Samordna opptak:

Nye søkerrekorder for Gjøvik og Ålesund

NTNU med flest søkere i landet etter nok et år med høye søkertall til høyere utdanning.

Fra immatrikulering i Gjøvik, 2018.
Fra immatrikulering i Gjøvik, 2018.
Publisert Sist oppdatert

Det er 154 088 som har søkt høyere utdanning gjennom Samordna opptak i år. Dette er en økning fra fjorårets 150 784, som igjen var en ni prosent økning i søkertall fra 2019.

Av disse har 25 699 NTNU som sitt førstevalg, noe som betyr at NTNU igjen er det universitetet i landet med flest søkere. Nest flest søkere har Universitetet i Oslo, etterfulgt av OsloMet.

Rekordtall til Gjøvik og Ålesund - liten nedgang for Trondheim

Både Gjøvik og Ålesund har søkerrekorder, med henholdsvis 3196 og 1596 søkere med disse studiebyene som førstevalg. Gjøvik fikk dermed en økning på 22 prosent fra fjorårets 2623 søkere, mens Ålesund fikk en økning på 5 prosent fra 1518 søkere. Samtidig har søkertallene fra Trondheim gått noe ned.

– Det er svært gledelig at NTNU opprettholder statusen som Norges mest populære universitet. Jeg er også veldig godt fornøyd med søkertallene til Gjøvik og Ålesund, sier prorektor for utdanning Marit Reitan i en pressemelding fra NTNU.

NTNUs fire nye bacherlorstudier, Paramedisin, Elektrifisering og digitalisering, Medisinsk og biologisk kjemi og Automatisering og intelligente systemer, har alle gode søkertall. Av disse utmerker særlig Paramedisin i Gjøvik seg, med 502 søkere med dette som førstevalg.

Flere vil til helsefag, nedgang i antall søkere på lærerstudiene

Reitan er særlig glad for å se at helsefagene fortsetter den gode trenden fra 2020, med en økning på 6 prosent. Også realfagene har gjort det bra i 2021, med en økning på 9 %.

For lærerutdanningen går derimot søkertallene ned, både nasjonalt og ved NTNU. Størst nedgang har Grunnskolelærer 1.–7. trinn, med 12 prosent færre søkere enn i fjor. Reitan understreker likevel at lærerstudiene fortsatt er populære ved NTNU:

– Grunnskolelærer 5.–10. trinn har 2,9 søkere pr. studieplass, og Grunnskolelærer 1.–7. trinn er på topp 20-listen over NTNU-studier. Vi skal ikke ha noe problem med å fylle studieplassene med høyt kvalifiserte kandidater, sier hun.

Innen humaniora har er særlig bacherlorstudier i språk og historie populære,med en økning på 25 prosent for språk med historie hakk i hæl med en økning på 24 prosent. Søknader til NTNUs teknologistudier holder seg på samme nivå som i fjor.

Langt flere internasjonale søkere i år

Med 9326 utenlandske søkere til masterprogrammer på NTNU har man en økning på 38% av internasjonale søkere sammenlignet med fjoråret.

– Vi har fått oppsiktsvekkende stor økning av internasjonale søkere til masterstudier, sier Reitan.

- Man kan jo tenke seg at universiteter uten skolepenger kan være attraktive i et globalt presset arbeidsmarked. Jeg er glad for å kunne si at NTNU vil ta imot like mange internasjonale masterstudenter høsten 2021 som vi vanligvis gjør, gitt at de nasjonale retningslinjene åpner for innreise.

I tillegg til flere internasjonale søkere har man også i år en økning av antallet søkere over 30 år.

– Det er nærliggende å tenke at økningen blant de eldste søkerne har en sammenheng med pandemien og folks arbeidssituasjon, sier Reitan.

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.