NTNU kartlegger hvordan de kan hjelpe ukrainske flyktninger

De skaffer seg nå blant annet en oversikt over mulige plasser for flyktningene på engelsspråklige studieprogram.

Hovedbygningen i blått og gult, fargene i det ukrainske flagget.
Publisert Sist oppdatert

Bakgrunnen er brevet Kunnskapsdepartementet har sendt til universiteter og høyskoler. Departementet ønsker å få svar på hvilken kapasitet institusjonene har til å ta imot ukrainske flyktninger.

Departementet ønsker at universitets- og høyskolesektoren skal tilby studier til flyktninger. Videre ønsker de at også ukrainske forskere og akademikere skal få mulighet til å arbeide ved universiteter og høyskoler. De antar at det kan komme en stor flyktningstrøm til Norge fra Ukraina.

LES OGSÅ: Foreslår tiltak for raskt å gi flyktninger innpass ved universitetene

NTNU har derfor satt i gang ei kartlegging ved alle fakultetene for å få en oversikt over blant annet om noen av flyktningene kan få plass på engelskspråklige bachelor- og masterutdanninger. Også kapasiteten innen norskopplæring for utlendinger blir kartlagt, melder Innsida.

Kunnskapsdepartementet ber om svar seinest torsdag 10. mars.

Her kan du lese hele brevet (pdf)

Da UA intervjuet den russiske NTNU-forskeren Andrey Chesnokov i helga, mente han at det også vil komme russiske flyktninger. Dette er russere som ikke vil delta i Russlands krigføring mot Ukraina.