Misfornøyd med studietilbudet ved NTNU: – Kunne like gjerne tatt kurs hos Coursera

Flere studenter ved ingeniør- og teknologifag ved NTNU er misfornøyde med undervisningen.

Student og medlem av NITO studentene, Fredrik Bache Ruud, mener undervisningen ved NTNU ikke holder mål.
Student og medlem av NITO studentene, Fredrik Bache Ruud, mener undervisningen ved NTNU ikke holder mål.
Publisert Sist oppdatert

Fredrik Bache Ruud studerer dataingeniør. Forrige semester hadde han ingen faglige forelesninger. Han forteller at et av emnene hans manglet undervisningsplan, forelesninger og pensum.

Les svaret fra instituttlederne ved de kritiserte studieprogrammene her

- Dette er ikke et forsvarlig studietilbud for å gi studentene et ordentlig læringsutbytte. Nå må NTNU rydde opp, sier ingeniørstudenten. 

Tre av emnene Ruud tok bestod kun av digitale tilbud. Han forteller at det førte til at han ikke fikk et læringsmiljø.

- Det ødelegger følelsen av å være fulltidsstudent på campus. 

Ruud er svært kritisk til at NTNU tilbyr lite fysisk undervisning og det han beskriver som «dårlige digitale læringsressurser». 

- Studietilbudet er så dårlig at jeg like gjerne kunne tatt kurs hos Coursera, sier han. 

Mister studiemiljø

Under pandemien bestod studiehverdagen til de fleste studenter av digital undervisning. Når samfunnet ble åpnet igjen la NTNU vekt på å få studentene tilbake på campus. Likevel er flere av Ruud sine emner fortsatt digitale. 

- Hovedårsaken er fordi undervisningen går på tvers av flere campus og studiebyer. Det gjøres nok for å få spredt mest mulig kunnskap, men det fungerer veldig dårlig i praksis, sier han. 

Uten undervisning på campus mener ingeniørstudenten at han går glipp av et læringsmiljø. 

- Man blir helt avhengig av å skape sitt eget miljø gjennom linjeforeninger eller liknende. 

Lite samsvar mellom undervisning, øvinger og eksamen

Frøya Kjepso studerer maskiningeniør i Trondheim. Hun forteller om et emne der halvparten av studentene klagde på flere kritikkverdige forhold.

- Blant annet ble ikke pensumlisten klar før elleve dager før eksamen, og laboratorieøvelsene ble avlyst. 

Frøya Kjepso forteller det er lite samsvar mellom undervisning, øving og eksamen.
Frøya Kjepso forteller det er lite samsvar mellom undervisning, øving og eksamen.

Hun mener undervisningstilbudet ikke er godt nok. 

- Vi fikk digital undervisning fra campuset i Gjøvik. Underviseren ignorerte spørsmål vi stilte og hadde ikke på kamera. Forelesningene dekket heller ikke pensum, forteller Kjepso.

Hun forteller videre at det var lite samsvar mellom undervisning, øvinger og eksamen.  

40 klager i ett emne

Sondre Soppeland studerer også maskiningeniør, og hadde samme emne som Kjepso. Han er tillitsvalgt i en av maskinklassene, og snakker på vegne av sine medstudenter. Han sier at klassen generelt er godt fornøyd med drift- og vedlikeholdsfagene, men Soppeland spesisfiserer at kritikken retter seg mot et fellesemne for alle maskiningeniørstudenter i Trondheim og Gjøvik. 

- Emnet hadde 90 studenter, og det kom inn 40 klager, sier han.

Også han forteller at det ble gjort tiltak. Disse ble likevel opplevd som utilstrekkelige. Han mener det kan oppleves som at ledelsen ikke ser behov for å ta tak i problemet.

Sondre Soppeland mener tiltakene som ble gjort av NTNU er utilstrekkelige.
Sondre Soppeland mener tiltakene som ble gjort av NTNU er utilstrekkelige.

- Det kan være at de er overbelastet eller liknende. Likevel skulle man ikke trodd det var så vanskelig å finne noen som kan forelese fysisk i tekniske fag ved NTNU i Trondheim, sier han. 

- Jo mindre tid de kan bruke på studentene, jo bedre

Både Soppeland, Kjepso og Ruud er medlemmer av NITO studentene, hvor både Ruud og Kjepso sitter i sentralstyret. Soppeland er tillitsvalgt for NITO studentene i Trondheim. 

Organisasjonen representerer omkring 5000 studenter ved NTNU i Trondheim. De opplever at problemene med undervisningen er noe som gjelder for mange av studentene ved teknologi- og ingeniørfag.

- Jeg kan selvfølgelig ikke snakke for alle, men det blir stadig mer digital undervisning. Det påvirker studiekvaliteten, sier Ruud. 

Han opplever at mange av underviserne heller vil bruke tid på forskning, fremfor å forelese for studenter. 

- Det virker nesten som holdningen er at jo mindre tid de kan bruke på studentene, jo bedre, sier han. 

Etter at saken ble publisert er det lagt til en utfyllende kommentar fra Soppeland 

Følg UA på Facebook og Instagram.