Vil lage grundigere oversikt over sensitive fagområder i Kina-samarbeid

Statsråd Oddmund Hoel har forståelse for at norske forskere syns det er vanskelig å trekke grensen for hva som er sensitivt forskningssamarbeid med Kina.

Statsråd Oddmund Hoel sier det nå er mer nødvendig å tenke på sikkerhet i forskningssamarbeidet med Kina.
Publisert Sist oppdatert

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel sier til Morgenbladet at regjeringen jobber med en mer detaljert oversikt over fagfelt hvor norske forskere må passe på i samarbeid med Kina. 

Morgenbladet har i flere artikler satt fokus på samarbeidet mellom forskere i Norge og i Kina. De har funnet at det de siste årene er registrert mer enn 400 sampublikasjoner mellom norske forskere og partnere ved syv kinesiske institusjoner med tett kobling til Folkets frigjøringshær, de såkalte Nasjonalforsvarets syv sønner. 

- Vi står i skvis

Institusjonene må selv gjøre vurderingene om konkret forskningssamarbeid. Dekan Olav Bolland ved NTNU sier til Morgenbladet:

– Vi står i skvis, og det er vanskelig å skille hva som er akseptabelt og ikke.

Fortsatt er det studenter fra «de syv sønner» ved NTNU, ifølge Bolland. 

– Det finnes to grøfter vi kan kjøre i: Det ene er å stoppe alt samarbeid, det andre er å ikke ha noen begrensninger. Så vi prøver å legge oss et eller annet sted i midten, sier Bolland til Morgenbladet.

Danske Radio 4 melder at Det tekniske universitet i Danmark nå stopper samarbeidet med sju kinesiske universiteter, nettopp de som er kjent som «de syv sønner». 

Les også: Tidligere NTNU-professor krever over åtte millioner kroner i erstatning.

Skal kartlegge sensitive fagområder

Hoel har stor forståelse for at dette er vanskelige avveininger for fagmiljøene. Men han mener likevel at institusjonene ikke er overlatt til seg selv.

Les også: 234 fra Iran, Kina og Russland søkte forskerjobb i fjor: Én fikk. 

Han sier regjeringen i fjor kom med nye retningslinjer for ansvarlig samarbeid, ment som et oppdatert arbeidsverktøy for institusjonene når de skal gjøre konkrete vurderinger av samarbeidsprosjekter.

– Vi har også etablert faste møteplasser mellom myndighetene og sektoren, både egne Kina-rundebord og sektormøter om sikkerhet. Og så jobber vi med å forsterke dette ved å kartlegge sensitive fagområder mer grundig. Det er et arbeid vi er i gang med, sier Hoel til Morgenbladet. 

Tirsdag ble en spionsiktet nordmann varetektsfengslet i fire uker. PST mener han har forsøkt å spionere til fordel for Kina. 

Følg UA på Facebook og Instagram.