Dette betyr Nobelprisen for NTNU

Nobelpriser fra 60- og 70-tallet har fortsatt verdi i dagens rangeringer. Prisen til Moser-paret vil påvirke NTNU i mange tiår, ifølge tidligere rektor Torbjørn Digernes.

Publisert Sist oppdatert

Digernes sier til UA at Nobelprisen vil få en umiddelbar virkning på NTNUs plassering i den kommende Shanghai-rankingen. Det samme gjør Karin Röding. Hun er representant i NTNU-styret, rektor ved Mälardalens högskola og blant annet tidligere universitetsdirektør ved Karolinska institutet som delte ut Nobelprisen i fysiologi eller medisin til Moser-paret.

- NTNUs navn blir spredt over hele verden

- Det er flere indikatorer i denne rankingen, men Nobelprisen veier tungt, sier Digernes.

Han forteller at NTHs tidligere nobelprisvinnere, Ivar Giæver og Lars Onsager, fortsatt trekker NTNU opp på rankinglistene, selv om de mottok prisene på henholdsvis 70- og 60-tallet.

- Nobelprisen til Moser-paret kommer til å ha effekt for NTNU i lang, lang tid, sier Digernes. Han får følge av Røding.

- Jeg tror Nobelprisen vil bety fantastisk mye. NTNUs navn blir spredt over hele verden, sier hun.

Indirekte effekt

Digernes er sikker på at Nobelprisen vil løfte NTNU i flere internasjonale rangeringer, men er usikker på hvor mye. Han sier at man trolig vil få en indirekte effekt i blant annet Times Higher Education.

- Nobelprisen har potensial til å få indirekte effekt i rangeringer som baserer seg på spørreundersøkelser om omdømme. Dette gjelder blant annet Times Higher Education.

- Da Arvid Carlsson mottok nobelprisen i 2000, fikk det stor effekt for Göteborgs universitet. Man så blant annet at det ble lettere å rekruttere internasjonale toppforskere og studenter, sier Röding.

MDH-rektoren mener en Nobelpris betyr mye mer for mindre kjente universiteter som NTNU og Göteborgs universitet enn for eksempel Harvard og Oxford, siden disse allerede har et godt internasjonalt omdømme.

- NTNU har ikke et problem med rekrutteringen, men har tvert i mot god rekruttering av for internasjonale doktorgradsstipendiater, men Nobelprisen vil trolig gjøre det lettere å få de beste kandidatene. Samtidig vil den gi NTNU større gjennomslagskraft i det norske universitetsmiljøet, tror Röding.

Tror på løft for hele universitetet

Digernes påpeker at vurderingen av gamle bragder og deres effekt på rankinglistene, er noe NTNU selv har vært og er kritiske til.

- Det viktigste er likevel ikke at man klatrer på rankinglistene, men at man blir mer kjent utenfor Norge, sier Röding.

Hun tror Nobelprisen kommer til å ha betydning for hele universitetet, både i form av økt rekruttering og en økt selvtillit blant og anseelse av NTNUs nåværende ansatte.

- Jeg føler meg veldig stolt over å være en del av NTNU nå, og vil gratulere hele universitetet, sier Röding.

Selv om Kavli-instituttet og miljøet rundt Moser-paret lenge har hatt en sterk posisjon, tror Digernes de kommer til å bli enda mer attraktive for de beste forskerne.

- Moser-paret har fått flere ERC-grants. Nå ligger forholdene til rette for å få ytterligere støtte, sier han.

- Moser-paret blir enda bedre

Den tidligere rektoren mener vi fortsatt ikke har sett det beste fra Moser-paret.

- De er meget ambisiøse, og er midt i sin beste forskningsalder. Med løftet og midlene de får i kjølvannet av Nobelprisen, kommer de til å bli enda bedre.

- Kan de få Nobelprisen flere ganger?

- Jeg har ikke hørt om at noen har fått det tidligere iallfall. Men finnes dem som har fått Nobelpris i flere disipliner.

Digernes mener Det medisinske fakultet vil få et enormt løft, og bli mer attraktivt som følge av prisen. Han tror også at oppmerksomheten kommer til å dryppe over hele universitetet.

Digernes sier Psykologisk institutt fortjener honnør for å først ha tatt inn Moser-paret og sett talentet.

- De gravde frem midler for å ansette dem og fortjener oppmerksomhet, sier han.