Masterstudium ved NTNU fikk topplassering 

NTNUs Entreprenørskole gikk til topps i Studiebarometerets kåring av studiekvalitet innen teknologi, naturvitenskap og håndverksfag.

NTNUs Entreprenørskole har rundt 40 studenter. Studentene er landets mest tilfredse studenter innenfor sitt felt ifølge Studentbarometeret 2023.
Publisert

NTNUs Entreprenørskole er rangert med høyest studiekvalitet av 263 masterprogram innen teknologi, naturvitenskap og håndverksfag i Studiebarometeret for 2023. 

Studiebarometeret er en nasjonal spørreundersøkelse der studenter vurderer utdanningskvaliteten på studiet de går på. Studentenes tilfredshet med studiet måles ved hjelp av åtte ulike indekser. 5 er høyeste oppnåelige score på hver enkelt indeks.

Scorer langt over snittet 

Studentene på NTNUs Entreprenørskole er mest tilfredse med læringsmiljøet (4,9), undervisningen (4,8) og organiseringen (4,8) av masterstudiet sitt. I indeksen som måler den overordnet tilfredshet med studieprogrammet gir studentene masterstudiet karakteren 5. 

Til sammenligning er den gjennomsnittlige tilfredsheten ved alle studieprogrammene innenfor teknologi, håndverkfag og naturvitenskap på 4,2 prosent. 

Det er åtte universiteter i Norge som tilbyr en mastergrad innenfor entreprenørskap. Entreprenør- studentene ved NTNU er mest tilfredse med masterstudiet sitt blant disse. 

Rett bak kommer masterstudiet «Shift entreprenørskap og innovasjon» som tilbys ved Universitetet i Agder, og masterprogrammet «Entreprenørskap og innovasjon» ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. 

Fakta

NTNUs Entreprenørskole

Studentene ved NTNUs Entreprenørskole jobber sammen med tverrfaglig team med opptil 5-6 personer.

Teamet kan ta utgangspunkt i en egen idé eller jobbe sammen med en ekstern idéhaver.

I halvannet år skal teamet jobbe med et forretningsprosjekt basert på denne idéen. Sammen skal dere sørge for at prosjektet blir en kommersiell suksess. 

Sterk delingskultur

Roger Sørheim, studieprogramleder ved NTNUs Entreprenørskole forteller at NTNUs Entreprenørskole over tid har utmerket seg med studenter som er svært tilfredse:

- De gode tilbakemeldingene er nok et resultat av at studentene, alumnistudenter og de faglig ansatte ved NTNUs Entreprenørskole er med å skaper et praksisfellesskap. Vi som fagmiljø bidrar med faglige rammer som gir stort rom for samskaping av resultater, sier han. 

Han framhever også betydningen av dedikerte læringsareal hvor samspill og læring mellom studenter på tvers av årskull faktisk kan skje. 

- Dette har blitt en læringsarena med en sterk delingskultur, hvor kunnskap deles og utvikles. Studentene er altså ikke bare «involvert», de er med og samskaper innholdet i dag og det skal være i framtida. Samtidig er det viktig å si at vi kan bli mye bedre på absolutt alt vi gjør og det er viktig å aldri si seg «ferdig» med utvikling, avslutter han. 

Følg UA på Facebook og Instagram.