Kunststudenter er misfornøyde med studietilbudet ved Kunstakademiet

Ingen studieplan, emner uten pensumliste og studenter overlatt til seg selv. Dette er kritikken en rekke studenter retter mot ledelsen ved Kunstakademiet i Trondheim.

Kunstakademiet i Trondheim er tilknyttet NTNU og tilbyr treårig bachelorutdanning og toårig masterstudium i billedkunst.
Publisert Sist oppdatert

Flere kunststudenter har skrevet et brev til ledelsen der de peker på blant annet mangelfull informasjon og dårlig faglig kvalitet. 47 av 76 studenter står bak brevet som hadde anonym avsender, skriver Adresseavisen. Brevet og konflikten ved Kunstakademiet i Trondheim (KiT) ble først omtalt i ArtScene, et nettmagasin for samtidskunst.

- Mange emner har ikke pensumliste, og vi har opplevd at foreleseren ikke har noe å si, men spør om vi har forslag til hva vi kan lese, sier masterstudent Mari Oseland til Adresseavisen.

Studentene er også oppgitte over at et av masteremnene ble avlyst like før emnet skulle ha startet. Professoren som hadde ansvaret for emnet skulle i permisjon. Etter flere ukers klaging fikk de tilbud om et kurs på ni timer.

– Jeg utvikler meg nærmest på trass. Det er gode professorer her, men de mangler en struktur å sette undervisningen inn i. Emnene krasjer og de kommer ofte på samme dato. Det er grunnleggende, banale feil, sier Oseland til Adresseavisen.

Etter at ArtScene skrev om saken i mai, skal det være satt i verk tiltak. Kunstakademiet ligger under Fakultet for arkitektur og design ved NTNU. Der inviterte ledelsen til et allmøte med studentene for å høre hva kritikken går ut på. Tilbakemeldinger derfra skal inngå i en handlingsplan for å håndtere problemene ved Kit.

Dekan Fredrik Shetelig sier til Adresseavisen at de tar en rekke grep for å skape mer forutsigbarhet og sikre et styrket fagmiljø. Det er snakk om reorganisering av begge studieprogram, større ansvar for samarbeid om planlegging, strategisk bemanning og bosetting i Trondheim.

- Et gjentagende problem er at professorer har praksis andre steder og ikke er nok til stede. Nå gjør vi om deltidsstillinger til 100 prosent stillinger. Da har professorene plikt til å bosette seg i Trondheim i perioden, så langt det lar seg gjøre, sier han til avisa.

To nye førstestillinger utlyses i disse dager og det blir også lyst ut en stilling som seniorrådgiver for å styrke det administrative arbeidet.