vurderes om reisen er nødvendig eller strategisk viktig, eller om den kan erstattes med digitale alternativer.

I en totalvurdering skal miljøhensyn, økonomi, tidsbruk og faglig utbytte inngå. Miljøhensyn skal vektes tungt.

Tog minst én vei

For møtevirksomhet internt i Norge skal hovedregelen være at digitale alternativer benyttes foran reisevirksomhet. Hvis man likevel reiser, bør man vurdere å ta tog minst én vei, ifølge reglene. Dessuten bør interne seminarer legges i nærheten av campus slik at man unngår flyreiser.

Les de nye retningslinjene her.