Lokalvalg 2023

- Trøndere er uvante med å få nederlandske valgforskere på døren

For noen måneder siden gikk de dør-til-dør på Etnas fjellside på Sicilia. Nå er de her for å observere trøndernes forhold til politikk. 

Stipendiatene Hannah Kuhn og Denny van der Vlist reiser for tiden mellom Trondheim og Selbu for å observere maktkamp og politisk deltakelse i Norge.
Publisert
Fakta

Downsize My Democracy

  • Pågående prosjekt ved Universitetet i Leiden i Nederland.
  • Stipendiatene Hannah Kuhn og Denny van der Vlist reiser Europa rundt for å analysere de demokratiske konsekvensene av desentralisering.
    • Demokrati defineres her som maktkamp mellom eliten og folks deltakelse. 
  • Nå er de i Norge i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget. 
  • I 2025 kommer de tilbake for å presentere resultatene sine. 

Stipendiat Hannah Kuhn har fotfulgt politikere på valgkamp i Nederland, Italia og nå i Norge – i Trondheim og i Selbu. Og til våren skal de videre til Sveits.

- I juni var vi på Sicilia og nå er vi her, man blir katapultert fra ett sted til et annet. Men både politikere og folk flest er interesserte i hva vi gjør og veldig villige til å hjelpe, sier Kuhn. 

Hun og Denny van der Vlist er begge stipendiater på Universitetet i Leiden i Nederland, og er her nå gjennom prosjektet Downsize My Democracy. 

- Min forskning fokuserer på hvordan folk flest er involvert i politikken. For eksempel: hva motiverer borgere til å stemme ved valg, og hvorfor velger vi parti A over parti B, sier Kuhn.

Går dør-til-dør

Når UA møter dem har de allerede vært noen uker i Norge. Her skal de være fram til onsdagen etter valgdagen 11. september, for å sammenligne demokratiet i store byer og små lokalsamfunn.

- I alle landene velger vi en stor og en liten kommune å besøke, og her har vi valgt ut Selbu og Trondheim. Jeg vil vite hvordan størrelsen på befolkningen påvirker folks deltakelse i demokratiet, sier Kuhn. 

Siden det er vanskelig å få tak i folk flest, har hun valgt å bli med politikerne når de går dør-til-dør i valgkampen. 

- Jeg følger med på samtalene de har, og forholdet deres til folk. I tillegg snakker jeg med folk selv. Vi har vært på debatter, også har jeg gått rundt i kommunen og bare stoppet folk der de er, for eksempel utenfor dagligvarebutikken, og prøvd å starte en samtale, sier hun. 

For å oversette det som skjer får hun med seg studentassistenter fra NTNU. 

- Vi har vært så heldige å få sitte på Institutt for sosiologi og statsvitenskap mens vi er her. Vi hadde ikke klart oss uten hjelpen fra NTNU, sier Denny van der Vlist. 

Mens Kuhn har gått rundt og snakket med folk flest har han fokusert på maktkampen mellom politikerne. 

- Jeg har prøvd å intervjue representanter fra alle politiske parti, typisk gruppeledere eller politikere i formannskapet. Men jeg har også snakket med folk utenom dette, som representanter fra fagforeningene, sier van der Vlist. 

I Selbu snakker politikere om elgjakta

Kuhn forteller at politikerne har et mye mer personlig forhold til folk i Selbu.

- Når de snakker med folk snakker de om hvordan familiene deres har det og at elgjakta snart starter, i Trondheim handler det mer om partiprogram og nasjonale tema, sier hun. 

Van der Vlist har kartlagt politiske maktforhold, og sett på hvordan sosiale strukturer endrer seg på små steder. 

- Jeg kan for eksempel være partileder og du en på partilista, men samtidig er vi naboer og barna våre spiller på samme fotballag. Hva gjør det med politikken, spør han. 

Kuhn mener dette påvirker folks forhold til politikere. 

Stipendiat Hannah Kuhn forteller at hun nå er mer engasjert i trøndersk lokalpolitikk enn politikken på hjemstedet. Hun og Denny van der Vlist setter pris på høstens finvær når det er her.

- Folk får bedre tilgang på politikken om de er naboer med eller har det personlige telefonnummeret til politikere. Det kan bety at de har mer innflytelse, sier hun. 

De forteller at folk i Trondheim gjerne også kan ha tilgang på politikerne. 

- Men folk føler en distanse til dem, og ringer dem likevel ikke opp, sier Kuhn.

Dette kan bety at demokratiet er mer tilgjengelig i Selbu, som kan ha sine fordeler og ulemper. 

- På mindre steder kan det være at det kun er én fulltidspolitiker du kan gå til. Om du ikke kommer overens med dem har du et problem, sier van der Vlist. 

Små forskjeller på små steder

Han har snakket med politikerne om hvor konfliktlinjene ligger, og hvordan de organiseres. 

- Her er situasjonen veldig forskjellig mellom Trondheim med 17 forskjellige parti med et tydelig skille mellom høyre og venstre, og Selbu hvor det egentlig bare er to ulike blokker, sier van der Vlist. 

I Selbu er for eksempel Høyre i koalisjon med Arbeiderpartiet. 

- Det er så fascinerende. Det er ikke tydelige ideologiske skiller der, men det handler om hvem man stoler på og vil samarbeide med. I Trondheim blir heller debatten på nasjonalt nivå gjenspeilet, blant annet med ulike ideologiske syn på privatisering, sier van der Vlist.

Gjennom prosjektet vil de ikke konkludere med hvilket politisk liv som er best, men de håper å kunne forklare hvorfor det er sånn. 

- På mange måter svarer vi på det generelle argumentet om at politikk blir mer demokratisk om man tar det nærmere folk, som har vært brukt som grunn for desentralisering. Det kan bety at beslutninger blir gjort på en bedre måte, sier van der Vlist. 

Utnytter landenes forskjeller

Siste stopp på turen deres blir Sveits på våren neste år. Også i de andre landene har de funnet avsidesliggende små kommuner.

- I Italia var vi faktisk på Sicilia, og den lille byen Sant'Alfio i Etnas fjellside. Det var et eventyr, og på mange måter veldig annerledes enn å være her i Trondheim, sier van der Vlist. 

- I politikken der ser du mye du ikke vil se andre steder. Mye som vanligvis skjer i det skjulte skjedde helt åpenlyst der. Italia var noe for seg selv, sier van der Vlist. 

Han forteller at personer man i Norge eller Nederland ville vært nødt til å holde seg unna politisk, kunne man ha en relasjon til i det åpne på Sicilia.

- For eksempel var det en politiker som var tidligere dømt for bestikkelser, men som året etterpå ledet valgkampen til den vinnende ordføreren, sier han. 

Det er akkurat forskjellene mellom stedene de har vært på stipendiatene vil utnytte i prosjektet sitt. 

- Hvis vi finner trender som gjelder både i Sør-Italia og i Norge, til tross for at landene er så forskjellige, så kan vi virkelig si noe om hvordan befolkningsstørrelse påvirker demokratiet, sier van der Vlist. 

Derfor har de valgt ut land med ulike valgsystem og ulik grad av desentralisering.

- Også er det veldig morsomt. Tenk, vi har både vært i Selbu, men også i denne landsbyen på Etnas fjellside. Folkene vi møter er ikke vante med å få nederlandske forskere på dørstokken, men de fleste er veldig imøtekommende, sier han. 

Valgdagen blir travel

Van der Vlists arbeid i Trøndelag vil være så godt som avsluttet på valgdagen. For Kuhn blir dagen derimot travel.

- Jeg vil prøve å besøke flere valglokaler både i Trondheim og Selbu, og spørre velgere om hvordan de gikk fram for å bestemme seg. I Selbu har de bare to valglokaler, hvor det ene er i Draksten med 150 innbyggere. Jeg er spent på om jeg finner mange å snakke med der, sier hun. 

Denny van der Vlist trenger ikke forske på valgdagen, mens Hannah Kuhn vil reise fra valglokale til valglokale for å snakke med så mange velgere som mulig.

Etter valgdagen drar de hjem igjen, hvor neste steg er å gjennomføre en spørreundersøkelse med 1000 respondenter i Trondheim og Selbu. 

- Det er nesten alle som bor i Selbu. Vi har rekruttert NTNU-studenter som skal gå dør til dør med undersøkelsen, men leter fortsatt etter flere. Så det er bare å ta kontakt, sier Kuhn. 

Med spørreundersøkelsen håper hun å kunne dra noen konklusjoner fra trendene hun allerede har observert. 

- Også vil vi komme tilbake i 2025 for å presentere resultatene våre. Vi vet ikke om det blir i både Trondheim og Selbu enda, men det blir en fin måte å gi noe tilbake til alle som har hjulpet til og bidratt, sier hun.