Regjeringsskifte

Stoler ikke helt på at ABE-kuttene forvinner

- Jeg håper det rødgrønne flertallet tar bort ABE-kuttene, men er avventende til om det skjer, sier Kjersti Møller, medlem av NTNUs styre.

- Vi får se. Det er mange fagre ord, men jeg kjenner på en forsiktig optimisme, sier Kjersti Møller.
Publisert

Møller har vært en av de sterkeste kritikerne av disse kuttene, som har gått under navnet Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Den trådte i kraft i 2015 med årlige kutt i statlige virksomheter, populært kalt ostehøvelkutt. Regjeringas mål var å oppnå en mer effektiv drift og skape handlingsrom for offentlige satsinger.

- Ikke kall det reform, sa Møller til UA da det ble klart at hun tok gjenvalg til NTNUs styre på vegne av de teknisk-administrativt ansatte.

Hun betakket seg for den slags eufemisme og sa at hun var stolt over å ha vært en tydelig stemme mot ABE-kuttene.

Hun har registrert valgløftene om at vi skal få en tillitsreform i offentlig sektor og at ABE-kuttene skal bort. Den avventende holdninga forklarer hun med et engelsk uttrykk: The proof of the pudding is in the eating.

- Vi får se. Det er mange fagre ord, men jeg kjenner på en forsiktig optimisme. Det er ei tung skute å snu når man skal reversere en politikk som har foregått i mange år.

Både AP, SP, SV, Rødt og MDG har lovet å fjerne ABE-kuttene slik de i dag gjennomføres.

LES OGSÅ: Nina Sandberg, AP, om ABE-reformen

LES OGSÅ HOLDEN: ABE-«reformen» - når er det nok?

- Har sluttet opp om detaljstyring

Ifølge Møller blir det helt avgjørende at tillitsreformen fylles med reelt innhold. Da den sittende regjeringa kom med styringsmeldinga, var det snakk om mindre detaljstyring. Men da endringene i UH-loven kom, var de fleste partiene samlet om enda flere lovpålegg og detaljeringskrav, som for eksempel krevende sensorordninger.

- De brukte ikke muligheten til å støtte en tillitsreform. Det gjør at jeg er litt skeptisk.

De årlige kuttene mener hun har ført til dårligere kvalitet på de tjenestene som skal leveres. Dette har igjen ført til at belastninga på de vitenskapelig ansatte har økt.

- Jeg sier ikke at det ikke er rom for å effektivisere, men dette er ikke måten å gjøre det på, konkluderer hun.

ABE-kuttene har vært svært upopulære. Blant annet viste en Fafo-undersøkelse at bare tre prosent av tillitsvalgte og ledere i Staten, oppga at kuttene er en god idé.

LES OGSÅ: Høyre-representant vil doble kutt - AP vil fjerne dem helt

LES OGSÅ: Tillitsvalgte ønsker fortsatt motstand mot ABE-kutt i NTNU-styret

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.