Styrevalget:

Ønsker fortsatt motstand mot ABE-kutt i NTNU-styret

Fra i dag er det mulig å stemme på kandidatene til NTNUs styre. To tillitsvalgte gir her klar beskjed om hvilke saker kommende ansattrepresentanter bør prioritere.

Lisbeth Aune og Thomas Ferstad sier at ansattrepresentantene de fire siste årene har vist interesse for hva fagforeningene mener i ulike saker, og håper det gode samarbeidet fortsetter med nytt styre.
Publisert

- Vi oppfordrer alle til å stemme, slik at vi får inn gode styrekandidater, oppfordrer Lisbeth Aune i Forskerforbundet og Thomas Ferstad i NTL.

Aune og Ferstad har begge bestemt seg for hvem de vil stemme på. De vil ikke røpe hvem deres favoritter er, og UA vil heller ikke vite det: I stedet kan dere lesere gå inn på valgkampinnleggene til de 23 kandidatene og selv gjøre dere opp ei mening.

Valget foregår fra 22.-24. mars. Tre representanter fra de faste vitenskapelig ansatte og en fra de teknisk-administrativt ansatte skal velges inn for fire år. I tillegg blir en representant for de midlertidig vitenskapelige ansatte valgt inn for ett år.

Fem av kandidatene vil fra august sitte i NTNUs styre og utforme den overordnede politikken for Norges største universitet. Ferstad og Aune har noen ønsker i den anledning:

- Vi ser at politikerne ønsker å påvirke sektoren i stadig større grad. Ny UH-lov er på vei, og styringsmeldingen kom fredag. Mange nasjonale dokumenter er viktig for NTNU og noe NTNU-styret bør prioritere og ta innover seg, sier Ferstad.

- Vi er opptatt av at ansattrepresentantene ivaretar de ansattes rettigheter og interesser inn i styret, sier Aune.

Da UA analyserte valgkampinnleggene fra styrekandidatene, var det særlig ett ord som dukket opp i nesten alle besvarelsene: Medvirkning. Neste ord som poppet opp mange steder, var toppstyrt. De ønsker større grad av medvirkning og en mindre toppstyrt ledelse.

Dette er som søt musikk i de tillitsvalgtes ører.

Aune vil at medvirkning og medbestemmelse skal foregå på ordentlig vis. Viktige tema som digitalisering, ABE (administrative kutt) og BOTT (sentraliserte lønns- og administrasjonsverktøy) må innebære reell medvirkning og ikke være skinnprosesser. Det samme gjelder høringer. Disse store prosessene må ikke føre til tap av forskningstid.

Både Aune og Ferstad viser til Fafo-rapporten om medvirkning ved NTNU. Også Ferstad vil at styremedlemmene fortsatt skal ha et fokus på medvirkning.

Noe som ikke er som musikk i de tillitsvalgtes ører, er de tre bokstavene ABE. Regjeringa innførte i 2015 Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. Og her skjønner vi fort at det ikke var snakk om å effektivisere lange og byråkratiske navn, men om årlige kutt i offentlige utgifter.

- Styremedlemmene må fortsette å markere motstand mot ABE-kuttene, som rammer NTNU hardt. De skjærer veldig ned til beinet til en del av organisasjonen, sier Ferstad.

- NTNU må ha et godt teknisk-administrativt støtteapparat, slik at ansatte kan bruke tid på kjernevirksomheten, slår Aune fast.

Begge ser for seg at campusprosjektet blir enda viktigere for NTNU-styret i kommende fireårsperiode. De ansatte på Dragvoll skal med tid og stunder flytte til Gløshaugen.

- Så langt har ikke NTNU-styret hatt noen rolle. Det må løftes fram mer enn før når vi setter i gang med selve bygginga, sier Thomas Ferstad.

Tusenvis av styrepapirer skal leses de neste årene og mange kompliserte saker vil ligge på styrebordet. Men først må noen velges. Og valget pågår nå. For fire år siden var ikke valgdeltakelsen noe å rope hurra for. For de faste vitenskapelig ansatte var den på 42 prosent, for de teknisk-administrativt ansatte 37 prosent, mens de midlertidig ansatte hadde en valgdeltakelse på sørgelige 14 prosent.

- Vi oppfordrer alle til å stemme. Valgdeltakelsen bør være høy, sier Aune og Ferstad.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.