Styret vil ha fortgang i arbeidet med varsling

NTNUs styre vil at universitetet nå kommer med en plan for hvordan varslingssystemet blir bedre.

NTNUs styre diskuterte torsdag undersøkelsen av mobbing og trakassering i akademia.
NTNUs styre diskuterte torsdag undersøkelsen av mobbing og trakassering i akademia.
Publisert Sist oppdatert

- Det er ikke nok å bli orientert om tallene i undersøkelsen av mobbing og trakassering og så er vi ferdige med saken. Det er styret som er ansvarlig for å gjøre noe med dette, sa styremedlem Tim Torvatn under torsdagens styremøte.

Han mente styret burde si tydelig til administrasjonen at NTNU må ha en plan for hva som skal gjøres framover: Hvilke ressurser trengs og hvilke tiltak trengs.

NTNUs styremøte hadde to betente saker opp til behandling denne gangen. Det første var det svært dårlige arbeidsmiljøet ved Institutt for historiske studier, som gjør at instituttet nå midlertidig blir underlagt rektor. Deretter ble resultatene fra den nasjonale undersøkelsen om mobbing og trakassering diskutert.

Da styret ble orientert om sistnevnte sak, ble det foregående temaet om IHS også en del av diskusjonen.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

LES OGSÅ: 299 personer melder om seksuell trakassering
LES OGSÅ: Fire NTNU-ansatte melder om seksuelle overgrep
LES OGSÅ: En av fire forskere med innvandrerbakgrunn opplever diskriminering

Etterspurte instans for konflikthåndtering

- NTNU har behov for en egen instans for konflikthåndtering, sa Kristin Melum Eide og pekte på både situasjonen ved IHS og den kartlegginga som nylig er gjennomført av mobbing og trakassering i universitets- og høyskolesektoren.

Organisasjonsdirektør Ida Munkeby ville orientere styret om hva NTNU gjør i kjølvannet av undersøkelsen.

- Intensiteten i fokuset har økt, det har både #metoo og denne kartlegginga bidratt til, sa hun.

Det var ikke godt nok for mange av de andre styremedlemmene.

Kristin Melum Eide ønsket seg en instans for konflikthåndtering, der internrevisjon, bedriftshelsetjenesten og læringsmiljøutvalget er med. Og også gjerne Studentsamskipnaden.

- Vi må ha en egen instans som kan håndtere slike konflikter. NTNU har et klart behov for en slik instans og vi kan gjerne være foregangsfigurer, slo hun fast.

Ida Munkeby orienterte videre om at NTNU skal etablere et eksternt utvalg som skal vurdere varslinger, både for å sikre objektivitet og for å senke terskelen for å varsle.

LES OGSÅ: Det kommer stadig nye sykmeldinger ved IHS

LES OGSÅ: Vi må ta rangeringene med ei klype salt

- Skremmende tall

Flere av styrerepresentantene ga uttrykk for at de er dypt sjokkert over resultatene fra undersøkelsen.

- Det er skremmende tall. Fire personer bekrefter at de er utsatt for seksuelle overgrep. Dette er lovbrudd. Samtidig oppgir 4 av 10 at de ikke vet hvordan de skal varsle. Jeg vil understreke behovet for at man systematisk på sentralt hold jobber med informasjon om varslingsrutinen. At det er overgrep av denne karakter, som ikke blir varslet, er ille, sa Nina Refseth.

Kjersti Møller var enig og karakteriserte tallene som illevarslende. Hun viste til at det viktigste NTNU kan gjøre, er å forebygge.

- Vi må være vårt ansvar bevisst og se på om HR og HMS-avdelingen har nok ressurser. Vi får nå klare advarsler om at her sliter vi, sa hun.

Styremedlem Ewa Morsund viste til at 4 prosent av stipendiatene oppgir at de har blitt seksuelt trakassert.

- Vi må jobbe mer med forebygging og gi mer kunnskap, oppfordret hun.

Tim Torvatn understreket alvoret i saken da han sa følgende:

- Det er styret som er ansvarlig for å gjøre noe med dette. Da må vi utfordre administrasjonen. Vi må få en plan for hva NTNU skal gjøre. Det er ikke nok å sende fra oss saken i dag og si at nå er styret blitt orientert. Vi må si tydelig til administrasjonen: Her må vi ha en plan. Hvilke ressurser trengs og hvilke tiltak trengs. Og vi bør be om å få en oversikt over dem på neste styremøtet.

Styreleder Svein Richard Brandtzæg sa seg enig med Torvatn.

- Haster

Ida Munkeby forsikret at de skal følge opp ei slik bestilling fra styret. Hun ville ha avklart om en slik plan bare skal handle om håndtering av mobbing og seksuell trakassering, eller om konflikthåndtering også skal være inkludert. Det ville innebære et mye større arbeid, mente hun. Dette fikk hun forståelse for.

- Vi har grelle eksempler knyttet til høyt konfliktnivå og vi må føle oss trygge på at varsling og apparatet rundt varsling blir håndtert ordentlig. Alle skal ha en helsefremmende arbeidsplass. Hva må til for at vi skal være sikre på at vi ivaretar dette, sa Kjersti Møller.

Nina Refset så for seg bestillinga fra styret på følgende måte:

- Styret må ta ansvar. Vi må ha en plan for arbeidet med dette på denne siden av nyttår. Ikke alt som gjelder varsling og oppfølging av varsling bør være på plass, men det bør selve planen for hvordan vi skal jobbe med dette være, presiserte Refseth.

Tim Torvatn gjentok nok en gang hvor alvorlig noen av sakene i undersøkelsen er:

- Når vi har reelle lovbrudd, hva skal til for å avdekke og hjelpe dem som er utsatt for overgrep? Det haster på grunn av alvorlighetsgraden i noen av sakene. Når 40 prosent ikke vet hvordan de skal varsle, da haster det mest med å få orden på dette. Vi får ikke gjort alt, men dette bør vi starte med, sa han.