Ytring

Jeg roser Israel-avgjørelsen

 - Boikotten er i tråd med prinsippene om akademisk frihet og menneskerettigheter.

Demonstrasjon for akademiask boikott på NTNU.
Publisert

Dette er en ytring. Inn­holdet i teksten uttrykker forfatterens mening.

Jeg ønsker å uttrykke min fulle støtte til boikotten av israelske akademiske institusjoner. Dette er en beslutning som jeg mener er både nødvendig og moralsk riktig, gitt den pågående situasjonen i Israel og Palestina.

Den israelske statens behandling av palestinere er dypt urettferdig og krenker grunnleggende menneskerettigheter. De israelske myndighetenes politikk og praksis har ført til omfattende lidelser for det palestinske folk, inkludert ulovlige bosettinger, blokader, og brudd på internasjonal lov. Det er viktig at vi, som medlemmer av det internasjonale akademiske fellesskapet, tar et standpunkt mot disse urettferdighetene.

Boikotten av israelske akademiske institusjoner er en fredelig og effektiv måte å legge press på Israel for å få en slutt på undertrykkelsen av palestinerne. Akademiske institusjoner spiller en betydelig rolle i samfunnet, og ved å nekte samarbeid sender vi en kraftig beskjed om at vi ikke aksepterer status quo.

Enig eller uenig?

Send oss din ytring på

Videre er boikotten i tråd med prinsippene om akademisk frihet og menneskerettigheter. Akademisk frihet innebærer også ansvar, og det er vår plikt å sørge for at våre handlinger og samarbeid ikke bidrar til undertrykkelse eller urettferdighet. Ved å boikotte israelske akademiske institusjoner, kan vi bidra til å fremme rettferdighet og fred i regionen.

Jeg roser denne avgjørelsen og håper at alle andre universiteter gjør det samme som NTNU fordi dette er riktig handling. Det er en handling av solidaritet med det palestinske folket og et viktig skritt mot en mer rettferdig og fredelig verden.