Lokalvalg 2023

Boligpolitikk: Slik vil de løse studentenes utfordringer

Hvordan bør det jobbes fremover for å få nok studentboliger til byens studenter? 

11. september avgjøres kommunestyre- og fylkestingvalget. I Nordre gate kan du hilse på representanter fra de ulike partiene hver dag utenom søndager frem mot valgdagen.
Publisert

Det er mangel på studentboliger i hele landet. Ferske tall fra Samskipnadsrådet viser at 4104 av landets studenter fremdeles sto i kø for en studentbolig 1.september.

I tredje del av serien vår har vi stilt politikerne følgende spørsmål:

- Hvordan bør det jobbes fremover for å få nok studentboliger til byens studenter? 

Tove Eivindsen, gruppeleder for venstre i fylkestinget og fylkestingrepresentant: 

Tove Eivindsen fra Venstre var tidlig i gang med å rigge opp valgboden denne fredag formiddagen. Foruten å være gruppeleder for Venstre er hun kommunikasjonsleder for NTNU Vitenskapsmuseum.

 - Det må bygges mer studentboliger, gjerne spredt utover hele byen basert på studentens behov. Noen ønsker å bo nær marka, mens andre vil bo sentrumsnært. Venstre er også positive til Sits ønske om å lage studentboliger i Jugendgården i Elgseter gate, og håper at dette blir iverksatt. 

Sigurd Skogum Riise, leder i Rødt Trondheim

Sigurd Skogum Riise er leder i Rødt Trondheim.

- Rødt er imot hyblifisering av Møllenberg og ønsker at byens studenter skal bo i alle bydeler. Det bør bygges flere studentboliger, slik at færre studenter må ut på det private leiemarkedet. Vi ønsker at studenter skal kunne inngå lange leieavtaler med ideelle stiftelser som Boligstiftelsen i Trondheim, der det ikke tas ut mye profitt. 

Sigurd Ingvaldsen, listekandidat for Trondheim Arbeiderparti i bystyret

Sigurd Ingvaldsen synes det er fint å få studentene tilbake til byen etter sommerferien. - Byens studenter skaper liv og røre i byen, det liker jeg, sier han.

- Det bør bygges flere studentboliger i byen i regi av Sit. Boligene bør spres litt ut i hele byen, slik at det ikke blir så fortettet.

Torry Unsgaard, listekandidat for KrF til bystyret i Trondheim

Torry Unsgaard er listekandidat for KrF.

 - Det bør settes av arealer til utbygging av flere studentboliger i Trondheim i regi av Sit. Disse leilighetene bør ikke være altfor kostbare å bygge.

Gerd Wold og Marie Husby Valland, bystyrekanditater for Høyre i bystyret

Marie Husby Valland, til venstre, og Gerd Wold sto i valgboden til Høyre.

 - Det må bygges flere studentboliger i Trondheim, også private boligkompekser som er rimelige å leie. 

Rikard Spets, FrPs ordførerkandidat i Malvik kommune

- Det må bygges flere studentboliger, slik at prispresset blir lavere og gir lavere leiepriser. Det private leiemarkedet må også tas i bruk, for det er ikke nok studententhybler i regi av Sit til å dekke dette behovet. 

Ivar Henry Larsen, listekandidat for MDG i bystyret

Ivar Henry Larsen er positiv til boliger for flere generasjoner.

- Det må bygges flere studentboliger i Trondheim. I tillegg mener vi i MDG at det bør bygges boliger tilrettelagt for flere generasjoner. Her kan studenter, eldre, og personer med funksjonsnedsettelser bo sammen og hjelpe hverandre.  

Ottar Michelsen, leder i Trondheim SV

Ottar Michelsen i SVs valgbod i Nordre gate.

- Det må bygges flere studentboliger som en del av den nasjonale politikken. Vi mener også at Trondheim kommune bør frigjøre billigere tomter til Sit, slik at det kan bygges billigere studentboliger enn i dag. 

SV er også positiv til at ideelle ikke-kommersielle boligstiftelser bør benyttes mer enn i dag, der studentene kan ha lange leieavtaler. 

Maria Alseth, andrekandidat for FrP til bystyret i Trondheim

Maria Alseth, andrekandidat for FrP i bystyret i Trondheim

- Fremskrittspartiet ønsker å legge til rette for flere studentboliger i Trondheim. Trondheim kommune må regulere nok areal til boligbygging, og være en smidig og rask samarbeidspartner for Sit, når de ønsker å bygge studentboliger. 

Fremskrittspartiet mener også at vi ikke bør nekte folk å etablere gode studenthybler i by- og campusnære områder, slik vi har sett i flere saker etter at blant annet Ap og SV innførte «hyblifiseringsparagrafen».

Vi ønsker også at flere skal ha mulighet til å komme inn på boligmarkedet. FrP var derfor imot regjeringens reduksjon i BSU-grensen, og vi ønsker å øke denne grensen ytterligere. Vi ønsker også å fjerne egenkapitalkravet og legge til rette for bygging av flere rimelige boliger i Trondheim.

Det har ikke lykkes UA å få svar fra Sp på spørsmålet.