Svarer misfornøyde studenter: - Uforutsette forhold

Lederne ved Institutt for maskinteknikk og produksjon og Institutt for datateknologi og informatikk mener opplevelser beskrevet i UA ikke er representative.

Studenter melder om utilfredsstillende undervisning i ingeniør- og teknologifag. Instituttlederne ved de aktuelle emnene oppfatter at det ikke gir et helhetlig bilde.
Studenter melder om utilfredsstillende undervisning i ingeniør- og teknologifag. Instituttlederne ved de aktuelle emnene oppfatter at det ikke gir et helhetlig bilde.
Publisert

Universitetsavisa omtalte nylig at studenter ved ingeniør- og teknologifag ved NTNU er misfornøyde med undervisningen, ifølge representanter i NITO studentene.

Et av emnene som får kritikk er et samarbeid mellom Gjøvik og Trondheim. Studenter i Trondheim får strømmet forelesninger fra Gjøvik, mens øvinger og veiledning blir gitt fysisk på campus i Trondheim.  

Her sier studentrepresentantene at halvparten av studentene klagde på flere kritikkverdige forhold.

Instituttleder Torgeir Welo ved Institutt for maskinteknikk og produksjon skriver i en e-post til Universitetsavisa at framstillingen i saken som ensidig og at han gjerne skulle kommentert saken i forkant av publiseringen.

Gjennomførte tiltak innenfor mulige rammer

Welo skriver at ved oppstart av faget høsten 2023 førte to hendelser til at de ikke klarte å levere et fag av den forventede kvaliteten.

Torgeir Welo
Torgeir Welo skriver at det er gjennomført tiltak for å sikre høy kvalitet.

- På grunn av ressursutfordringer ved Gjøvik ble faglærer som har undervist faget i flere år nødt til å undervise et annet fag. Uforutsette forhold førte til at fagansvarlig i Trondheim ved semesterstart ikke lenger var tilgjengelig som opprinnelig planlagt, skriver Welo til UA.

Han slår fast at tiltak ble gjennomført innenfor de rammene de hadde.

- Men dette var dessverre ikke tilstrekkelig for å levere et kurs av god nok kvalitet, skriver han.

Welo beskriver at de satte opp ekstra tilbud til studentene, men at disse ikke ble benyttet.

- Ekstra fysiske veiledningstimer ble satt opp med både læringsassistenter og faglærer til stede, men vi opplevde dessverre svært lavt oppmøte av studenter, skriver instituttlederen.

Gjennomføres på campus nå

Welo forsikrer om at de har iverksatt omfattende tiltak for å sikre høy kvalitet framover. 

- Fra og med våren 2024 gjennomføres Materialteknikk for bachelor med et forbedret og velutviklet undervisningsopplegg med fysiske forelesninger på campus i Trondheim.

Welo slår også fast at dette er i linje med instituttets tilbud generelt.

- Vi er forpliktet til å tilby en utdanning av høy kvalitet, og vi arbeider kontinuerlig med å forbedre og utvikle våre undervisningstilbud. Ved vårt institutt verdsetter vi fysisk og hybrid undervisning fremfor et rent digitalt tilbud. For de aller fleste emner ved instituttet tilbys fysisk undervisning, konstaterer Welo.

Beklagelig at student sitter igjen med dårlig inntrykk

Fredrik Bache Ruud studerer dataingeniør. Forrige semester hadde han ingen faglige forelesninger, forteller han til Universitetsavisa. 

Hans instituttleder ved Institutt for datateknologi og informatikk Heri Ramampiaro forklarer i en epost at det aktuelle studieåret skiller seg fra de andre som inngår i Ruuds grad.

Heri Ramampiaro forteller til Universitetsavisa at det er mulig å kun velge emner som undervises på campus, men at det også tilbys digitale emner så studentene har mer å velge i.
Heri Ramampiaro forteller til Universitetsavisa at det er mulig å kun velge emner som undervises på campus, men at det også tilbys digitale emner så studentene har mer å velge i.

- Vi synes det er svært beklagelig at studenten sitter igjen med et slikt inntrykk etter å ha fulgt undervisningen i femte semester. Dette semesteret består av 30 studiepoeng med valgemner og kommer på slutten av studieløpet. De fire tidligere semestrene i studiet er undervisningen gjennomført på campus, skriver Ramampiaro.

Mulig med femtesemester kun på campus

Femte semester består av valgemner som kan være både nettbasert og på campus. Her velger studentene selv hvilke emner de ønsker å følge så lenge to av disse gir faglig fordypning.

Instituttlederen bedyrer at studentene har fått de ulike alternativene presentert. Det er mulig for studentene å ha et femtesemester der alle emnene undervises på campus.

- I tillegg tilbys emner med digital gjennomføring for å kunne gi et bredere tilbud til studentene. 

Ramampiaro skriver at dersom studentene opplever at et emne ikke har tilstrekkelig informasjon og læringsaktiviteter er dette unntak.

- Det er i så fall brister som ikke representerer den kvaliteten studieprogrammet ønsker å stå for, skriver han.

Han oppfordrer studenter som opplever problemer med for eksempel undervisningsplan, forelesninger og pensum til å melde dette inn.

- Det kan rapporteres via emneevalueringen i det aktuelle emnet, som skjer ved slutten av hvert semester. Det kan også meldes fortløpende til ledelsen ved studieprogrammet via studiekvalitetsforum.

Henter tilbakemeldinger fortløpende

Studiekvalitetsforum er et møte med studentene som gjennomføres to ganger hvert semester, for hvert kull. 

- I dette møtet kan studentene kan komme med anonyme tilbakemeldinger. Studieprogramleder følger så opp innspillene gjennom diskusjon med studentene i plenum. Innrapporterte avvik vil følges opp av programledelsen og emneansvarlig, skriver Ramampiaro.

Instituttlederen legger til at de legger mye verdi i at undervisningen skal være variert og studentaktiv. 

- Dataingeniørstudiet jobber mye med etablering av et godt studie- og læringsmiljø allerede fra studiestarten. Mye av læringsarbeidet gjennomføres i team. Det jobbes kontinuerlig med oppfølging av studietilbud, studiemiljø og kvalitetsutviklingsprosesser hos både studieprogramledelsen og instituttet, slår  Ramampiaro fast.

Følg UA på Facebook og Instagram.