- De fleste studentene på Møllenberg vil ha slutt på bråket

Kommunedirektøren tok studentene i forsvar under tirsdagens formannskapsmøte. Nå skal de møte huseierne for å finne ut hvordan en kan løse problemet med festbråk på Møllenberg.

Kommunedirektør Morten Wolden i Trondheim kommune fortalte tirsdag om arbeidet for å få roet ned festbråket på Møllenberg.
Publisert Sist oppdatert

- Det store flertallet av studenter fester ikke. Det er det kjempeviktig å få frem. De aller fleste studentene som bor der vil ha en slutt på bråket og uroen, akkurat slik som barnefamiliene og de øvrige beboerne i området, sa kommunedirektør Morten Wolden under formannskapsmøtet tirsdag.

Festbråket på Møllenberg ble tema da Wolden under sin orientering om koronasituasjonen nevnte møtene de har hatt, og skal ha, med aktører i området om festbråket, slik som studentene og velforeningen.

- Hvilke tiltak er det dere har drøftet med studenter og velforeningen på Møllenberg? ville Arve Sletten, Rødt-politiker og NTNU-ansatt, vite.

- Vi må sette inn tiltak både for å stoppe bråket som foregår, og også jobbe forebyggende, svarte kommunedirektøren.

Skal jobbe forebyggende

Wolden viste til at det er behov for å forsterke samarbeidet med politiet for å avslutte fester, men at det også er planer om å jobbe med kommunikasjonen med de som bor i området.

- Vi jobber med en plan som blant annet inkluderer løpesedler og boder på dagtid i området hvor vi kan snakke med både studenter og beboere. Planen her er at både NTNU-rektoren, ordføreren og politimesteren kan være med en lørdag formiddag. I tillegg har studentene kommet med idéer til hvordan det kan tilrettelegges for at samskipnaden skal få en annen type tilstedeværelse i området.

- Huseierne har betydelig ansvar

Nettopp Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) ble trukket frem også av Siri Forsmo før helgen. Hun påpekte at det i gaten hun bor i er ett leilighetsbygg hvor det alltid er stille og rolig, og det er samskipnadens. Onsdag skal kommunen møte flere av de største huseierne i området for å diskutere veien videre.

- Vi oppfatter at huseierne har et betydelig ansvar. I morgen skal vi ha med oss samskipnaden og noen andre utleieaktører med gode retningslinjer og rutiner for hvordan en som leietaker skal oppføre seg. Sit kaster for eksempel ut sine leietakere ved tre overtramp. Det er jo sånn at noen ganger fester studenter, men hvis du fester og forstyrrer de rundt deg hele tiden kan du ikke fortsette, sa Wolden.

Men han understreket også at det her, som så ofte ellers i livet, er noen råtne egg som ødelegger for resten.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.