NTNUs ledersamling 2021:

Ser for seg at livslang læring vil bre om seg

- Tiden er inne for å skinne, sa professor Sylvia Schwaag Serger da hun holdt foredrag på NTNUs ledersamling.

Covid-19 har ført til at universitetene gikk i digital modus. Hva vil det bety? spurte prorektor Sylvia Schwaag Serger ved Lunds universitet.
Publisert Sist oppdatert

Temaet for foredraget var «Hva kan digitalisering bety for universiteter i et globalt perspektiv? Hvordan påvirker digitalisering undervisning og forskning i et globalt perspektiv?»

Serger er prorektor ved Lunds universitet i Sverige. Hun pekte på både positive og negative utslag av koronakrisen:

- Det vil bli store endringer i utdanningstilbudet i årene som kommer. Koronakrisen har rammet mange land hardt og mange vil få reduserte karrieremuligheter og dårligere livskvalitet.

Likevel ser hun mange positive trekk: Det har vært ei digitalisering i et tempo få kunne forestille seg. Videre er det en sterk støtte til vitenskap og utdanning.

- Det er en økt følelse av at man må handle nå og at dette er en krise som vil lede til endringer, sa hun.

Tradisjonelt har NTNUs årlige ledersamling foregått på Oppdal. I år blir det digital samling med digitale foredrag og digitalisering som tema.

Noen vinner, noen taper

Serger siterte Times Higher Education, som spurte: «Er dette krisen høyere utdanning trenger? Digitalisering vil være en stor kraft på mange områder, men skal den være positiv trengs en tydelig visjon, strategi og handling, altså lederskap ved universitetene, sa hun, nettopp henvendt til NTNUs ledere.

I nær framtid ser hun for seg at følgende kan skje:

1) De sterke universitetene vil bli enda sterkere som følge av finansiering, merkevarebygging og utdanningstilbud. Andre må slåss for sin eksistens og vil kanskje forsvinne. Her nevnte hun Storbritannia og USA.

2) Usikkerhet om det vil forbli ei økning i finansiering av forskning og utdanning ettersom regjeringene må bekjempe kontinuerlige kriser.

Sylvia Schwaag Serger skisserte følgende områder, der NTNU bør vise handlekraft hva digitalisering angår:

- Livslang læring: Her er det et stort potensial for å samarbeide mellom universiteter for å utvikle nettkurs som tilbyr etter- og videreutdanning

- Ta nordisk initiativ: Sette Norden på kartet internasjonalt

- Partnerskap og samarbeid med Afrika, Asia og Latin-Amerika. Å styrke det globale klasserommet.

- Tiden er inne for å skinne, erklærte professoren.

Dare to disrupt!

Avslutningsvis pekte hun hva det 21. århundrets universitet bør inneholde

- Digitalisering: for å oppnå fremragenhet, persontilpasset utdanning og konkurranseevne.

- Større innsikt i ens egne styrker og svakheter

- Strategisk fornying av utdanning: forberede studenter til kompleksitet, lederskap og endring

- Omfavne livslang læring

- Formidle kunnskap til samfunnet

- Samarbeide for å oppnå endring

- Oppmuntre studenter og ansatte til å bevege seg inn og ut av universitetet underveis i karrieren og så lenge de lever

Det siste punktet på lista over inneholdt følgende erklæring: «Dare to disrupt and do it now!»

Følg UA på Facebook, Twitter og Instagram.