Konsernsjef i SINTEF med nesten 5 millioner i årslønn

- SINTEF må rekruttere personer med erfaring og kompetanse fra tilsvarende lederstillinger, sier styreleder.

- Som en uavhengig stiftelse tar styret utgangspunkt i at Sintefs lønnsbetingelser må være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende, sier styreleder Tore Ulstein.
Publisert

- Som en uavhengig stiftelse tar styret utgangspunkt i at Sintefs lønnsbetingelser må være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Det gjelder også konsernsjefen.

Det sier styreleder for SINTEF, Tore Ulstein, om lønna til konsernsjefen i SINTEF, Alexandra Bech Gjørv. 

Gjørvs lønn er på 4,575 millioner kroner, pluss pensjon og ytelser. Til sammen utgjør det en årslønn på 4,874 millioner kroner.

Alexandra Bech Gjørv ble konsernsjef i Sintef i 2016.

Ulstein sier at betingelsene ble fastsatt i vår, og at det da ble lagt vekt på at det å lede SINTEF er å lede en stor bedrift, med over 4 milliarder kroner i omsetning. Mer enn 90% av inntektene er konkurranseutsatt, dels i et privat marked og dels i privat/offentlig samarbeid i konkurranse om offentlige utlysninger nasjonalt og internasjonalt.

- Det er en krevende lederoppgave å bygge en organisasjon med forskningsmiljøer som både kan hevde seg i forskningsmarkedet internasjonalt og være næringslivets foretrukne partner i utvikling, testing, verifisering og kommersialisering av ny teknologi, fortsetter Ulstein.

I tillegg trekkes det frem at SINTEF har et omfattende investeringsprogram i nye laboratorier og såkornfond, dels på egen balanse, og dels ansvar for utbygging av offentlig finansiert infrastruktur.

- SINTEF må rekruttere personer med erfaring og kompetanse fra tilsvarende lederstillinger. Det er også viktig å sikre kontinuitet i en slik stilling. Det har vi lykkes godt med, fortsetter Ulstein.

- Styret er meget tilfreds med de resultater konsernsjefen sammen med hele organisasjonen skaper midt en tid med usikkerhet og behov for omstilling i samfunnet, avslutter han.

Følg UA på Facebook og Instagram.