Arbeiderpartiets Nina Sandberg fikk høre om ansattes hverdag ved NTNU

Økt arbeidspress, flere sykmeldinger og for lite fokus på primæroppgavene. Dette var innspill fra medlemmene under Teknas årsmøte onsdag, der Aps stortingsrepresentant Nina Sandberg innledet om ABE-kuttene.

- Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for at universitets- og høyskolesektoren ikke reduseres. I ei tid der Norge står foran store omstillinger, er kunnskapsinvesteringer viktigere enn på lenge, sier Nina Sandberg. Hun var invitert for å innlede på Teknas årsmøte ved NTNU onsdag ettermiddag.
Publisert Sist oppdatert

- Dette er ny rekord i antall deltakere, konstaterte møteleder Bjørn Skullerud og skuet utover ei forsamling på cirka 50 medlemmer, i tillegg til dem som deltok via skjerm fra Gjøvik og Ålesund.

Første punkt på dagsorden fungerte antakelig som et trekkplaster. Tema: «ABE-reformen. Hvor mange år kan man fortsette å kutte?» Innleder: Nina Sandberg, som sitter i utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Vil fjerne flate kutt

Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen trådte i kraft i 2015 og innebærer årlige kutt i statlige virksomheter. De blir populært kalt ostehøvelkutt fordi kuttene er flate . Regjeringas mål med reformen var å oppnå mer effektiv statlig drift og å skape handlingsrom for offentlige satsinger.

- Arbeiderpartiet vil fjerne ABE-kuttene hvis eller når vi kommer i regjering. Både Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik har kommet med tydelige signaler om dette. Det vil også bli kroken på døra for New Public Management og detaljstyringa fra toppen, sa Sandberg til et lydhørt publikum.

Det er de flate kuttene Arbeiderpartiet vil til livs. Ifølge Sandberg vil de i stedet innføre en tillitsreform. Offentlig sektor skal effektivisere, men kvalitetskrav skal opprettholdes og kutt tas i dialog med de tillitsvalgte. Samtidig vil Arbeiderpartiet lete etter alternative inntektsmuligheter.

- At det kuttes likt overalt, er feil strategi og urettferdig fordi alle rammes likt. Noen steder er det ikke mer å hente. År etter år med denne kuttpolitikken svekker statlige virksomheter, som skal yte tjenester for innbyggerne. Tjenestene blir dårligere og forskningskvalitet og undervisning blir svekket, sa hun.

Avslutningsvis slo Sandberg fast at Arbeiderpartiet må utøve selvkritikk siden de tidligere har vært med på reformer som ikke har vært så bra. Deretter ba hun om innspill og erfaringer fra Tekna-medlemmene.

LES OGSÅ: Bare tre prosent oppgir at ABE-kuttene er en god idé

LES OGSÅ: NTNU vil ha ABE-kutt med miljøprofil

Mindre hjelp, mer stress

De var ikke vonde å be. Ett medlem fortalte at det var stor forskjell på da han var student for 20 år siden og nå var vendt tilbake til NTNU etter å ha jobbet i et større konsern.

- Nå får de vitenskapelig ansatte mye mindre støtte fra administrasjonen. Det går utover den faktiske produksjonen av undervisning og forskning, mente han.

Et annet medlem var også opptatt av de store omleggingene som har vært i administrasjonen. Det har vært sammenslåing og digitalisering parallelt med kutt.

- De administrativt ansatte strekker seg langt. Det tar lenger tid før de faglig ansatte får hjelp av dem og arbeidspresset øker.

Anne Cathrine Elster, som er vara i NTNUs styre, tok deretter ordet:

- Vi har hatt ei stor campussamling og kutt i administrasjonen. Vi kan ikke si at dette ikke affiserer oss professorer. Administrasjonen på toppen legger føringer som gjør forholdene lettere for dem, men tyngre for oss. Det går utover vår egen arbeidshverdag. Og man skal være ufølsom for ikke å merke hvor stresset de administrativt ansatte er, sa hun.

LES OGSÅ: Mener NTNU er for spak i sin kritikk av ABE-kuttene

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.

Flere konflikter

Øystein Moen, tillitsvalgt i Tekna, fortalte at de får mange henvendelser fra medlemmene om vanskelige saker. Får vi slike saker som følge av ABE-kutt, spurte han.

Bjørn Skallerud, også tillitsvalgt, svarte:

- Vi ser en økning i personalsaker og konflikter. Jeg har vært tillitsvalgt siden 2000 og har sett ei markant økning de siste 3-4 årene. Folk er mer stresset, har kortere lunte, noen slenger dritt i gangen og så er vi i gang. Før gikk alt på skinner, fortalte han.

Medlem og instituttleder Kalle Høiseth tok på seg oppgaven å være djevelens advokat.

- Hvis vi skal være ærlige: Blir det bedre med Arbeiderpartiet? Da må statsbudsjettet øke. Jeg vil gjette at Arbeiderpartiet i regjering vil mene at offentlig sektor bruker for mye penger, utfordret han.

- Nyttige tilbakemeldinger

UA stiller samme spørsmål til Sandberg når vi intervjuer henne etterpå.

- Den skepsisen kan jeg forstå. Men AP har mer til høyere utdanning fordi vi ikke prioriterer skattekutt. Og bedre styring av offentlig sektor uten ABE og New Public Management blir en av Aps hovedsaker framover. Vi har alltid prioritert å samarbeide med tillitsvalgte. Det er dette som er den norske modellen, svarer hun.

Hun kommer med følgende lovnad:

- Jeg skal i hvert fall gjøre alt jeg kan for at universitets- og høyskolesektoren ikke reduseres. I ei tid der Norge står foran store omstillinger, er kunnskapsinvesteringer viktigere enn på lenge. I alternativt statsbudsjett foreslo Arbeiderpartiet mer til både forskning og studieplasser. Omstilling og fornyelse krever reelle budsjettprioriteringer, sier hun til UA.

Stortingsrepresentanten syntes det var nyttig å høre om erfaringene til Tekna-medlemmene:

- Jeg fikk veldig kloke og gjennomtenkte erfaringsbaserte tilbakemeldinger. Disse er nyttig for meg i mitt videre arbeid og understreker behovet for å erstatte ABE-reformen med noe kvalitativt bedre, sier hun.

LES OGSÅ: - Målstyring er en fantastisk idé, som brukes feil

Instituttleder og Tekna-medlem Karl (Kalle) Vincent Høiseth (til høyre) var en av de mange som hadde synspunkter på ABE-kuttene. I midten møteleder og tillitsvalgt Bjørn Skallerud.