Fet eller Emblemsvåg blir ny viserektor i Ålesund

Annik Magerholm Fet og Marianne Synnes Emblemsvåg er med i sluttinnspurten om å bli ny viserektor i sunnmørshovedstaden.

De har begge erfaring med å lede fagmiljøene i Ålesund. Får Annik Magerholm Fet (til venstre) fortsette, eller vender Marianne Synnes Emblemsvåg tilbake som viserektor?
Publisert Sist oppdatert

I Ålesund har vi altså den snedige vrien at det enten blir nåværende eller tidligere viserektor som skal styre campusen fra høsten 2021. Marianne Synnes Emblemsvåg var mangeårig rektor da Høgskolen i Ålesund fusjonerte med NTNU i 2016 og deretter viserektor. Da stillinga ble utlyst, søkte hun og lå an til å få den, men så trakk hun plutselig søknaden. Stillinga ble lyst ut på nytt og da var det Annik Magerholm Fet som søkte, og som fikk jobben fra årsskiftet 2017.

- Jeg har en kjempeflott og spennende jobb. Jeg har fått utrettet mye som viserektor, og vil gjerne videreføre mye av det NTNU i Ålesund har oppnådd så langt. Det gjelder å legge til rette for økt BOA, økt publisering og økning i søkertall, sier Fet om hvorfor hun søker en ny åremålsperiode.

Fra organisasjonsdirektør Ida Munkeby får vi beskjed om at all informasjon om hvem som fortsatt er med som aktuelle kandidater, er unntatt offentlighet. Men noen opplysninger siver likevel ut i korridorene i Ålesund og Gjøvik.

LES OGSÅ: Trakk søknaden om å bli ny viserektor

LES OGSÅ: Fet ble ny viserektor i 2017

LES OGSÅ: Synnes får kritikk for å kjøre sitt eget løp

Vil utvikle akademiske miljøer

Marianne Synnes Emblemsvåg er i dag stortingsrepresentant for Høyre. Til UA sier hun at hun i løpet av denne perioden har lært svært mye om politikkens irrganger og politikkutvikling innenfor utdanning og forskning. Hun har også arbeidet for Danmarks Akkrediteringsinstitution, som leder for en akkrediteringsprosess i høyere utdanning.

- Det er meningsfylt å jobbe med kvalitetsutvikling av høyere utdanning gjennom tilsyn og politikkutvikling, men jeg savner å jobbe med å utvikle akademiske miljøer direkte. Det er min motivasjon for å søke viserektorstillingen ved NTNU i Ålesund.

Emblemsvåg opplyser at hun kjenner godt dagens instituttledere, dekaner og rektorat ved NTNU, og tror hun kan bidra til å utvikle NTNU i Ålesund i tett samarbeid med de respektive lederne.

LES OGSÅ: Marianne Synnes har tro på NTNU-effekten

LES OGSÅ: Lokker søkere med stor-NTNU

Fet sier videre at hun legger vekt på å utvikle campusen og studentbyen i Ålesund og de særtrekkene byen har. Typisk for fagmiljøene i Ålesund er at de er tett på arbeids- og næringslivet, noe Fet mener har gitt gode resultater.

- Å forankre beslutninger internt er viktig. Vi er et sterkt lag som drar utviklinga videre i fellesskap. Dette igjen er forankret i NTNUs overordnede strategi. Og i strategiene til fakultetene og instituttene hvor utvikling skjer, sier hun.

LES OGSÅ: Bruker kunnskap om simulering på nye felt

LES OGSÅ: Ålesund-ansatte opplever mer byråkrati

Gode søkere i Gjøvik

I Gjøvik er det flere sterke søkere som ønsket å bli ny viserektor. Dagens viserektor, Jørn Wroldsen, ønsker ikke å fortsette.

Etter det UA kjenner til, er seniorrådgiver Gro Kvanli Dæhlin med videre i innspurten. Hun jobber i rektors stab. Mange trekker fram Dæhlin som en svært sterk kandidat. Instituttleder Nils Kalstad skal på intervju for andre gang i dag, torsdag. - Det gleder jeg meg til, sier han til UA. Førsteamanuensis Ine Wigernæs er også med videre. Professor Mohammad Derawi har fått beskjed om at han ikke er aktuell lenger.

Brenner for bærekraft

Den formelle ansettelsen av viserektorer skjer på NTNUs styremøte i februar. I mellomtida må søkerne argumentere så godt de kan for hvorfor de er de beste stedlige lederne i Ålesund og Gjøvik.

Vi ber de to viserektorkandidatene i Ålesund om å skryte av seg selv. Spørsmålet går først til Annik Magerholm Fet:

Hvilke lederegenskaper har du som gjør at du bør fortsette som viserektor i Ålesund?

- Jeg satser på gode medvirkningsprosesser. Det gjør at vi kan dra i samme retning. Samtidig er jeg en sterk faglig person innenfor fokusområdene våre, som er hav, handel og helse. Der står bærekraft, digitalisering og nyskaping sterkt. Vi er sterke på bruk av simulering i alle fagområder.

Fet er også ekspert på bærekraft og var tidligere direktør for satsingsområdet NTNU bærekraft.

- Det gjør at jeg kan løfte fram NTNUs aktiviteter på dette feltet, som har fått topp prioritet i organisasjonen. I tillegg jobber jeg for at vi skal bli enda sterkere på at vi skal bli Ett NTNU. Mine nettverk i regionen, samt nasjonalt og internasjonalt, er viktige for framtidig utvikling.

LES OGSÅ: Disse søkte på lederjobbene

- Engasjerte mennesker motiverer

Marianne Synnes Emblemsvåg trekker også fram at hun har et stort nettverk regionalt og nasjonalt.

- Jeg kan være en støttespiller for hele NTNU når det gjelder både næringslivskontakt og politisk påvirkning, sier hun til UA.

- Hva mener du er dine sterkeste lederegenskaper, Emblemsvåg?

- Jeg regner meg selv som analytisk med strategiske evner og stor arbeidskapasitet. Jeg har ledet eller bidratt i mange strategiprosesser i ulike jobber og styreverv. Men en strategi er ikke noe verdt før den settes ut i handling, og har man ikke inkludert de involverte i strategiprosessen, vil man heller ikke få noe hjelp til å implementere den nye strategien. Det gjelder også for svært mange andre organisasjonsprosesser, skriver hun i en e-post til UA.

Videre forteller hun at hun er opptatt av å fatte beslutninger på best mulig grunnlag, og ønsker å få flest mulig med i diskusjoner, slik at alle argumenter for og imot kommer på bordet før man fatter en beslutning.

- Mennesker med engasjement motiverer meg. Jeg ønsker at alle skal få brukt sin kompetanse og finne mening og motivasjon i de arbeidsoppgavene de har. Jeg setter integritet og ærlighet høyt, og er svært lite glad i uredelighet og politisk spill, poengterer Emblemsvåg.

- Alder ingen hindring

Annik Magerholm Fet er 67 år. Vi tillater oss et aldersdiskriminerende spørsmål:

- Noen vil kanskje si at alderen taler imot deg?

- Ja, det kan hende, men jeg er fortsatt ung innvendig, helsa er god og jeg er full av energi. Alderen ser jeg ikke på som noen hindring. Jeg har lang erfaring fra hele NTNU, som det er viktig å ha med seg videre. Det som er det viktige, er at man har med seg gode folk og får utviklet hele organisasjonen, sier dagens viserektor ved NTNU i Ålesund.

LES OGSÅ: Åpner Norges første smartby-lab i FN-regi