helsemiljøet i gjøvik

Føler seg overkjørt i nedleggelsesprosess

- Hvis dette er et villet strategisk valg fra NTNUs side – ja, da må sentrale myndigheter gripe inn, sier studieprogramansvarlig Astrid Rønsen. 

- Det er svært vanskelig – ja, faktisk ubegripelig å forstå grunnlaget for et slikt forslag som nå legges frem for videre behandling. Jeg vil se det regnestykket, sier programansvarlig i Gjøvik, Astrid Rønsen.
Publisert Sist oppdatert

Hun fikk applaus fra publikum, men programansvarlig Astrid Rønsen måtte nøye seg med «Det skal jeg ta med meg videre i den prosessen» fra den rykende ferske NTNU-rektoren  Tor Grande da hun fortalte hva hun virkelig mente om forslagene til innsparing på et allmøte i Gjøvik før helgen. 

For en drøy uke siden ble det gjort kjent at den tverrfaglige videreutdanningen i palliativ omsorg står på lista over utdanninger som er tenkt faset ut i den pågående omstillingsprosessen.

Fakultet for medisin- og helsevitenskap (MH) må ned 100 millioner i lønnsutgifter og kuttene som dekan Siri Forsmo har foreslått rammer spesielt hardt et godt etablert helsemiljø i Gjøvik. 

- Det er vanskelig å finne det økonomiske argumentet for en mulig avvikling av et studieprogram som ruller og går med høye søkertall, god gjennomstrømning og som drives med begrensede ressurser, sier Rønsen til Universitetsavisa.

Hun sier studiet er populært.

- Vi har 163 førsteprioritetssøkere til 30 studieplasser og de kommer fra hele landet. En bekreftelse på etterspørsel etter en slik utdanning. Vi har en svært engasjert og dedikert studentgruppe. Slik har det vært over mange år, slår Rønsen fast.

- Ikke involvert i det hele tatt

Utdanningen gjennomgikk en større evalueringsprosess hvor en bredt sammensatt evalueringsgruppe enstemmig anbefalte at den tverrfaglige videreutdanningen ble utviklet til et masterprogram.

- Det er et solid dokument som befester utdanningens betydning. Å avvikle utdanningen er altså svaret fra fakultetets ledelse. Har de med beslutningsmyndighet lest denne rapporten? spør Rønsen.

Til nå har hun ikke fått presentert noen tall eller figurer som kan illustrere de økonomiske utfordringene, ei heller som kan underbygge forslaget som dekan Forsmo nå har sendt til rektor. 

- Vi har ikke vært involvert i det hele tatt, sier hun.

Etterlyser samfunnsansvar

Nå vil hun gjerne se regnestykket bak utfasingen og ber om noen tydelige svar fra ledelsen. Om det ikke skjer må man spørre seg om ledelsen forvalter sitt samfunnsansvar på en god nok måte, mener hun.

- Vi blir stadig flere alvorlig, kronisk syke i dette landet med sammensatte lidelser i en aldrende befolkning. Forventningene til hva en allerede presset helsetjeneste skal innfri er skyhøye, sier hun.

Hun viser til offentlige utredninger, stortingsmeldinger og andre dokumenter som peker på behovet for kompetanse innen palliasjonsområdet.

- En kan undre seg over hva det er som gjør at utdanninger som ergoterapi, aldring og eldres helse og palliativ omsorg er de som velges ut som saneringstruet. 

Er dette er strategisk valg fra fakultetets side så må sentrale myndigheter gripe inn, mener hun.  

På spørsmål om involvering sier Forsmo at Gjøviks ledelse har blitt informert om kuttene og at forslag til endring av studieporteføljen må drøftes i Losam (Lokalt samarbeidsutvalg) og Gsam (samarbeidsutvalget i Gjøvik) så snart de blir tilgjengelige etter streiken.

- Instituttleder deltar i omstillingsprosessen på MH, og er selvfølgelig godt informert, sier Forsmo.

Dekan: - Helt enig

Hun kan ikke huske om hun har sett rapporten Rønsen snakker om, men sier hun på generell basis er enig i at det er et behov for palliativ omsorg i Norge. 

- Videreutdanningen i palliativ omsorg er likevel ikke bærekraftig økonomisk, inntektene fra studiepoengproduksjonen er langt lavere enn lønnskostnadene, og det er heller ingen andre inntekter knyttet til studiet, sier hun.

Hun sier dette er et eksempel på studietilbud som er startet i bedre økonomiske tider på bakgrunn av etterspørsel fra helsetjenesten og praksisfeltet, men når rammebetingelsene endrer seg må MH dessverre redusere studietilbud på tross av at behovene består.

Følg UA på Facebook og Instagram.