Uro ved MH: La ut detaljert kuttliste for nedbemanning 

- Jeg har blitt ringt opp av bekymrede ansatte som lurer på om de mister jobben nå, sier tillitsvalgt Geir-Tore Stensvik.

Geir Tore Stensvik, hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet, sier det ikke nødvendigvis er slik at de ansatte ved studieprogrammene som skal kuttes, er de samme personene som skal nedbemannes.
Publisert

I styrepapirene til førstkommende fakultetsstyremøte 10. juni ved MH-fakultetet ligger det en oversikt over de 95,5 stillingene fakultetet skal kutte. Stillingene er fordelt ned på studieprogram.

Fakta

Slik skal MH kutte

Fire utdanninger legges ned 

Ergoterapi på Gjøvik, master i avansert klinisk allmennsykepleie, videreutdanning i aldring og eldres helse og videreutdanning i palliasjon

I tillegg skal store deler av masterporteføljen restruktureres

Dette gjelder master i folkehelse, psykisk helse, klinisk helsevitenskap, global helse, helsesykepleie

Master i spesialsykepleie skal fordeles på to andre institutt

Stensvik sitter i omstillingsutvalget ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, og er også hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbundet. Han sier sakspapirene har skapt uro.

- Oversikten over hvor mange ansatte som skal kuttes ved de studieprogrammene som skal legges ned, har skapt mye uro. Jeg har fått flere telefoner fra ansatte som lurer på om de mister jobben, fordi det studieprogrammet de jobber ved skal kuttes, sier Stensvik. 

Les også: Legger ned utdanninger: Slik skal fakultetet kutte tilsvarende 90 årsverk.

Les også: Føler seg overkjørt i nedleggelsesprosess

Folk blir redde for å miste jobben

Han mener det mangler en presisering i styrepapirene om at det ikke skal knyttes navn til kuttene. 

- Det er ikke sikkert at de som er ansatt ved et av studieprogrammene som skal kuttes, er de samme personene som skal nedbemannes. Det vil nok bli endringer i arbeidsoppgaver, og det sier jeg også til de som ringer meg, sier Stensvik.

Han påpeker at slike prosesser som dette skaper mye uro.

- Det blir mye spetakkel. Folk blir selvsagt redde for å miste jobben, påpeker han. 

Dette er tabellen over nedbemanning som ligger i styrepapirene

VitenskapeligeAdministrativeTekniskeSum
Bemanningsplanen*311739
Ergoterapi Gjøvik**66
Videreutdanning palliasjon Gjøvik***1,51,5
Avansert klinisk allmennsykepleie og påbygning klinisk sykepleie2,52,5
Masterprogram10,510,5
Master spesialsykepleie88
Ledelse (anslag)44
Øvrige (anslag)5195
Sum68,520895,5

*Ved uendret aktivitet. **Vil ha studenter i 2024/25: 2. og 3. år, 2025/2026: 3. år. ***Opptak 2024, deretter avsluttes.

Har ikke pekt på enkeltansatte

Dekan Siri Forsmo sier at listen som er lagt ut ikke er en navneliste over hvem som skal nedbemannes.

- Vi har ikke pekt på enkeltansatte her. Listen viser hvor mange stillinger som vi mener det er mulig å kutte ved de enkelte studieprogram, sier Forsmo. 

Hun understreker også at listen kun er et forslag til nedbemanning og reduksjon av studieporteføljen, som på grunn av streiken ikke er drøftet i Losam (Lokalt samarbeidsutvalg). Hun forstår at forslaget fører til uro blant de som er ansatt ved studier som skal legges ned. 

- Men vi må se an om disse ansatte vil få tilbud om sluttavtaler, eller om det er andre stillinger som kan tilbys ved NTNU, sier Forsmo. 

- Vi skal mye ned i antall ansatte, og alle studieprogram må skjære ned. Så innsparingene vil få følger for de ansatte, dessverre, sier Forsmo. 

Kan ikke miste professorer

Stensvik påpeker også at sykepleierutdanningen ikke kan miste ansatte med førstekompetanse.

- Det er et minstekrav til førstekompetanse, og vi har akkurat nok av det i dag. Så dersom vi kvitter oss med professorer og førsteamanuenser, så vil vi ikke kunne bli akkreditert som sykepleierutdanning mer, sier han. 

Dermed kan man se for seg at det er mer aktuelt at for eksempel universitetslektorer kan få godkjent en forespørsel om sluttpakke. 

- Alle kan søke om sluttpakke, men det vil være leder som sier ja eller nei til å innvilge det. Vi vet ikke om det blir flere runder med sluttpakker, fordi det vi gjør her ved NTNU nå mangler historisk sidestykke. Vi har aldri gjort det før, sier Stensvik. 

Han påpeker at det også kan bli oppsigelser, men at det gjenstår mange runder før man vet sikkert hva som blir resultatet.

Siri Forsmo bekrefter at alle studieprogrammene har minstekrav til førstekompetanse.

- Dilemmaet vi står i, er at mange ansatte har viktig kompetanse som vi har kritisk behov for. Vi må diskutere med Losam hvordan vi skal gå fram for å beslutte tilbud om sluttavtaler, sier Forsmo.

Ikke gjennomgått i Losam

Stensvik påpeker at dokumentene og tallene ikke er gått gjennom i Losam før de ble utformet.

- Alt samarbeid opphørte under streiken. Derfor har vi ikke fått kvalitetssikret disse papirene, og vi tillitsvalgte er kun blitt kort informert om bakgrunnen for tallet på 95,5 i nedbemanning, sier han. 

Derfor er også styresaken 10. juni kun en orienteringssak, altså skal styret ikke ta noen beslutning.

En fortvilt situasjon

Stensvik er bekymret over nedskjæringene, både antallet ansatte som skal kuttes og studieprogrammene som skal vekk.

- Dette er en fortvilt situasjon. Selv om studieprogrammene som skal legges ned ikke har rammebevilgning, så var de jo i utgangspunktet ønsket av politikerne da de ble opprettet! Det virker som om det har blitt glemt, sier han.

Selv jobber Stensvik ved studieprogrammet Aldring og helse, som skal legges ned.

- Kommunehelsetjenesten vil bli påvirket negativt. Vi forsyner kommunen med kompetanse innen geriatri, det er et stort behov for det, og etterhvert som befolkningen blir eldre vil behovet øke.

Han mener også det er påfallende at Kunnskapsdepartementet i bevilgningsbrevet har bedt rektor om å prioritere blant annet sykepleie, men at kuttene likevel vil ramme sykepleierutdanningen kraftig.

- Jeg er også redd for at kuttene vil gå utover bachelorutdanningen i sykepleie, når så mange ansatte skal bort blir det flere studenter per lærer.

- Er du redd for å miste jobben selv?

- Det ønsker jeg ikke å kommentere direkte, men jeg håper jo at kompetansen den enkelte har blir verdsatt, og ikke bare hvilken stilling vedkommende har i dag. Vi trenger ulike kompetanser ved en sykepleierutdanning.