Her er de nominerte kandidatene:

Svært mange kandidater stiller til styrevalget

Alle kandidatene kommer fra Trondheim, ingen fra Gjøvik eller Ålesund stiller.

Fire kandidater blant en rekke spennende navn. Fra venstre øverst: Arve Hjelseth, Michael F. Duch, Brita Fladvad Nielsen og Nina Lager Vestberg.
Fire kandidater blant en rekke spennende navn. Fra venstre øverst: Arve Hjelseth, Michael F. Duch, Brita Fladvad Nielsen og Nina Lager Vestberg.
Publisert Sist oppdatert

Etter at denne artikkelen ble skrevet, dukket det opp en styrekandidat fra Ålesund. Det er Silje Liepelt, som er kandidat for de midlertidig ansatte.

Én kandidat fra teknisk-administrativ gruppe ble ikke med på den opprinnelige kandidatlista til NTNU. Rådgiver Vibeke Hagen blir den fjerde kandidaten i denne kategorien.

Mandag 15. mars fant valgstyret ut at to kandidater ikke er valgbare siden de er instituttledere: Dette gjelder Margrethe Aune og John Krogstie.

Fast ansatte i undervisnings- og forskerstillinga

• Margrethe Aune, professor (HF)

• Michael Francis Duch, professor (HF)

• Øyvind Eikrem, førsteamanuensis (SU)

• Anne C. Elster, professor (IE)

• Ulla Forseth, professor (SU)

• Ingunn Hagen, professor (SU)

• Gøril Thomassen Hammerstad, professor (HF)

• Gørill Haugan, professor (MH)

• Arve Hjelseth, førsteamanuensis (SU)

• John Krogstie, professor (IE)

• Brita Fladvad Nielsen, førsteamanuensis (AD)

• Bjørn Helge Skallerud, professor (IV)

• Aksel Tjora, professor (SU)

• Tim Torvatn, førsteamanuensis (ØK)

• Ingrid Bouwer Utne, professor (IV)

• Nina Lager Vestberg, professor (HF)

Teknisk-administrativt ansatte

• Peder Kristian Brenne, rådgiver (NV)

• Vidar Broholm, kontorsjef (NV)

• Kjersti Møller, seniorrådgiver (FADM)

  • Vibeke Hagen, rådgiver (FADM)

Kritiske røster vil inn i styret

Det er mange profilerte navn på kandidatlista. Arve Hjelseth er en aktiv kommentator og sterk kritiker av alt som smaker av byråkrati og public management.

Anne C. Elster er heller ikke redd for å si hva hun mener, og var vara i inneværende periode.

Nina Lager Vestberg kritiserte nylig det digitale allmøtet om medvirkning. Hun reagerte på at ansatte verken kunne se hvem som var til stede eller la sin stemme bli hørt. Hun likte heller ikke at «diskusjonen stort sett foregikk på et innforstått stammespråk blant koryféer fra ledelse og tillitsvalgtapparat.»

Brita Fladvad Nielsen er med i New University Norway, som ønsker å få debatt om kommersialiseringa av universiteter.

Alle blir ikke nærmere presentert her, men vil få rikelig anledning til å skrive innlegg i UA om hvorfor de stiller. Tilhengere av de ulike kandidatene inviteres også til å skrive i UA om hvorfor akkurat din kandidat bør velges inn i NTNUs styre.

Selve valget av representanter skjer 22.-24.mars.

For få menn blant de midlertidige

Det skal også velges en representant for de midlertidig vitenskapelig ansatte for ett år. Her har det oppstått et kinkig problem med at kun kvinnelige kandidater er foreslått. Valgstyret har derfor bedt valgkomitéen om å skaffe minst én mannlig kandidat seinest mandag 8. mars.

Offentliggjøringa av disse kandidatene utsettes til alle er på plass.

Forslag på mannlige kandidater i gruppa midlertidig vitenskapelig ansatte sendes til valgsekretariatet seinest mandag 8. mars. Forslag fremmes av tre ansatte fra samme velgergruppe.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.