Ny styrerepresentant

Valgt av de midlertidig ansatte, men vil representere hele NTNU

Nicolai Winter-Hjelm skal sitte i NTNU-styret det kommende året. Det er flere prosesser som han gleder seg til å si sin mening om.

Nicolai Winter-Hjelm er valgt til NTNU-styret for perioden 2023/2024 av de midlertidige ansatte ved NTNU.
Publisert

I likhet med de andre nye representantene i NTNU-styret startet Nicolai Winter-Hjelm, valgt av de midlertidige ansatte, i jobben 1. august.

Han har en åtte år lang fartstid ved NTNU, og brenner spesielt for de midlertidiges situasjon. 

Krevende balansegang

Året som styrerepresentant skal holde på samtidig som han gjør ferdig doktorgraden sin på Institutt for nevromedisin, der han er på tredje året. Han har fra tidligere av en mastergrad i Nanoteknologi fra NTNU.

Fakta

NTNU-styret

  • NTNU-styret eller Styret er NTNUs øvste organ. De tar avgjørelser i saker av prinsipiell og overordnet karakter. 
  • Styret har ansvaret for virksomheten ved universitetet, og at den blir drevet innenfor de rammene og retningslinjene som er gitt av Stortinget og Kunnskapsdepartementet.
  • Styret ansetter også rektor.

Det å komme seg litt ut av sitte eget miljø er noe han gleder seg til.

- Man ender ofte opp i sin egen boble når man driver med forskning. Man har veldig konkrete tanker om hva man driver med og blir fort låst inn i det. Da er det bra å ha litt andre ting på siden for å få litt annet input.

Den ferske styrerepresentanten er allikevel ærlig om at balansegangen kan komme til å bli krevende.

- En ting er styremøtene, men det mest tidkrevende arbeidet kommer til å være forberedelsene. Sett opp mot stipendiatstillingen kommer det selvfølgelig til å bli en krevende avveining. Samtidig trives jeg i en travel hverdag og blir ofte mer produktiv når jeg har mye å gjøre, så det tror jeg bare blir spennende og lærerikt, sier Winter-Hjelm.

En representant for alle

Ettersom han selv har erfaring rundt det å være midlertidig ansatt ved universitetet innrømmer han at dette er en gruppe han har stor sympati for situasjonen til.

- Det er klart at jeg kommer inn i styret med en egen bakgrunn og erfaringer. Det kommer nok til å påvirke hvordan jeg stemmer, forklarer han.

Samtidig er han tydelig på at han ønsker å være en representant for hele NTNU.

Det stadig flere som går ut av akademia med en doktorgrad. Samtidig blir det færre og færre faste stillinger. Dette er en utfordring som er viktigere å jobbe med å løse enn noen gang.

Nicolai Winter-Hjelm

- Jeg er valgt inn av en gruppe, og det er en grunn til at man ønsker å ha representanter valgt inn av ulike grupper. Sånn sett så har man jo et perspektiv fra den gruppa man kommer fra som man har lyst til å bringe på bordet, forteller den ferske styrerepresentanten.

- Men når man skal være en representant for universitetet er det klart at det er mange perspektiver som skal tas hensyn til, konstaterer han.

Viktig å ta vare på de midlertidige

Som stipendiat har han vært godt fornøyd med arbeidet til tildligere styrerepresentant Unni Soltun Andreassen. Dette er arbeid han også mener blir viktig å følge opp.

- Jeg synes et stipendiatombud er veldig viktig. Unni gjorde en god jobb når hun løftet fram den saken. Nå er det også veldig positivt at Tor Grande og Bjørn Haugstad har gått ut og sagt at dette er noe som skal ses på til høsten, så da får vi bare vente og se.

Han mener universitetet generelt burde vide mer oppmerksomhet til stipendiatene og de midlertidiges situasjon.

- Som midlertidig har mye du skal oppnå og mange forpliktelser. Samtidig er det en usikker situasjon, der du ikke nødvendigvis vet hva neste steg er.

Ny styrerepresentant Nicolai Winter-Hjelm mener at karriereutvikling for stipendiater og postdoktorer er et område NTNU kan bli enda bedre på.

Han peker også på at denne midlertidigheten er standard ved norske universitet.

- Det blir bare mer og mer vanlig å ha flere postdoktorer før du blir ansatt i en fast stilling. Det kan selvfølgelig være noe som kan utnyttes. Jeg tror dermed det er kjempeviktig å finne gode løsninger på hvordan vi sikrer denne gruppen.

Vil ha mer karriereutvikling

Det er heller ikke lang tid siden NTNU vedtok ny politikk for å ivareta postdoktorene sine. Det er et arbeid som Winter-Hjelm mener burde videreutvikles.

- Karriereutvikling for stipendiater og postdoktorer er veldig viktig. Det har blitt gjort flere tiltak de siste årene for å forbedre situasjonen, men jeg synes fortsatt det er et område der NTNU kan bli enda bedre, forklarer han.

Karriereutvikling handler om å gi disse gruppene oppfølging fra de starter i stillingen. Styrerepresentanten mener at universitetene som organisasjoner kan være vanskelig å navigere.

- Akademia har komplekse og trange systemer, særlig når det kommer til faste stillinger. Når man kommer inn i en stilling der mange ønsker å fortsette å forske, kan det være en utfordring for mange å finne ut av hvordan man kommer seg videre i den prosessen.

Men karriereutvikling er også viktig for de som ønsker å gå ut i industrien.

- Da har man ofte behov til hjelp for å finne ut hvordan man skal selge den bakgrunnen man har fra universitetet. Mye handler om å få innblikk i av hvordan din kompetanse skiller seg fra en med master eller bachelorgrad, en som også sitter på mye kunnskap.

Winter-Hjelm tror at tematikken bare blir viktigere nå som man går inn i en tid med nedskaleringer.

Som midlertidig har mye du skal oppnå og få til, og mange forpliktelser. Samtidig er det er usikker situasjon der du ikke nødvendigvis vet hva neste steg er. Det kan fort bli en tøff situasjon.

Nicolai Winter-Hjelm

- Det stadig flere som går ut av akademia med en doktorgrad. Samtidig blir det færre og færre faste stillinger. Dette er en utfordring som er viktigere å jobbe med å løse enn noen gang.

Vil ta bruk tidligere erfaring

Ettersom første styremøte ikke finner sted før i september, er det mye Winter-Hjelm er nødt til å sette seg inn i tiden framover.

- Jeg gleder meg først og fremst til å bli kjent med resten av styret og ledelsen. Det er heldigvis god tid til å finne litt ut av rollen, og hvordan ting fungerer. 

- Det er mye å lære og mye og sette seg inn i, noe jeg tror blir veldig spennende, fortsetter han.

Som tidligere aktiv i mye av Trondheims studentfrivillighet er det erfaring han kommer til å ta med seg inn i styrevervet.

- Det å vite hvordan man skal nå ut til mennesker og få litt ekstern input tror jeg er veldig nyttig.

I likhet med studentrepresentantene ønsker han ikke å trekke fram noe han gruer seg til. Men han er spent på hvordan han skal klare å representere NTNU på en best mulig måte.

- Men det finner jeg nok ut av etterhvert som alt annet, sier han og smiler.