Høgskolelektor fikk beklagelse fra rektor 

Høgskolelektor Thomas Cottis ved Høgskolen i Innlandet ble fjernet fra et forskningsprosjekt i siste fase. Nå har han fått en beklagelse fra rektor Peer Jacob Svenkerud.

Thomas Cottis har nå fått en skriftlig beklagelse fra rektor Peer Jacob Svenkerud etter høgskolens behandling av han i et forskningsprosjekt.
Publisert

I mars skrev Universitetsavisa om høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet (HINN), Thomas Cottis, som følte seg urettferdig behandlet for å ha blitt kastet ut av ett forskningsprosjekt om bruk av husdyrmøkk. 

Etter å ha uttalt seg i DN om sin forskning på teknologien, ble han avsatt som prosjektleder. Det var DN som omtalte saken først

Ifølge rektor ved HINN, Peer Jakob Svenkeruds skal Cottis ha blitt fjernet fra prosjektet i sluttfasen fordi han gikk ut med forskningsresultater i media uten å varsle partene.  

Cottis hevdet på sin side at hverken han eller hans prosjektkolleger fikk noen slik innvending hverken skriftlig eller muntlig fra selskapet før artikkelen ble publisert.

Fikk en skriftlig unnskyldning

Saken utviklet seg såpass at HINN innkalte til ekstraordinært styremøte 22.mars i år. På møtet fikk rektor Svenkerud full tillit. 

Etter dette møtet inviterte Svenkerud til et møte med Cottis. Der la Cottis frem sine anbefalinger til opplegg og læringspunkter for hvordan HINN skulle håndtere samarbeid med næringslivet i fremtiden. Cottis ba også om en skriftlig unnskyldning i dette møtet.  

Nylig mottok Cottis et brev fra rektor Peer Jacob Svenkerud som han anser som en renvasking av seg selv og forskningen sin.

I brevet gir HINN følgende forklaring på hvorfor Cottis ble fjernet fra prosjektet. 

Beslutningen ble tatt med bakgrunn i den svikten i tillit som hadde oppstått fra N2applieds side. Fra HINNs side har det har aldri blitt gjort noen konkret vurdering av om konsortieavtalens ulike krav og forventninger ble brutt eller ikke. Fra HINNs side ble det allikevel konkludert med at man var i en vanskelig situasjon i prosjektet, ved at det var oppstått en tillitsutfordring, som det var ønskelig å løse for at HINN skulle overholde sine forpliktelser som en samarbeidende part. 

I slutten av brevet beklager rektor de påkjenningene saken har påført Cottis og hans nærmeste. 

Følg UA på Facebook og Instagram.