Styrevalg:

- Det er ille at det ikke er kandidater blant de faste ansatte fra Ålesund og Gjøvik

Viserektoren i Ålesund tar til orde for å endre valgreglementet for å garantere en plass rundt styrebordet til faste ansatte i Gjøvik eller Ålesund.

Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund, mener det skjer mye i Trondheim som legger føringer for Gjøvik og Ålesund uten at de får sagt sin mening.
Annik Magerholm Fet, viserektor ved NTNU i Ålesund, mener det skjer mye i Trondheim som legger føringer for Gjøvik og Ålesund uten at de får sagt sin mening.
Publisert Sist oppdatert

- Det er ille at det ikke er noen kandidater blant de faste ansatte fra Ålesund. Men det kan være at vi har sovet i timen og ikke vært nok på for å få foreslått folk herfra, sier Annik Magerholm Fet, viserektor for NTNU i Ålesund.

Styrevalget ved NTNU nærmer seg, og en gjennomgang av kandidatlistene viser at det med ett unntak i kategorien midlertidige ansatte, kun er NTNU-ere med tilhold i Trondheim som er nominert til styrevervene. Den ene fra Ålesund er Silje Liepelt.

- Det er ikke så lett å svare på hvorfor det er slik. Alle ansatte har fått samme oppfordring om å stille til valg. Til forrige valg hadde vi en kandidat fra Gjøvik i fast vitenskapelig gruppe, og denne gangen har vi fått en kandidat fra Ålesund i midlertidig vitenskapelig gruppe, sier organisasjonsdirektør Ida Munkeby som leder valgstyret.

LES OGSÅ: Disse stiller til valg fra de midlertidig ansatte
LES OGSÅ: Disse stiller til valg fra de faste ansatte

Satelittene representert i komitéen

Munkeby forteller at valgkomitéen og sekretariatet såvidt hun kan bedømme har jobbet godt for å få frem kandidater og skape interesse for valget.

- Budskapet har vært at vi ønsker å få inn kandidater av begge kjønn, og fra alle campus og deler av universitetets virksomhet.

Leder av valgkomitéen, Eirin Marie Skjøndal Bar, forteller at det er et viktig poeng at det kommer kandidater fra hele organisasjonen. Også i komitéen har de kandidater fra både Gjøvik og Ålesund.

- Vi har snakket om at det er ønskelig med geografisk spredning, og komitéens medlemmer fra både Ålesund og Gjøvik har prøvd å løfte dette i relevante kanaler. Men det er ikke primært vår jobb å nominere eller legge oss borti hvem som blir nominert. Da vi hadde for få mannlige kandidater i en ansattgruppe, ble vi bedt av valgstyret om å finn minst en kandidat, og da valgte vi å gå ut åpent om det, på innsida og i Universitetsavisa. Vår jobb er å passe på at valget gjennomføres i henhold til de retningslinjene som ligger der, slik som kravet til kjønnsbalanse og antall kandidater, sier Bar.

Geografi er ikke alt, eller?

Valgstyreleder Munkeby påpeker også at selv om erfaring fra både Gjøvik og Ålesund er relevant å ha med i et styre er også erfaring fra ulike fakultet, vitenskapelig og teknisk-administrativ virksomhet viktig.

- Vi har fast ansatte og midlertidig ansatte, ansatte med norsk og med utenlandsk bakgrunn. Ansatte med kort og lang fartstid på NTNU og vi er ett universitet i tre byer. Velgerne avgjør hvem som blir styremedlem. Uansett ståsted i organisasjonen, er det styremedlemmenes ansvar å ivareta NTNUs samlede interesser, sier Munkeby.

Her får hun støtte fra Forskerforbundets tillitsvalgte i Gjøvik, Erik Hjelmås.

- Jeg skal være forsiktig med å prate på vegne av veldig mange, men vi i Gjøvik har valgt å integrere oss fullt og helt i NTNU med enheter som stort sett er delt med Trondheim. Derfor har vi også gitt veldig blaffen i geografi. Vi jobber tett med Trondheim, og det fungerer veldig bra, sier Hjelmås.

Han hadde ikke engang registrert at det ikke var kandidater fra Gjøvik da Universitetsavisa ringte.

- Vi er ett universitet, og de bekymringene en eventuelt hadde i forbindelse med fusjonen har vist seg å være unødvendige. For vår del så ser vi at det er kandidater i Trondheim som vi kjenner godt og som vi har tiltro til at vil gjøre en god jobb, sier Hjelmås.

Her er han og viserektoren i Ålesund grunnleggende uenige.

- Jeg mener det absolutt er behov for representanter fra utenfor Trondheim. Det jeg har sett i løpet av mine fire år som viserektor, er at det stadig glemmes at det er campus utenfor Trondheim, og spesielt i styresammenheng. Det er viktig for oss for at det er ett NTNU ved at alle campus er representert, sier Fet.

Hun mener det kan være på tide å se på valgreglementet og få inn at det skal være en representant i styret som ivaretar campusene utenfor Trondheim.

- Selv om vi snakker om ett NTNU er det ikke ett NTNU på alle måter. Det er mange møtefora som er i Trondheim hvor de blant annet hentes inn innspill fra kommune og så videre, noe som igjen gir føringer for campusene utenfor Trondheim. Da er det ikke alltid like lett å få inn alle synspunkt, sier viserektoren.

Loven legger føringer

Munkeby forteller at universitets- og høyskoleloven legger føringer for hvordan dette organiseres.

- Det er ikke rom for å opprette valgkretser basert på annet grunnlag enn gruppetilhørighet. Det er derfor vi velger faste vitenskapelige ansatte, faste teknisk-administrativt ansatte og studentrepresentater til styret. Ettersom midlertidig vitenskapelig ansatte utgjør mer enn 25 prosent av de ansatte skal også de ha en representant i NTNUs styringsorgan i henhold til loven, sier hun.

Munkeby benytter også anledningen til å oppfordre NTNU-ere i Gjøvik og Ålesund om å stille til valg ved neste mulighet.

- Vi vet at mange kandidater trenger en oppfordring for å stille til valg, så min oppfordring til ansatte i Gjøvik og Ålesund må bli dette: Foreslå en klok kollega til styrevalget neste gang. Det skal også velges representanter til fakultet- og instituttstyrer i mai og juni, så sørg for å få frem alle gode kandidater da.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.