Ukraina

NTNU vil prioritere doktorgradskandidater

NTNU mener at norske myndigheter bør prioritere stipendiater som har fått avbrutt sin forskerutdanning i Ukraina, skriver OI-direktør Bjørn Haugstad i et brev til Kunnskapsdepartementet.

OI-direktør Bjørn Haugatad besvarte KDs forespørsel på vegne av NTNU-ledelsen. Her leder Haugstad og rektor Anne Borg styremøtet torsdag.
OI-direktør Bjørn Haugatad besvarte KDs forespørsel på vegne av NTNU-ledelsen. Her leder Haugstad og rektor Anne Borg styremøtet torsdag.
Publisert Sist oppdatert

aForrige helg fikk både NTNU og de andre universitetene et brev fra Kunnskapsdepartementet hvor de bestilte informasjon om hvilken kapasitet universitetene har til å ta imot ukrainske flyktninger. Det handler for eksempel om ledige studieplasser og opplæringstilbud i norsk for utlendinger.

Torsdag kveld besvarte direktør for organisasjon og infrastruktur Bjørn Haugstad henvendelsen fra KD på vegne av NTNU. I svarbrevet betones forskerkandidatenes behov.

«NTNU vil kunne innpasse ph.d.-studentene i forskerutdanning, forutsatt at de oppfyller opptakskravene, men er avhengig av ekstra midler til finansiering av stipend/fullføringsstipend,» står det å lese i brevet.

Slike stipendmidler kan tildeles institusjonene direkte eller kanaliseres gjennom Forskningsrådet.

«Vi regner med at det vil komme akademiske flyktninger til alle våre tre universitetsbyer gjennom personlige nettverk og tildeling av bosettingskommune. Det er foreløpig uklart hvor mange som vil kunne vende hjem når situasjonen i hjemlandet er mer avklart og hvor mange som vil trenge mer varig opphold i Norge. Vår anbefaling er at myndighetene om mulig plasserer flyktninger med akademisk bakgrunn i universitetsbyene. Dersom de skulle trenge mer varig opphold vil det lette kvalifisering og integrering i arbeidsmarkedet,» heter det videre.

Behov for beskyttelse på begge sider

Haugstad poengterer at det fins akademikere på begge sider av konflikten som har behov for personlig beskyttelse. For disse vil det bli behov for midlertidige forskeropphold. Han viser til at norske utdanningsinstitusjoner er medlemmer av Scholars at Risk (SAR) og har også mottatt forfulgte forskere gjennom Scholars Rescue Fund (IIF SRF).

NTNU er for tiden vertskap for tre SAR-forskere, men i en stram budsjettsituasjon vil det være vanskelig å øke antalle1t forskerstipend over egen ramme.

Det vil være en stor fordel at ukrainske borgere automatisk får oppholdstillatelse og rettigheter som flyktninger i Norge, når hensikten er å kunne tilby arbeid og gjesteforskeropphold. Slike rettigheter dreier seg om rett til bolig, helsehjelp, skole og støtte til livsopphold.

«NTNU har ikke ledige boliger og for kortere opphold er det private boligmarkedet lite egnet. Hvis vertskommunene kan bidra med egnet bolig, vil det være verdifullt,» skriver OI-direktøren.

Vil strekke seg langt overfor studentene

Det understrekes at NTNU ønsker å bidra, og vil strekke seg langt for både å kunne tilby studier til ukrainske flyktninger, samt arbeid til ukrainske forskere og akademikere.

«Når det gjelder studietilbud, bør fordelingen av ukrainske studenter til norske utdanningsinstitusjoner gjøres ut fra faglig profil og kapasitet. For å få til gode løsninger er det behov for nasjonale ordninger knyttet til blant annet unntak fra opptakskrav, frister og dokumentasjonskrav.»

Per nå lar det seg ikke gjøre å skaffe full oversikt over ledig kapaasitet hva angår studieplasser, siden opptaksprosessen for kommende studieår er pågående. NTNU jobber imidlertid med å skaffe oversikt over ledig kapasitet på engelskspråklige masterprogram.

«Når det gjelder lokalt opptak er NTNUs foreløpige vurdering at det er mulig å etablere en egen søknadsmulighet for flyktninger eller søkere fra Ukraina. Det anbefales da at det opprettes egne kvoter for denne studentgruppen ved søknad om opptak til 2-årige masterstudier,» står det å lese brevet.

Norsktilbud

NTNU vil raskt kunne opprette et norskkurstilbud for ukrainske studenter, og fagmiljøet kan også lage et intensivkurs i norsk på kort varsel.

I møte med russiske studenter ved NTNU ble det stilt en del spørsmål knyttet til følgende tema:

- Visumfornyelser/oppholdstillatelser

- Pengeoverføringer fra Russland/krav om dokumentasjon på finansiering for visum/oppholdstillatelse

- Om russiske studenter kan søke jobb etter endt utdanning

- Muligheter for lån fra Lånekassen dersom det ikke er mulig med overføringer fra russiske banker