Ytring

Vi på NTNU har verktøy som ikke fungerer

I denne ytringen henvender professor Letizia Jaccheri seg til de nåværende lederne: - Vær forsiktig med sluttpakkene. NTNU kan få ny finansiering og bruke den smart før NTNU kvitter seg med folk.

- Jeg vil ikke kritisere noen, men jeg vil kritisere verktøyene og be ledere som kanskje ikke bruker verktøyene like mye som oss vanlige dødelige å tenke mer på verktøyene, skriver Letizia Jaccheri i denne ytringen.
Publisert Sist oppdatert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Kjære NTNU,

Jeg elsker deg selv i vanskelige tider. Jeg er takknemlig overfor NTH, det gamle NTNU og det nye NTNU (med sammenslåing) for alle muligheter som var og som skal komme. Da jeg kom til NTH i slutten av 80-tallet, kunne jeg ikke engang snakke engelsk, og hadde aldri vært utenfor Europa. Jeg hadde sett Europa på en interrail-tur. 

Takk, NTNU, for alle mulighetene. Jeg forlater deg ikke selv om tilbud om å returnere til italienske universiteter er der for alle oppegående italienere (de har kvoter for dem som vandret ut). Vær forsiktig med sluttpakkene, kjære ledere. De som har tilbud kan si ja, og NTNU kan miste viktige og mest internasjonale ressurser. 

Hvis NTNU har gjort feil (var fusjon en feil? – det er ikke opp til meg å bedømme), er det opp til oss, NTNU, å rette opp feilene og gå videre. Som leder (2013-2017) opplevde jeg glade øyeblikk da bankkontoer, prosjekter og antall studenter bare vokste. Det var ikke min fortjeneste. Alle, eller nesten alle, er flinke til å være regissører i tider med fred og fremgang. 

Jeg vil ikke kritisere noen, men jeg vil kritisere verktøyene og be ledere som kanskje ikke bruker verktøyene like mye som oss vanlige dødelige å tenke mer på verktøyene. Vi har verktøy som ikke fungerer. Jeg har flere ganger sagt til min venn og kollega Dag Svanæs: «Du går med fakkeltog mot Helseplattformen. Vi bør lage et fakkeltog mot DFØ, eller Inspera.»

Alle ser verden fra sitt perspektiv. Nå ser jeg på verden som en vanlig professor, som underviser og leder prosjekter og konferanser. Det er et mareritt med verktøy. Jeg vet ikke hvor mye penger jeg har til det enkelte prosjektet, jeg er nødt til å sende en mail og vente på svar. Pengene som kommer utenfra kan bli satt inn på RD-kontoer. Da kan vi ikke lenger bruke dem til å fornye kontraktene til folk som vi kunne beholdt hos oss: Det er nemlig ikke lov å ansette på RD, selv om pengene er «mine». Hvis du, leseren, tenker at jeg skriver vanskelig når jeg skriver RD og andre forkortelser, vær så snill å skaffe deg kunnskap om RD og andre forkortelser. NTNU trenger at du forstår, og at alle hodene forstår og er konstruktive nå. 

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Så jeg henvender meg til de nåværende lederne. Ikke se på antall mennesker, se på verktøyene og rutiner. Vi har blind tro på digitalisering og kunstig intelligens, og da blir vi ofre for verktøyene. 

La oss bruke denne muligheten til å forbedre verktøyene og prosedyrene for å administrere økonomi og prosjekter. NTNU kan få ny finansiering og bruke den smart før NTNU kvitter seg med folk. Se på Horizon, Digital Europe, Erasmus –det er en skog av muligheter.  

NTNU må skaffe finansiering og flinke folk.