Tvungen lønnsnemnd for Unio: Streikende tilbake på jobb så snart som mulig

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) griper inn med tvungen lønnsnemnd for å avslutte Unio-streiken.

Flere hundre medlemmer av Unio har streiket ved NTNU. Nå avblåses streiken.
Publisert Sist oppdatert

- Nå er de samfunnsmessige konsekvensene så store at jeg ikke har noe annet valg enn å bryte inn med tvungen lønnsnemnd, sier Tonje Brenna.

Onsdag morgen holdt hun et kort møte med Unio og staten der hun varslet partene om lønnsnemnda.

- Terskelen for å bruke tvungen lønnsnemnd er, og skal være, høy. Det er partene som har ansvaret for å finne løsninger på arbeidskonflikter. Det har de ikke klart. Vi har fått løpende konsekvensvurderinger av streikeuttaket fra de deler av staten som er rammet. Følgene av streiken innebærer så alvorlige samfunnsmessige konsekvenser at vi nå ikke har noe annet valg enn å gripe inn, sier Brenna i en pressemelding.

Unio varslet mandag at streiken skulle trappes opp med 163 nye medlemmer onsdag, slik at nesten 3500 medlemmer ville være i streik. Blant de nye som ble tatt ut i streik, er ansatte i politiet og Meteorologisk institutt.

Nemnd skal avgjøre hva fagforenigene får

Akademikerne og Unio gikk ut i streik fredag 24. mai. De har ønsket å beholde sin egen avtale med staten, som de mener gir bedre uttelling for sine medlemmer med lang utdannelse.

Søndag kveld avsluttet regjeringen Akademikernes streik, mens Unios streik fikk fortsette noen dager til.

Nå skal det avgjøres hva fagforeningene får ut av streiken i Rikslønnsnemnda. Der sitter representanter for både stat og fagforeningen. Det har tidligere vært sagt i sammenheng med avslutningen av Akademikernes streik at en avgjørelse der først vil komme i oktober.

Nemndas avgjørelse har samme effekt som en framforhandlet tariffavtale.

Unio skuffet over regjeringen

Guro Lind sier Unio er skuffet over regjeringens beslutning.

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke har vist noen vilje til å komme oss i møte. Hele prosessen fra vi begynte lønnsforhandlingene, gjennom streiken og til nå, har vært preget av at regjeringen ikke har ønsket noe annet enn å presse oss på plass, sier forhandlingsleder Guro Lind i Unio stat i en pressemelding.

Unio skriver at de tar regjeringens avgjørelse til etterretning og Unios medlemmer vil være tilbake på jobb så snart som mulig.

- Ingen av våre initiativer i dette lønnsoppgjøret er fulgt opp verken av staten eller regjeringen. Vi møter ingen forståelse for at staten trenger å beholde og rekruttere de med høyere utdanning for å kunne løse oppgavene nå og i framtiden, sier Lind.

Kom med eksempler på streikens konsekvenser

På pressekonferansen kom arbeidsminister Brenna med flere eksempler på disse konsekvensene, og viste blant annet til lenger responstid for politiets helikoptertjeneste og få ansatte ved landets grensekontroller:

- Blant annet er det i Vest politidistrikt kun én ansatt ved grensekontrollen som ikke er tatt ut i streik. Dette innebærer at luftgrensa på Flesland enten stenges eller blir ubetjent.

- Det fører til at landets evne til grensekontroll er betydelig svekket. Dette innebærer en økt risiko for at kriminelle og andre trusselaktører kan komme inn i Norge via luft eller sjø. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon med et skjerpet trusselbilde er det nødvendig med kontroll på våre grenser, sier Brenna.

Storstreik ved NTNU

Fra mandag var det 488 ansatte ved NTNU som tatt ut i streik. Alle organisert i hovedsammenslutningen Unio. Dette var et av de største uttakene i Unio-streiken.

De streikende ved NTNU har hovedsakeling vært ved Fakultet for medisin og helsevitenskapFakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap, Det humanistiske fakultet og Fellesadministrasjonen.

Det har blant annet ført til avlyste eksamener for flere hundre studenter og stopp i flere omorganiseringsprosesser ved NTNU.

Følg UA på Facebook og Instagram.