NTNU-streiken: Disse er tatt ut og slik påvirker det

De fleste streikerne er vitenskapelig ansatte, men det er også flere ledere som er tatt ut. Fortsetter den ut i neste uke kan over 800 studenter få utsatt eksamen.

Torsdag forrige uke var de streikende Unio-medlemmene på Torvet for å høre på streikegeneral Guro Lind.
Publisert Sist oppdatert

Fra og med i dag er det 488 ansatte ved NTNU som er tatt ut i streik. Alle er organisert i hovedsammenslutningen Unio. 

Mandag ettermiddag har Universitetsavisa fått oppdateringer om streikens status ved NTNU fra universitetets direktør for organisasjon og infrastruktur, Bjørn Haugstad.

511 studenter berørt, over 300 flere kan bli berørt i løpet av en uke

Så langt har 12 eksamener ved NTNU blitt helt eller delvis utsatt. Dette har berørt til sammen 511 studenter.

Bjørn Haugstad og NTNU har hendene fulle med å kartlegge konsekvensene av streiken ved universitetet.

- For tiden fremover så har vår avdeling for utdanning fått melding om at i perioden fram til og med 11. juni kan ytterligere ni eksamener bli utsatt, for til sammen 321 studenter, opplyser Haugstad.

Han legger til at det er noe usikkerhet knyttet til tallene da det kan være emner hvor det har skjedd en endring i en eller annen form uten at dette er rapportert inn. 

Har stoppet noen doktorgradsdisputaser

Hvis streiken avblåses vil selvfølgelig også tallene fort endre seg.

- Budskapet til studentene er fortsatt at de skal forberede seg til eksamen som vanlig, med mindre de får annen beskjed. Tallene over må sees i forhold til at NTNU denne våren totalt gjennomfører om lag 110.000 eksamener, sier Haugstad.

Hvis streiken blir langvarig så har fakultetene også meldt inn at det får stor betydning for sensurering av eksamensbesvarelser. Forsinket sensur kan igjen føre til at vitnemål ikke blir godkjent, manglende skikkethetsvurdering og at avgangsstudenter ikke kan søke om autorisasjon. 

- Så langt har streiken også stoppet noen få doktorgradsdisputaser. Ved en langvarig streik vil det være ganske mange stipendiater som ikke får disputert på planlagt dato, forklarer han.

Dette er de streikende

Universitetsavisa har også mottatt oversikt over hvem de streikende er. Oversikten er omtrentlig ettersom det kan forekomme feil på streikelistene. Det kommer også stykninger hver dag, som kan påvirke fordelingen.

Av de 488 streikende er de aller fleste vitenskapelig ansatte, som utgjør så mye som 324 av de streikende. NTNU har tatt med de kategoriene blant vitenskapelige som har høyest uttak pluss stipendiatene. 

Da blir fordelingen slik:

 • 113 universitetslektorer 
 • 103 førsteamanuenser 
 • 88 professorer
 • 4 stipendiater 
 • NTNU antar at det er cirka 145 teknisk/administrative ansatte. 

  Flere ledere i streik

Det er også 23 i lederstillinger som er tatt ut:

 • 8 seksjonssjefer 
 • 4 instituttledere 
 • 1 avdelingsdirektør 

Det er bare de øverste lederne som er tatt med her. Flere fagledere og kontorsjefer nevnes ikke.

Her jobber de

Nesten alle de streikende er ved tre fakulteter og i fellesadministrasjonen:

 • Fakultet for medisin og helsevitenskap: 177
 • Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap: 131
 • Det humanistiske fakultet: 107 
 • Fellesadministrasjonen: 58
 • Øvrige fakulteter har mindre uttak. Disse har som regel fem eller færre tatt ut.

   

Følg UA på Facebook og Instagram.