Samordna opptak

Rekordmange har fått tilbud om studieplass ved NTNU

Det nye studiet medisinsk og biologisk kjemi er blant programmene med høyest poenggrense i årets opptak.

Det blir ikke immatrikulering på gressplenen på Gløshaugen i år heller, men prorektor Marit Reitan forteller at man planlegger fysisk immatrikulering hvor man kan samle studieprogrammene.
Publisert Sist oppdatert

17 186 søkere har fått tilbud om en studieplass ved NTNU til høsten. Av disse er 1882 av de tilbudte studieplassene i Gjøvik og 1366 er i Ålesund. Med 451 flere tilbudte studieplasser enn i fjor, er dette flere enn noen sinne, forteller prorektor for utdanning Marit Reitan, som er svært fornøyd med årets opptak:

– Mange av våre studier er svært attraktive, og vi tiltrekker oss godt kvalifiserte søkere til bredden av våre programmer. Studietilbudet ivaretar samfunnets behov for ny kompetanse, noe vi blant annet ser gjennom god søkning til våre nyopprettede programmer, og til koronarelaterte studieplasser tildelt våren 2020 som har blitt videreført, sier hun.

Høyere opptakskrav på mange programmer

Blant studiene med høyest snitt er det flere gjengangere blant studieprogrammene. Medisin topper lista, med en poenggrense på 68,6 i ordinær kvote og 62 i førstegangskvote. Dette er noe høyere enn fjorårets 67,9 i ordinær kvote.

Også ved listetoppene industriell økonomi og teknologiledelse og profesjonsstudiet i psykologi har snittet økt, fra henholdsvis 64,8 til 65,9 og fra 64,6 til 65,7.

Disse 10 studiene har høyest opptakskrav i årets opptak:

Studium Ordinær kvote Førstegangskvote
Medisin68,662
Medisinsk og biologisk kjemi67,660,2
Industriell økonomi og teknologiledelse65,961,6
Psykologi, profesjonsstudiet65,757,7
Nanoteknologi63,261
Datateknologi63,160
Økonomi og administrasjon, årsstudium62,653,3
Kybernetikk og robotikk62,560,3
Industriell design61,657,5
Arkitekt60,655,7

I en pressemelding fra NTNU, heter det at samtidig som de mest attraktive teknologistudiene har blitt enda vanskeligere å komme inn på, har NTNU også i år opplevd å ha svært godt kvalifiserte søkere også til bredden av sine studieprogram. Både studier innen helse- og sosialfag, samfunnsfagene og lærerutdanningene har økte opptakskrav.

Reitan forteller også at mens veldig mange av studieprogrammene ved NTNU har ventelister, er yrkesfaglærerutdanningen et av unntakene. Yrkesfaglærerutdanningen er i år er det eneste fra NTNU som er lagt ut blant Samordna opptaks ledige studieplasser etter 20. juli. I fjor var det derimot ingen ledige plasser ved NTNU etter hovedopptaket.

Gode tall for nye studieprogram

NTNU tilbyr i år fire nye studieprogram. I Ålesund har man fått programmet automatisering og intelligente systemer, mens det i Gjøvik blir oppstart for det nye studieprogrammet for paramedisin, hvor det har vært særlig høye søkertall med 502 søkere på 30 plasser.

I Trondheim blir det elektrifisering og digitalisering, og medisinsk og biologisk kjemi. Sistnevnte er også det studiet med nest høyest opptakskrav, med en poenggrense på 67,6 i ordinær kvote og 60,2 i førstegangskvote.

Fremdeles stor kvinneandel innen helsefag

Kjønnsfordelingen for mottakerne av tilbud om studieplass er nokså jevn, med 44,9 prosent menn og 55,1 prosent kvinner.

Innenfor helse- og sosialfagene er det derimot større ubalanse, med en kvinneandel på 82 prosent. Arbeidet med å få flere menn inn i helsefagene ser dermed ikke ut til å ha gitt utslag så langt.

- Vi er ikke fornøyd med det, og skulle gjerne sett bedre resultater av de rekrutteringskampanjene vi har hatt, sier Reitan om tallene fra helsefagene.

Også på lærerutdanningen er kvinneandelen stor, med 71 prosent. Dette er svært likt fjorårets tall, da man også så over 80 prosent kvinner få tilbud om studieplass innen helsefag, og 70 prosent kvinneandel på lærerutdanning.

Reitan peker likevel på at man har en liten positiv trend innenfor psykologistudiet, hvor noe flere menn har fått tilbud om plass i år. Hun trekker også fram sivilingeniørprogrammene, hvor man nå er oppe i en kvinneandel på 40 prosent.

- Der har det vært en gledelig utvikling over tid, med bruk av kjønnspoeng og rekrutteringskampanjer, sier Reitan.

Flere internasjonale studenter til høsten

Når det gjelder internasjonale studenter, har antall søkere på internasjonal kvote til 2-årig master økt fra i fjor, og 658 internasjonale studenter har takket ja til studieplass i årets opptak.

Som UA tidligere har omtalt, søkte hele 9326 utenlandske studenter opptak ved NTNU til høsten, noe som var en økning på hele 38 prosent siden fjoråret. Det har også vært anslått at det kan bli rundt 1300 utvekslingsstudenter den kommende høsten, i tillegg til de internasjonale masterstudentene.

Studiestart: - Så mye fysisk undervisning som mulig

Om studiestart forteller Reitan at man planlegger fysisk immatrikulering, men at det ikke blir noen samling på Gløshaugen i år heller.

- Vi planlegger en fysisk immatrikulering hvor man kan samle studieprogrammene. Vi planlegger også for så mye fysisk undervisning som mulig til høsten. Samtidig ble timeplanen lagt da risikovurderingen fremdeles tilsa at man måtte holde én meters avstand, noe som medfører at det fremdeles vil være en blanding av fysisk og digital undervisning.

Om fadderukene sier Reitan at de ønsker å legge så godt til rette som mulig, og at NTNU vil forholde seg til kommunale- og statlige retningslinjer for smittevern.

- Samarbeidet mellom fadderorganisasjonene, Trondheim kommune og NTNU oppleves som svært bra, forteller Reitan.

- Vi vet godt hvor viktig fadderuka er for nye studenter og er svært opptatt av at det blir gjennomført på en god måte - og da er et god samarbeid en viktig faktor for å få til et bra opplegg.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.