I 2019 reiste NTNU-lederne 280 ganger med fly. I fjor: 71

NTNU skal halvere karbonavtrykket på reiser per ansatt innen 2030. Hvilken hjelp har koronaen gitt oss? UA har sett på NTNU-ansattes – og NTNU-lederes – reisemønster siste tre år.

Pandemien fortar seg, og stadig flere NTNU-ansatte tar turen til Trondheim Lufthavn når de skal på tjenestereise.
Publisert Sist oppdatert

Rektor Anne Borg slår fast at ansatte ved universitetet skal fly svært mye mindre, i alle fall i jobbsammenheng. Det skal reises mindre i allmennhet, og når det reises så skal man i størst mulig grad velge andre reisemidler enn fly.

Da koronaviruset traff oss i mars 2020, fikk denne ambisjonen et stort løft, ettersom all reisevirksomhet stoppet brått opp. Sommeren året etter så det for en stakket stund ut som «det var den pandemien» slik Preben Aavitsland konstaterte. Dermed tok folk til å reise igjen. Så kom november, og med den omikron, og flyene igjen ble igjen satt på bakken.

Nå er pandemien avblåst for alvor. Kommer folk til å reise like mye som før? Et blikk på reisevirksomheten etter forrige avblåsning gir en pekepinn. UA har fått tilgang til NTNUs reiseoperatør Berg-Hansens statistikkverktøy til å se på reisemønsteret for pandemitida. På grunn av endring i kontraktsoppbygging er statistikken for 2019 delvis utilgjengelig (disse tallene utgjør ikke alle ansattes reiser, ettersom et ukjent mindretall flyreiser bestilles direkte uten å gå via Berg-Hansen).

3,6 prosent reiste med tog

Slik reiste NTNU-lederne i de tre foregående årene.

Hvordan reiser NTNU-lederne i denne perioden? UA har fått hjelp av HR-avdelingen til å se på lederes reisevirksomhet i årene 2019-2021. Disse tallene er hentet fra reiseregningene.

Tallenes tale i kortform:

  • Det aller meste av tjenestereiser går via fly: I fjor kjøpte NTNU-ansatte 7191 flybilletter mot 266 togbilletter. Togreisene utgjorde dermed 3,6 prosent av totale antall reiser med tog og fly. (Kilometergodtgjørelse for kjøring med egen bil kommer i tillegg.)
  • De fleste flyreisene skjer innenlands.
  • Gjennom tolv måneder da pandemien herjet som verst, fra april 2020 til april 2021, ble svært få flyreiser gjennomført.
  • Da pandemien slapp taket i fjor sommer, holdt NTNU-ledernes flyreisevirksomhet seg fremdeles forholdsvis lavt, mens ansatte totalt begynte å fly mer. Økningen var først moderat, men skjøt fart fra august og utover.
Ansattes flyreiser i 2021 fordelt på region.
Ansattes flyreiser i 2021 fordelt på karbonregnskap.

Lederne går foran

En mer detaljert gjennomgang viser følgende:

I 2019 gjennomførte rektorat, dekanat og viserektorer til sammen 280 reiser. Det gir et snitt på 16,5 reiser per person. I 2021 var snittet 4,5. For rektorat var snittet 22 i 2019 og 5,75 i fjor.

Når det gjelder flyreiser skiller lederne seg fra alle ansatte ved at for lederne som gruppe fortsetter aktiviteten å synke, mens for alle ansatte øker fra 4086 flybilletter i 2020 til 7191 i fjor. Dette utgjør en økning på 76 prosent fordelt over årets tolv måneder. I realiteten skjedde de fleste flyreisene i fjor siste halvår.

Det drøyer også til etter sommeren innen lederne begynner å fly igjen, mens for ansattes del stiger den fra mai og utover.

De fleste flyreiser skjer innenlands: I fjor 4829 av totalt 7191 flyreiser i 2021. Deretter kommer reiser i Europa, så reiser i Norden og til sist kontinentale reiser.

Det meste av reisingen foregår via fly. For NTNU totalt: 7191 flybilletter mot 266 togbilletter. I 2019 foretok ledere på 48 med buss, bil eller tog, mot 280 med fly. I fjor er balansen noe mer jevn, med 23 buss/bil/tog og 71 med fly.

Trenden hittil i 2022 er stigende, men ikke på samme nivå som før pandemien: I januar i år foretok NTNU-ansatte 553 flyreiser, mot 1095 i januar 2020, to måneder før pandemien.

Når det gjelder reisevirksomheten i de siste årene før pandemien, er tallene ikke tilgjengelige grunnet endring i spesifikasjoner, men fra Berg-Hansen får UA opplyst at årene 2018 og 2019 var normalår, helt fram til mars 2020 da reisefrekvensen falt dramatisk.

Konklusjon: NTNU-lederne går foran i å redusere flyaktiviteten, ansatte flest henger etter, enn så lenge.

NTNU-ansattes reisevirksomhet i 2020 og 2021.

Rektor: CO2-utslipp fra reiser skal halveres

Rektor Anne Borg er tydelig på at NTNU-ansattes reisevirksomhet med fly skal vesentlig ned, på permanent basis.

- Helt konkret skal NTNUs CO2-utslipp fra reiser reduseres med femti prosent per årsverk innen 2030. Nå skal miljøtiltak innarbeides i årsplanene til fakultetene fra 2022, og i den sammenheng arbeides det med et forslag til retningslinjer for reisevirksomheten, sier rektoren til UA.

Hun går ut fra at det generelt helt sikkert bli en mye større andel av møter som arrangeres digitalt, enn det som var tilfelle før pandemien, både nasjonalt og internasjonalt.

- Så er vi et internasjonalt universitet, og vi må av og til møte våre samarbeidspartnere. Dette må vi håndtere klokt. Men jeg tror jeg kan si at de store delegasjonsreisenes tid er forbi, slår Borg fast.

Fra 29 til 9 flyreiser

I 2019 gjennomførte rektoren 29 flyreiser, mot 9 de påfølgende to årene. Hun har med andre ord kuttet flyreisene til en tredjedel fra 2019 til 2021. Den trenden tenker hun å opprettholde.

- Når det gjelder min egen reisevirksomhet, skal det også planlegges klokt. Hvis jeg for eksempel skal innom flere steder i Europa, må dette planlegges i sammenheng, slik at flere besøk kan gjøres på samme reise. Der det er lett å bruke tog, skal vi gjøre det. Det er for eksempel ikke særlig smart å reise fra Aachen til Berlin med fly, selv om det er mulig – da er det bedre å ta toget.