Innfører mer miljøbevisste retningslinjer for reiser

NTNU vil redusere reiserelaterte utslipp med 50 prosent innen 2030. Rektor Anne Borg oppfordrer til å bruke tog isteden for fly og buss isteden for taxi.

Færre flyreiser, mer tog, sier de nye retningslinjene for reiser ved NTNU.
Publisert

I en melding på Innsida sier rektor at hovedprinsippet i de nye retningslinjene er at all reiseaktivitet skal vektes mot miljøhensyn.

«Noen reiser er nødvendige. Andre kunne kanskje vært unngått», skriver Anne Borg.

Hun påpeker at tidlig i karrieren har unge forskere ofte behov for å reise noe mer, og at NTNU-ansatte tradisjonelt sett har en sterk tilstedeværelse i det internasjonale akademiske miljøet.

«Vi skal fortsette å være til stede der det er viktig, men uten at det går på bekostning av miljøet», skriver hun.

LES OGSÅ: I 2019 reiste NTNU-lederne 280 ganger med fly. I 2021: 71.

Miljøhensyn skal vektes tungt

Hun sier også at NTNU som en stor og viktig samfunnsaktør bærer et betydelig ansvar for å bidra til å redusere CO2-utslipp.

I de nye retningslinjene står det blant annet at før enhver reise skal det vurderes om reisen er nødvendig eller strategisk viktig, eller om den kan erstattes med digitale alternativer.

I en totalvurdering skal miljøhensyn, økonomi, tidsbruk og faglig utbytte inngå. Miljøhensyn skal vektes tungt.

Tog minst én vei

For møtevirksomhet internt i Norge skal hovedregelen være at digitale alternativer benyttes foran reisevirksomhet. Hvis man likevel reiser, bør man vurdere å ta tog minst én vei, ifølge reglene. Dessuten bør interne seminarer legges i nærheten av campus slik at man unngår flyreiser.

Les de nye retningslinjene her.