Tilstandsrapporten for høyere utdanning

Stadig flere studenter tar nettbasert utdanning

Ti prosent av alle registrerte studenter går nå på et fleksibelt studietilbud, i stedet for et campusbasert studium, viser en ny rapport.

Stadig flere studerer digitalt. Flere ønsker å studere der de bor, noe som er en nødvendig utvikling, ifølge minister Ola Borten Moe.
Stadig flere studerer digitalt. Flere ønsker å studere der de bor, noe som er en nødvendig utvikling, ifølge minister Ola Borten Moe.
Publisert Sist oppdatert

Det er Tilstandsrapporten for høyere utdanningviser at det nå er rekordmange studenter som tar en nettbasert utdanning.

– Vi ser at behovet for fleksible utdanninger øker. Flere ønsker å studere der de bor og kombinere utdanning med jobb og familie. Det er en nødvendig utvikling, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Rapporten viser at det er stor etterspørsel etter fleksible studietilbud. I fjor var det i overkant av 29.400 studenter på fleksible utdanninger, en økning på 13 prosent fra året før.

Det er nettbaserte tilbud som står for veksten.

Økningen i nettstudier går også igjen i vårens søkertall. I år er det 34 prosent flere førstevalgssøkere til rent nettbaserte studier i Norge enn året før.

Rekordmange studenter

Høsten 2021 var det rekordmange studenter i Norge. Totalt hadde Norge 305 000 studenter i høyere utdanning i 2021, når vi inkluderer politi, forsvar og private institusjoner uten finansiering fra Kunnskapsdepartementet. Dette er 12 000 flere enn i 2020, en økning på fire prosent.

Økningen i studenttall kan blant annet forklares med at pandemien ga færre alternativer for unge; mindre mulighet til å jobbe, ta et friår eller ta utenlandsstudier. I tillegg var det fremdeles permitteringer i arbeidslivet.

– Vi har nylig fått søkertallene til høyere utdanning med oppstart til høsten, og søkertallene har gått tilbake til sånn det var før korona. Det er med på å underbygge at det skyhøye antallet studenter vi har sett de siste tre årene har vært et unntak. Det er bra at mange vil studere, men er også fint at det finnes alternativer for dem som ikke er motivert til det, sier Borten Moe.

Les hele Tilstandsrapporten

Mange midlertidig ansatte i UH-sektoren

Universiteter og statlige høyskoler har fortsatt et betydelig innslag av midlertidige stillinger. Etter noen år med nedgang i midlertidighet i undervisnings- og forskerstillinger går tallene marginalt opp i 2021, fra 12,6 til 12,7 prosent. Det er imidlertid tydeligere forskjeller mellom institusjonene, både i prosentandel midlertidighet og utvikling siste år.

- Her har institusjonene en jobb å gjøre. Jeg har lagt vekt på at midlertidigheten i sektoren må ned, og jeg forventer at de leverer. Samtidig skal vi i Kunnskapsdepartementet se på hva vi kan gjøre for å bidra til dette, blant annet ved å vurdere bestemmelsene for midlertidige ansettelser i arbeidet med ny universitet- og høyskolelov, sier Borten Moe.