Geir Øien leder for ett av Forskningsrådets nye styrer

Geir Øien er oppnevnt som 1 av 15 ledere for Forskningsrådets nye porteføljestyrer.
Geir Øien er utnevnt som leder for porteføljestyret til området Muliggjørende teknologier. 
        
            (Foto: ID/ Sander de Wilde/ NTNU)

Geir Øien er utnevnt som leder for porteføljestyret til området Muliggjørende teknologier.  Foto: ID/ Sander de Wilde/ NTNU

Porteføljestyrene er ledd i en større omlegging av Forskningsrådets arbeid der målet blant annet er større helhet og bedre sammenheng mellom virkemidlene. Porteføljestyrene erstatter ordningen med divisjonsstyrer og programstyrer. Forskningsrådet går med dette fra tre til to styrenivåer.

Fra NTNU er Ingrid Schølberg, Johan Hustad, Jon Magnussen, Terje Lohndal, Stig A. Larssæther og Mari-Ann Einarsrud representert i ulike porteføljestyrer.

De nye styrene får ansvar for flere programmer, derfor betegnelsen porteføljestyre, og får dermed mulighet til å se større områder i sammenheng. Det gjør det mulig å prioritere innsatsen slik at den treffer der behovene er størst, og til å skape gode kjeder av virkemidler.

– Det har vært stor interesse for disse styrene. I innspillprosessen fikk vi inn mer enn 1300 forslag på personer som kunne sitte i et styre. På mange måter har vi hatt et luksusproblem ved at tilfanget av svært kompetente kandidater har vært stort, og vi har måttet velge mellom et stort antall personer som alle helt sikkert ville fungert utmerket i et styre. At dette er interessante styrer å sitte i har vi også fått bekreftet ved at så godt som alle som har blitt spurt, umiddelbart har takket ja til å sitte i et styre, sier Røttingen i en pressemelding.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

1 av 4 fra Oslo

I sammensetningen av styrene har man lagt vekt på god geografisk spredning, på at det skal være medlemmer fra forskningssektorene og ulike næringer, og fornyelse blant annet gjennom å få inn yngre styremedlemmer, ifølge Forskningsrådets pressemelding.

I et tidligere intervju med Universitetsavisa kritiserte imidlertid proreektor for forskning ved NTNU, Bjarne Foss, det han oppfattet som en  betydelig Oslodominans i de kommende styrerene. Foss kom med kritikken på et tidspunkt da det var klart hvilke institusjoner de representerer, samt hvilke sektorer og hvor hen i landet de kommer fra.

Den endelige oversikten viser at det fremdeles er en overvekt av personer med tilknytning på det sentrale østlandet. Av 162 oppnevnte kommer rundt en fjerdedel - 44 personer - fra Oslo. Tar en med nabokommunen Bærum i samme slengen ender en på 51 representanter fra området innerst i Oslofjorden.

Til sammenligning er det 18 representanter fra nord for Trondheimsfjorden, hvorav elleve fra Tromsø. Trondheim har totalt 16 representanter, og Bergen 15.

Også fra utlandet er det hentet inn representanter. Våre naboer i øst har fått tolv representanter, mens danskene har fått ti. Fra Storbritannia kommer seks personer, og fra de finske skogene er det en enslig representant.

UiO på topp

Bryter en oversikten ned på universitetene blir det tydelig at de historisk tunge forskningsinstitusjonene har fått flest styrerepresentanter.

Universitetet i Oslo troner denne listen med elleve represenanter, en mer enn bergenserne har fått. NTNU får som tidligere nevnt syv representanter, mens tromsøværingene får seks. Universitetet i Stavanger har fått fire styreplasser og gjengen på Ås tre, mens Nord Universitet og Unviersitetet i Agder har fått to plasser hver.

I tillegg til dette har Universitetet i Bergen, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Tromsø og Universitetet i Agder til sammen to plasser på deling, plasser som har gått til forskningsinstitusjonen Norce, som er et samarbeid eid av de fire institusjonene.

Det betyr at det av norske universiteter er to som står utenfor - Universitetet i Sørøst-Norge og Oslomet. Sistnevnte har dog indirekte en plass gjennom Simula Metropolitan, en forskningslab universitetet er deleier i.

Medlemmene i porteføljestyrene oppnevnes for fire år. Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon på områder som demokrati og offentlighet, styring og forvaltning, økonomi, samfunnssikkerhet og beredskap.

Styret skal ha sektorovergripende ansvar for fornyelse av offentlig sektor, investeringsansvar for relaterte programmer og bidra til å utvikle eksisterende og nye satsinger rettet mot offentlig sektor.

Demokrati, styring og fornyelse

Medlemmer:

Eli Skogerbø, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder

Moa Bjørnsson, Træna kommune, Træna

Dag Arne Christensen, NORCE, Bergen

Matz Dahlberg, Uppsala universitet, Sverige

Eva Falleth, NMBU, Ås

Gunnar O. Hæreid, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Leikanger

Olav Lysne, Simula Metropolitan, Bærum

Jørn Rangnes, Vestfold fylkeskommune, Tønsberg

Mark Rhinard, Stockholms universitet, Sverige

Lise Hellebø Rykkja, Universitetet i Bergen, Bergen

Anne Cathrine Østebø, Validé, Stavanger

Energi, transport og lavutslipp

Medlemmer:

Hans Erik Vatne, Hydro, Oslo, styreleder

Ole Andreas Hagen, Postnord, Oslo

Ingeborg Palm Helland, Norsk Institutt for Naturforskning, Trondheim

Johan Hustad, NTNU, Trondheim

Kristin Linnerud, Høgskulen på Vestlandet, Sogndal

Nils Røkke, Sintef, Trondheim

Erik Sauar, Cenate AS, Askim

Anne Vera Skrivarhaug, NVE, Oslo

Elisabeth Maråk Støle, NORCE, Bergen

Henriette Undrum, Equinor, Trondheim

Ragnhild Wahl, Jernbanedirektoratet, Trondheim

Global utvikling

Medlemmer:

Kim Traavik, Ambassadør (p), Oslo, styreleder

Rainer-Elk Anders, University of Bath, Storbritannia

Nynke van den Broek, Liverpool School of Tropical Medicine, Storbritannia

Christopher Cramer, Institute for Development Studies, SOAS, Storbritannia

Fanny Duckert, Universitetet i Oslo, Oslo

Elise Must, Hydro, Oslo

Isabelle Schierenbeck, Gøteborg Universitet, Sverige

Peter G. Smith, London School of Hygiene and Tropical medicine, Storbritannia

Camilla Tenne Nørup Sørsensen, Forsvarsakademiet, Danmark

Hav

Medlemmer:

Trond Williksen, selvstendig næringsdrivende, Bærum, styreleder

Knut Andresen, Brunvoll AS, Molde

Trude Borch, Akvaplan-niva, Tromsø

Brit Hjeltnes, Veterinærinstituttet, Bergen

Ketil Hylland, Universitetet i Oslo, Oslo

Ada Martine Jakobsen, North Sea Container Line, Haugesund

Arne Karlsen, Gunnar Klo AS, Øksnes

Erik Olsen, Havforskningsinstituttet, Bergen

Ingrid Schølberg, NTNU, Trondheim

Bente Thorstensen, Nofima, Bergen

Bjørn Johan Vartdal, DNV GL, Bærum

Helse

Medlemmer:

Arnfinn Sundsfjord, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø, styreleder

Kristin Bjordal, Oslo universitetssykehus, Oslo

Tine Curtis, Forskningssjef, Aalborg kommune, Danmark

Anita Das, Sintef, Trondheim

Camilla Dunsæd, Kristiansand kommune, Kristiansand

Jens Halvard Grønlien, GlaxoSmithKline, Oslo

Pia Kürstein Kjellberg, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Danmark

Pål Kraft, Universitetet i Oslo, Oslo

Jon Magnussen, NTNU, Trondheim

Geir Selbæk, Nasjonalt senter for aldring og helse, Helse Sør-Øst, Tønsberg

Anne-Grethe Terjesen, Pårørendealliansen, Oslo

Humaniora og samfunnsvitenskap

Medlemmer:

Camilla Serck-Hanssen, Universitetet i Oslo, Oslo, styreleder

Hans Dam Christensen, Københavns Universitet, Danmark

Narve Fulsås, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Tromsø

Kristian Berg Harpviken, Institutt for fredsforskning – PRIO, Oslo

Terje Lohndal, NTNU, Trondheim

Geir Mork, Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo

Jill Walker Rettberg, Universitetet i Bergen, Bergen

Eva-Maria Svensson, Gøteborg Universitet, Sverige

Tina Søreide, Norges handelshøyskole, Bergen

Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning, Oslo

Jarle Trondal, Universitetet i Agder, Kristiansand

Industri og tjenestenæringer

Medlemmer:

Eirik Næss Ulseth, PubGene, Oslo, styreleder

Ingrid Teigland Akay, Headan Ventures, Oslo

Silje Helene Aschehoug, Sintef, Raufoss

Erlend Bullvåg, Nord Universitet, Bodø

Rune Dahl Fitjar, Universitetet i Stavanger, Stavanger

Eirik Gjelsvik, Backegruppen, Bærum

Ivar Horneland Kristensen, Hovedorganisasjonen Virke, Oslo

Kristin Misund, Borregaard, Sarpsborg

Lillian Olsen, Halogen, Oslo

Margrethe Skattum, Hexagon Ragasco, Raufoss

Elisabeth Drange Tønnessen, Kristiansand dyrepark, Kristiansand

Klima- og polarforskning

Medlemmer:

Hanne Greiff Johnsen, Equinor, Trondheim, styreleder

Eivind Selvig, Civitas, Oslo

Tor Eldevik, Universitetet i Bergen, Bergen

Sandrine Benard, Miljødirektoratet, Oslo

Tove Gabrielsen, Universitetet i Agder/UNIS, Kristiansand

Alf Håkon Hoel, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø

Grete Hovelsrud, Nordlandsforskning, Bodø

Bo Møllesøe Vinther, Københavns Universitet, Danmark

Bjørn Samseth, Cicero, Oslo

Vigdis Vandvik, Universitetet i Bergen, Bergen

Ellen Øseth, Norsk Polarinstitutt, Tromsø

Camilla Brattland, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Medlemmer:

Anne Ingeborg Myhr, GenØk – Senter for biosikkerhet, Tromsø, styreleder

Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet, Oslo

Aasmund Bunkholt, TreFokus AS, Oslo

Göran Ericsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige

Pål Johan From, NMBU, Ås

Marit Kjeldby, Miljødirektoratet, Oslo

Stig A. Larssæther, NTNU, Trondheim

Katrine Røed Meberg, Norsk gartnerforbund, Oslo

Camilla Sandström, Umeå universitet, Sverige

Nina Glomsrud Saxrud, Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Oslo og Viken, Drammen

Eirik Selmer-Olsen, TINE, Oslo

Livsvitenskap

Medlemmer:

Agneta Herlitz, Karolinska Institutet, Sverige, styreleder

Øyvind Fylling-Jensen, NOFIMA, Tromsø

Inge Jonassen, Universitetet i Bergen, Bergen

Gun Peggy Strømstad Knudsen, Folkehelseinstituttet, Oslo

Emilie Lasson, Genetic Analysis AS, Oslo

Niels Jørgen Olesen, Danmarks Tekniske Universitet, Danmark

Anne Simonsen, Universitetet i Oslo, Oslo

Vidar Steen, Universitetet i Bergen, Bergen

Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU, Ås

Rune Toftgård, Karolinska Institutet, Sverige

Det vil bli oppnevnt ett medlem til i dette styret.

Muliggjørende teknologier

Medlemmer:

Geir Øien, NTNU, Trondheim, styreleder

Heidi Austlid, IKT-Norge, Oslo

Nuria Espallargas, Seram Coatings AS, Trondheim

Ellen-Marie Forsberg, Østfoldforskning, Fredrikstad

Agnete Fredriksen, Vaccibody AS, Oslo

Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo, Oslo

Rita Glenne, Glenne AS, Oslo

Lars Holden, Norsk Regnesentral, Oslo

Stephen McAdam, DNV GL, Bærum

Shahzad Rana, Microsoft Norge, Oslo

Eivind Valen, Universitetet i Bergen, Bergen

Naturvitenskap og teknologi

Medlemmer:

Eva Sørensen, University College London, Storbritannia, styreleder

Inga Berre, Universitetet i Bergen, Bergen

Andreas Carlson, Universitetet i Oslo, Oslo

Mari-Ann Einarsrud, NTNU, Trondheim

Odd Arne Lorentsen, Yara, Porsgrunn

Eli Ringdalen, Sintef, Mo i Rana

Marit-Solveig Seidenkrantz, Aarhus Universitet, Danmark

Rune Storvold, NORCE, Tromsø

Magne Sydnes, Universitetet i Stavanger, Stavanger

Bo Wahlberg, KTH, Sverige

Petroleum

Medlemmer:

Per Gerhard Grini, Equinor, Trondheim, styreleder

Ingela Dahlløf, Gøteborg Universitet, Sverige

Martin Foss, IFE, Skjedsmo

Alfred Hanssen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø

Arne Holhjem, Oljedirektoratet, Stavanger

Hege Kverneland, National Oilwell Varco, Kristiansand

Runar Rugtvedt, Norsk Industri - Olje og gass, Oslo

Charlotte Skourup, ABB, Oslo

Eirik Sønneland, Validé, Stavanger

Jorunn Elise Tharaldsen, Petroleumstilsynet, Stavanger

Malin Torsæter, Sintef, Trondheim

Utdanning og kompetanse

Medlemmer:

Oddrun Samdal, Universitetet i Bergen, Bergen, styreleder

Rita Asplund, Research Institute of the Finnish Economy, Finland

Ulf Dalvad Berthelsen, Aarhus universitet, Danmark

Kari Kolbjørnsen Bjerke, Bærum kommune, Bærum

Sigrun Ertesvåg, Universitetet i Stavanger, Stavanger

Vibeke Grøver, Universitetet i Oslo, Oslo

Janne O. Jonsson, Nuffield College, University of Oxford, Storbritannia

Kyrre Lekve, Simula Research Laboratory, Bærum

Torjer A. Olsen, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, Tromsø

Astrid Kristin Moen Sund, Utdanningsforbundet, Oslo

Peter Wesenberg, NOKAS AS, Tønsberg

Velferd, kultur og samfunn

Medlemmer:

Ingvild Almås, Norges handelshøyskole, Bergen / Stockholms universitet, Stockholm, styreleder

Trine Bille, Copenhagen Business School CBS, Danmark

Janne Paulsen Breimo, Nord universitet, Bodø

Ragnar Bøe Elgsaas, LO, Oslo

Dag Elgesem, Universitetet i Bergen, Bergen

Anniken Hagelund, Universitetet i Oslo, Oslo

Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Danmark

Einar Lie, Universitetet i Oslo, Oslo

Helle Sjøvaag, Universitetet i Stavanger, Stavanger

Ellen Inga Turi, Samisk høgskole, Kautokeino

Olof Åslund, IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, Sverige

UA vil gjerne ha dine kommentarer. Kommentarer fra anonymiserte brukere og kommentarer med personangrep vil bli slettet. Kommentarer som inneholder lenker må godkjennes manuelt. Det kan derfor ta noe tid før slike kommentarer dukker opp i kommentarfeltet.
comments powered by Disqus
Siste fra forsiden

Sykehus kan bli tvunget til å gi stipendiater fast jobb

Forskerforbundet og Tekna har sagt opp avtalen som gjør at helseforetakene kan ansette stipendiater og postdoktorer midlertidig.

Norske studenter er godt fornøyd med studiene sine

Norske studenter er stort sett fornøyd med studiehverdagen. Det er likevel stor variasjon i hvor mye tid heltidsstudenter bruker på studiet

Ytring:

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning

Universitetene må forvalte egne bygg for å sikre god forskning og utdanning. Hvis ikke risikerer vi å svekke Norge som kunnskapsnasjon.

Studiebarometeret:

NTNU er dårlige til å informere studentene om trakasseringsvarsling

Bare én av fem NTNU-studenter har fått informasjon om varslingssystemer for trakassering. Åste Hagerup, leder for Studenttinget, mener NTNU må ta grep og ikke bare vente på at «Metoo-knappen» skal komme.